Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Trụ sở UBND thành phố Hưng Yên – Download File Word, PDF

165 lượt xem

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Trụ sở UBND thành phố Hưng Yên

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Trụ sở UBND thành phố Hưng Yên
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Trụ sở UBND thành phố Hưng Yên


Đồ án trình bày về việc vẽ lại mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của công trình; thiết kế sàn tầng 5; thiết kế khung trục 5; thiết kế móng trục 5; kỹ thuật thi công móng; kỹ thuật thi công phần thân; tổ chức thi công; lập dự toán, tiến độ thi công cho công trình trụ sở UBND thành phố Hưng Yên.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Trụ sở UBND thành phố Hưng Yên File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Trụ sở UBND thành phố Hưng Yên

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Trụ sở UBND thành phố Hưng Yên

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
  ——————————-

  ISO 9001 – 2015

  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
  NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

  Sinh viên : PHẠM MINH QUANG
  Giáo viên hướng dẫn : GS.TS ĐOÀN VĂN DUẨN
  THS.GVC NGUYỄN QUANG TUẤN

  HẢI PHÒNG 2019

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
  ——————————-

  TRỤ SỞ UBND THÀNH PHÓ HƯNG YEN

  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
  NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

  Sinh viên : PHẠM MINH QUANG
  Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS ĐOÀN VĂN DUẨN
  THS.GVC NGUYỄN QUANG TUẤN

  HẢI PHÒNG 2019

 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
  ————————————–

  NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Sinh viên: PHẠM MINH QUANG Mã số: 1613104003
  Lớp: XDL1001 Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
  Tên đề tài: Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hưng yên

 4. NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

  1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp
  (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
  Nội dung hướng dẫn:
  – Vẽ lại mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của công trình
  – Thiết kế sàn tầng 5
  – Thiết kế khung trục 5
  – Thiết kế móng trục 5
  – Kỹ thuật thi công móng
  – Kỹ thuật thi công phần thân
  – Tổ chức thi công
  – Lập dự toán, tiến độ thi công
  2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán :
  – Nhịp nhà: 7,2m chuyển thành 7m
  3 m chuyển thành 3m
  – Bước cột: 4,5m chuyển thành 4,3m
  – Chiều cao tầng: 3,9m chuyển thành 3,7m
  3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp:
  Công ty TNHH Mai Anh

 5. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
  Giáo viên hướng dẫn Kiến trúc – Kết cấu:
  Họ và tên: ĐOÀN VĂN DUẨN
  Học hàm, học vị : Giáo sư tiến sĩ
  Cơ quan công tác: Trường đại học dân lập Hải Phòng
  Nội dung hướng dẫn:
  – Hướng dẫn sinh viên làm nhiệm vụ phần kiến trúc
  – Hướng dẫn sinh viên làm nhiệm vụ kết cấu phần ngầm và phần thân
  Giáo viên hướng dẫn thi công:
  Họ và tên: NGUYỄN QUANG TUẤN
  Học hàm, học vị: Tiến Sĩ
  Cơ quan công tác: Trường đại học Hải Phòng
  Nội dung hướng dẫn:
  – Hướng dẫn sinh viên làm phần Kỹ thuật thi công
  – Hướng dẫn sinh viên làm phần Tổ chức thi công
  – Hướng dẫn sinh viên lập dự toán, tiến đọ thi công
  Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 25 tháng 12 năm 2018
  Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 29 tháng 3 năm 2019
  Đã nhận nhiệm vụ ĐATN Đã giao nhiệm vụ ĐATN
  Sinh viên Giáo viên hướng dẫn

  Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2019
  HIỆU TRƯỞNG

  GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị

 6. MỤC LỤC
  PHẦN I …………………………………………………………………………………………………………….. 1
  KIẾN TRÚC VÀ KẾT CẤU ………………………………………………………………………………… 2
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC ……………………………………………………………. 3
  1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH. …………………………………………………………. 3
  1.1. Giới thiệu công trình: Trụ sở UBND Thành phố Hưng Yên …………………………………. 3
  1.2. Điều kiện tự nhiên khu đất công trình. ……………………………………………………………… 3
  1.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật. ……………………………………………………………………………. 3
  1.4. Giải pháp mặt đứng và hình khối kiến trúc công trình. ………………………………………… 3
  1.5.Chiếu sang và thông gió………………………………………………………………………………….. 5
  1.6. Phương án kỹ thuật công trình. ……………………………………………………………………….. 6
  1.6.1. Phương án cấp điện:……………………………………………………………………………………. 6
  1.6.2. Phương án cấp nước …………………………………………………………………………………… 6
  1. 6.4. Giải pháp phòng cháy chữa cháy và chống sét: ………………………………………………. 7
  1.6.5. Xử lí rác thải …………………………………………………………………………………………… 7
  CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÀN VÀ KHUNG TRỤC 5 ……………………….. 8
  2. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU …………………………………………………………………. 8
  2.1. SƠ BỘ CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU …………………………………………………………. 8
  2.1.1. Phương án sàn: ………………………………………………………………………………………….. 8
  2.1.2. Phương pháp tính toán hệ kết cấu:………………………………………………………………… 8
  2.2. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG, KÍCH THƯỚC: ………………………………………………………. 9
  2. 2. 1. Chọn loại vật liệu sử dụng : ……………………………………………………………………….. 9
  2.2. 2. Chọn kích thước chiều dày sàn :…………………………………………………………………… 9
  2.2. 3. Lựa chọn kích thước tiết diện của các bộ phận: ………………………………………………. 9
  2.2. 4. Lựa chọn sơ bộ kích thước tiết diện cột ……………………………………………………….. 10
  2.3. TÍNH SÀN TẦNG 5 ……………………………………………………………………………………. 12
  2.3.1. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN ……………………………………………………………………………… 12
  2.3. 2. CƠ SỞ TÍNH TOÁN ……………………………………………………………………………….. 13
  2.1 Phân loại ô sàn…………………………………………………………………………………………….. 14
  2.3.3 Mặt bằng kết cấu sàn điển hình ……………………………………………………………………. 15
  4.Bố trí thép sàn ……………………………………………………………………………………………….. 21
  2.4 TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 5 …………………………………………………………………….. 21
 7. 2.4.1.Sơ đồ tính toán khung trục 5 ……………………………………………………………………….. 21
  2.2.2. Tính toán tải trọng tác dụng vào khung truc 5: ………………………………………………. 23
  2.4.2.1 .Tĩnh tải đơn vị: ……………………………………………………………………………………… 24
  2.4.1.1. Tĩnh tải lên khung sàn tầng 2,3,4,5,6, ………………………………………………………… 26
  2.4.1.2 Tĩnh tải tầng mái …………………………………………………………………………………….. 29
  2.4.2.2.Hoạt tải đơn vị : ……………………………………………………………………………………… 31
  2. 4.2.3. Tải trọng gió : ………………………………………………………………………………………. 38
  IV. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC : ……………………………………………………………………………….. 43
  V. TỔ HỢP NỘI LỰC :……………………………………………………………………………………… 43
  2.5: TÍNH TOÁN CỐT THÉP DẦM ……………………………………………………………………. 44
  2.5.1.NỘI LỰC TÍNH TOÁN……………………………………………………………………………… 44
  2.5.2TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC CHO DẦM TẦNG 1 ……………………………………… 45
  2.5.3.TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC CHO DẦM TẦNG 3 …………………………………….. 49
  2.5.4.TÍNH TOÁN CỐT THÉP DỌC CHO DẦM TẦNG MÁI ………………………………… 54
  2.5.5.TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP ĐAI CHO CÁC DẦM …………………………. 58
  5.2. Tính toán cốt thép đai cho phần tử dầm 26(tầng 1, nhịp BC):b×h = 22×30 cm ………. 61
  2.6. TÍNH TOÁN CỐT THÉP CỘT …………………………………………………………………….. 63
  2.6.1. VẬT LIỆU SỬ DỤNG ……………………………………………………………………………… 63
  2.6.2.TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP …………………………………………………………. 63
  2.6.3.Tính toán cốt thép cho phần tử cột 13 (cột trục A tầng 4): bxh = 30×40 cm …………. 69
  CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÓNG TRỤC 5 ……………………………………… 76
  3.1. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN. ……………………………….. 76
  3.1.1Điều kiện địa chất công trình. ………………………………………………………………………. 76
  3.1.2. Đánh giá điều kiện địa chất và tính chất xây dựng. …………………………………………. 76
  3.1.3. Điều kiện địa chất thuỷ văn. ……………………………………………………………………….. 78
  3.1.4. Đánh giá điều kiện địa chất công trình. ………………………………………………………… 78
  3.2. LẬP PHƯƠNG ÁN MÓNG, SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN: ……………………………….. 81
  3.2.1. Các giải pháp móng cho công trình: …………………………………………………………….. 81
  3.2.3. Tiêu chuẩn xây dựng: Độ lún cho phép [s]=8cm, ∆S gh=0.001 ………………………….. 83
  3.2.4. Các giả thuyết tính toán, kiểm tra cọc đài thấp : …………………………………………….. 83
  3.3. TÍNH TOÁN CỌC : ……………………………………………………………………………………. 84
  3.3.1. Vật liệu. ………………………………………………………………………………………………….. 84
  3. 3. 2. Sơ bộ chọn cọc và đài cọc ………………………………………………………………………… 84
  3.3.3 Giải pháp liên kết hệ đài cọc: ……………………………………………………………………… 84
  3.3.4.Xác định sức chịu tải của cọc: ……………………………………………………………………… 85
 8. 3.4.4. Theo cơ lý đất nền (phương pháp thống kê ): ……………………………………………….. 86
  3.4. TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA CỌC TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG: ……………… 88
  A. Tính toán móng cột trục A, D(300×450) (M1): …………………………………………………. 89
  3.4.6.3.Kiểm tra khả năng hàng cọc chọc thủng đài theo tiết diện nghiêng: …………………. 97
  3.4.7. Kiểm tra cường độ đất nền tại mũi cọc: ………………………………………………………… 98
  B. Tính toán móng cột trục C và B(300×500) (M2): ……………………………………………… 100
  PHẦN II: THI CÔNG ……………………………………………………………………………………. 111
  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH ……………………………………………………… 112
  5.1. Điều kiện cung cấp vốn và nguyên vật liệu: …………………………………………………… 113
  5.2 Điều kiện cung cấp thiết bị máy móc và nhân lực phục vụ thi công: ……………………. 114
  5.3 Điều kiện cung cấp điện nước: ……………………………………………………………………… 114
  5.4 Điều kiện giao thông đi lại: ………………………………………………………………………….. 114
  II CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI CÔNG ………………………………………….. 114
  CHƯƠNG II. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM …………………………….. 116
  A.THI CÔNG PHẦN NGẦM……………………………………………………………………………. 116
  1.1 lặp biện pháp thi công cọc …………………………………………………………………………… 116
  1.2.1. Nghiên cứu tài liệu :………………………………………………………………………………… 117
  1.2.2. Chuẩn bị mặt bằng thi công, chuẩn bị cọc …………………………………………………… 117
  1.3. Các yêu cầu kỹ thuật của cọc và thiết bị thi công cọc ………………………………………. 117
  1.3.1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với cọc ……………………………………………………………….. 117
  – Cọc phải thẳng không có khuyết tật. …………………………………………………………………. 118
  1.3.2 Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ép cọc …………………………………………………. 118
  1.4 .Tính toán lựa chọn thiết bị thi công ép cọc …………………………………………………….. 118
  1.5. Thi công cọc thử ……………………………………………………………………………………….. 125
  1.6. Lập biện pháp thi công cọc cho công trình …………………………………………………….. 126
  1.7 Các sự cố xảy ra khi đang ép cọc. …………………………………………………………………. 129
  2. Biện pháp thi công đất ………………………………………………………………………………….. 130
  2.1.Yêu cầu kỹ thuật khi thi công đào đất. …………………………………………………………… 130
  2.2. Lựa chọn biện pháp đào đất ………………………………………………………………………… 131
  2.3.Tính khối lượng đất đào. ……………………………………………………………………………… 132
  2.4.Tính khối lượng đất lấp. ………………………………………………………………………………. 136
  2.5.Biện pháp tiêu thoát nước mưa khi thi công đào đất. ………………………………………… 139
  3. Biện pháp thi công bê tông đài, giằng móng …………………………………………………….. 139
  3.1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công bê tông móng…………………………………………. 139
  3. Thiết kế ván khuôn đài móng M1-B trục 10 ( đài móng điển hỡnh)………………………. 141
 9. 4. Cấu tạo ván khuôn giằng móng : …………………………………………………………………….. 144
  5. Tính toán chọn máy thi công bê tông đài – giằng ………………………………………………. 145
  3.2.5 Biện pháp gia công và lắp dung cốt thép ……………………………………………………… 148
  3.2.6. Nghiệm thu trước khi đổ bê tông ……………………………………………………………….. 148
  3.2.7. Thi công bê tông móng. …………………………………………………………………………… 149
  II. THI CÔNG PHẦN THÂN ……………………………………………………………………………. 153
  1. Giải pháp công nghệ …………………………………………………………………………………….. 153
  5.1. Thiết kế ván khuôn ……………………………………………………………………………………. 154
  5.1.1. Thiết kế ván khuôn cột. …………………………………………………………………………… 154
  5.1.2. Thiết kế ván khuôn dầm tầng 3 khung trục 9 nhịp AB …………………………………… 160
  5.1.3. Thiết kế ván khuôn sàn tầng 3, bước 8-9 ,nhịp AB ……………………………………….. 167
  5.2. TÍNH TOÁN CHỌN MÁY VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG CHÍNH………………. 172
  5.2.1. Lựa chọn biện pháp thi công …………………………………………………………………….. 172
  4.1 Công tác thi công cốt thép …………………………………………………………………………… 188
  4.1.1. Yêu cầu chung đối với công tác cốt thép …………………………………………………….. 188
  4.1.2 Gia công thép …………………………………………………………………………………………. 188
  4.1.3. Biện pháp lắp dựng cốt thép cột ………………………………………………………………… 188
  4.1.4 Biện pháp lắp dựng cốt thép dầm, sàn. ………………………………………………………… 188
  4.1.5 Công tác ván khuôn cột, dầm sàn. ………………………………………………………………. 188
  5.1 Nghiệm thu cốt thép cột ………………………………………………………………………………. 189
  5.3.2 Nghiệm thu ván khuôn cột ………………………………………………………………………… 189
  5.3.3 Nghiệm thu cốt thép dầm, sàn. …………………………………………………………………… 190
  5.3.4 Nghiệm thu ván khuôn dầm, sàn. ……………………………………………………………….. 190
  6. Công tác thi công bê tông ……………………………………………………………………………… 190
  6.1. Thi công bê tông cột ………………………………………………………………………………….. 190
  6.2. Thi công bê tông dầm, sàn ………………………………………………………………………….. 190
  CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG …………………………………………….. 193
  1. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của thiết kế tổ chức thi công …………………………………….. 193
  1.1. Mục đích …………………………………………………………………………………………………. 193
  1.2. ý nghĩa…………………………………………………………………………………………………….. 193
  1.3. yêu cầu ……………………………………………………………………………………………………. 193
  B. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH …………………………………………………. 193
  1. ý nghĩa của tiến độ thi công …………………………………………………………………………… 193
  2. yêu cầu và nội dung của tiến độ thi công ………………………………………………………….. 194
  2.1. yêu cầu ……………………………………………………………………………………………………. 194
 10. 2.2. Nội dung………………………………………………………………………………………………….. 194
  3. Lập tiến độ thi công ……………………………………………………………………………………… 194
  3.1. Cơ sở để lập tiến độ thi công ……………………………………………………………………….. 194
  3.2.1. Khối lượng phần móng ……………………………………………………………………………. 194
  3.1.Tính toán số lượng cán bộ, nhân viên trên công trường và diện tích sử dụng ………… 199
  3.1.2. Diện tích sử dụng cho cán bộ, nhân viên trên công trường …………………………….. 199
  3.2.Diện tích kho bãi ……………………………………………………………………………………….. 200
  3.3. Tính toán cấp điện. ……………………………………………………………………………………. 202
  3.4. Tính toán cấp nước. ………………………………………………………………………………….. 205
  CHƯƠNG IV: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ………………. 208
  A. AN TOÀN LAO ĐỘNG ………………………………………………………………………………. 208
  2.1. Sự cố thường gặp khi thi công đào đất và biện pháp xử lý ………………………………… 208
  2.2. An toàn lao động trong thi công đào đất bằng máy ………………………………………….. 209
  2.3. An toàn lao động trong thi công đào đất bằng thủ công ……………………………………. 209
  3. An toàn lao động trong công tác bêtông và bê tông cốt thép ………………………………… 209
  3.1. An toàn lao động khi gia công, lắp dựng cốt thép ……………………………………………. 209
  4.1. An toàn lao động khi gia công lắp dựng ván khuôn, cây chống …………………………. 210
  4.2. An toàn lao động khi tháo dỡ ván khuôn, cây chống ……………………………………….. 211
  5. An toàn lao động trong công tác xây và hoàn thiện ……………………………………………. 211
  5.1. Trong công tác xây ……………………………………………………………………………………. 211
  5.2. Trong công tác hoàn thiện …………………………………………………………………………… 212
 11. Trụ sở UBND Thành Phố Hưng yên

  LỜI CẢM ƠN

  Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của đất nước, ngành xây dựng
  cũng theo đà phát triển mạnh mẽ. Trên khắp các tỉnh thành trong cả nước các công
  trình mới mọc lên ngày càng nhiều. Đối với một sinh viên như em việc chọn đề tài tốt
  nghiệp sao cho phù hợp với sự phát triển chung của ngành xây dựng và phù hợp với
  bản thân là một vấn đề quan trọng.
  Với sự đồng ý và hướng dẫn của Thầy giáo, PGS.TS ĐOÀN VĂN DUẨN
  Thầy giáo, THS.GVC NGUYỄN QUANG TUẤN
  em đã chọn và hoàn thành đề tài: TRỤ SỞ UBND THÀNH PHỐ HƯNG YÊN để
  hoàn thành được đồ án này, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, sự hướng dẫn chỉ
  bảo những kiến thức cần thiết, những tài liệu tham khảo phục vụ cho đồ án cũng như
  cho thực tế sau này. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với sự
  giúp đỡ quý báu đó của các thầy. Cũng qua đây em xin được tỏ lòng biết ơn đến ban
  lãnh đạo trường Đại Học Dân lập Hải Phòng, ban lãnh đạo Khoa Xây Dựng, tất cả các
  thầy cô giáo đã trực tiếp cũng như gián tiếp giảng dạy trong những năm học vừa qua.
  Bên cạnh sự giúp đỡ của các thầy cô là sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và
  những người thân đã góp phần giúp em trong quá trình thực hiện đồ án cũng như suốt
  quá trình học tập, em xin chân thành cảm ơn và ghi nhận sự giúp đỡ đó.
  Quá trình thực hiện đồ án tuy đã cố gắng học hỏi, xong em không thể tránh khỏi
  những thiếu sót do tầm hiểu biết còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm thực tế , em rất
  mong muốn nhận được sự chỉ bảo thêm của các thầy cô để kiến thức chuyên ngành
  của em ngày càng hoàn thiện.
  Một lần nữa em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới toàn thể các
  thầy cô giáo, người đã dạy bảo và truyền cho em một nghề nghiệp, một cách sống,
  hướng cho em trở thành một người lao động chân chính, có ích cho đất nước.
  Em xin chân thành cảm ơn !

  Sinh viên : Phạm Minh Quang

  PHẠM MINH QUANG Page 1

 12. Trụ sở UBND Thành Phố Hưng yên

  PHẦN I
  KIẾN TRÚC VÀ KẾT CẤU

  GVHD : PGS. ĐOÀN VĂN DUẨN
  SINH VIÊN : PHẠM MINH QUANG
  MÃ SINH VIÊN : 1613104003

  NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:
   KIẾN TRÚC (10%):VẼ LẠI MẶT BẰNG, MẶT ĐỨNG,MẶT CẮT.
  KÍCH THƯỚC:
  + NHỊP : 7, 2 m → 7m
  + BƯỚC :4.5 m → 4.3m
  + CHIỀU CAO TẦNG : → 3.7m
   Bản Vẽ:
   KT.01: Gồm mặt bằng tầng 1, tầng 2-6 , tầng mái tỉ lệ 1/ 100.
   KT mặt cắt A-A (dọc nhà) và B-B(ngang nhà) .02: Gồm 1 mặt đứng ti lệ
  1/100, gồm
   KT.03: gồm mặt đứng ti lệ 1/100, mặt bằng tổng thể tỉ lệ 1/500 và chi tiết
  cầu thang.

  PHẠM MINH QUANG Page 2

 13. Trụ sở UBND Thành Phố Hưng yên

  CHƯƠNG 1

  GIỚI THIỆU KIẾN TRÚC
  1: Giới thiệu chung về công trình.
  1.1. Giới thiệu công trình: Trụ sở UBND Thành phố Hưng Yên
  1.1.1. Địa điểm xây dựng.
  Thành phố Hưng yên
  1.1.2. Mục tiêu xây dựng công trình.
  Nhằm mục đích phục vụ việc kinh doanh. Do đó,công trình được xây dựng với
  yêu cầu kĩ thuật và thẩm mĩ cao, phù hợp với quy hoạch của thành phố.
  1.2. Điều kiện tự nhiên khu đất công trình.
  1. 2.1. Điều kiện địa hình.
  Địa điểm xây dựng nằm trên khu đất rộng 1346.2 (m2), bằng phẳng,thuận lợi
  cho công tác san lấp mặt bằng,xung quanh công trình là các công trình đã được xây
  dựng từ trước
  1. 2.2. Điều kiện khí hậu.
  Công trình nằm ở Hưng Yên, nhiệt độ bình quân trong năm là 270C, chênh
  lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất (tháng 4) và tháng thấp nhất (tháng 12) là 12 0C.
  Độ ẩm trung bình 85%
  1.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.
  1.3.1. Hiện trang cấp nước.
  Nguồn nước cung cấp cho công trình được lấy từ nguồn nước thành phố qua
  các ống nước ngầm đến tận công trình và bể nước dự trữ,lượng nước được cung cấp
  liên tục và lưu lựơng đầy đủ, ít khi xảy ra mất nước
  1.3.2. Hệ thống cấp điện.
  Nguồn điện được cung cấp từ thành phố, ngoài ra công trình còn lắp đặt
  trạm biến áp riêng và máy phát điện dự phòng.Nên đảm bảo cấp điện 24/24.
  1.3.3. Hiện trạng thoát nước.
  Nước từ bể tự hoại, nước thải sinh hoạt, được dẫn qua hệ thống đường ống thoát
  nước cùng với nước mưa đổ vào hệ thống thoát nước có sẵn của khu vực.
  1.4. Giải pháp mặt đứng và hình khối kiến trúc công trình.

  PHẠM MINH QUANG Page 3

 14. Trụ sở UBND Thành Phố Hưng yên

  1. 4.1.Quy hoạch tổng thể mặt bằng.

  Công trình nằm trên khu đất rộng 1074.6 (m2), diện tích xây dựng chiếm
  880.3(m2). Công trình dài 54(m), rộng 19.9 (m), cao 26.4(m)(tính đến cốt mặt nền nhà)
  gồm 8 tầng. Hướng công trình : đông – nam

  1.4.2. Thiết kế kiến trúc công trình .

  +25.9
  4000

  4000
  +21.90
  3700

  3700
  +18.30
  3700

  3700
  +14.70
  3700

  3700
  +11.10
  3700

  3700
  +7.500
  3700

  3700
  +3.900
  1205 3700

  3700
  ±0.000
  -0.900

  1205
  4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
  51600
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  MẶT ĐỨNG TRỤC 1-15

  PHẠM MINH QUANG Page 4

 15. Trụ sở UBND Thành Phố Hưng yên

  4000

  4000
  3700

  3700
  3700

  3700
  3700

  3700
  3700

  3700
  3700

  3700
  3700

  3700
  1205

  1205
  7000 3000 7000 2500
  19500
  d c b a a’

  MẶT ĐỨNG TRỤC D – A’

  Tổ chức giao thông nội bộ.
  Mỗi phòng được thiết kế ,bố trí các phòng với công năng sử dụng riêng biệt và
  được liên hệ với nhau thông qua hành lang giữa của các phòng
  Hành lang các tầng được bố trí rộng 3 m đảm bảo đủ rộng, đi lại thuận lợi
  Cầu thang bộ một vế được bố trí cạnh với thang máy .Chiều rộng bậc thang là
  300(mm) chiều cao bậc 150(mm), lối đi thang rộng 1,4(m.).Số lượng bậc thang được
  chia phù hợp với chiều cao công trình và bước chân của người đảm bảo đi lại
  1.5.chiếu sang và thông gió.
  1.5.1. Giải pháp chiếu sáng:
  Kết hợp cả chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo:
  1. 5.2. Giải pháp thông gió.

  PHẠM MINH QUANG Page 5

 16. Trụ sở UBND Thành Phố Hưng yên

  Thông gió là một trong những yêu cầu quan trọng trong thiết kế kiến trúc,
  nhằm đảm bảo vệ sinh, sức khoẻ cho con người khi làm việc và nghỉ ngơi.
  Về tổng thể, toàn bộ công trình nằm trong khu thoáng mát, diện tích rộng rãi, đảm
  bảo khoảng cách vệ sinh so với nhà khác. Do đó cũng đảm bảo yêu cầu thông gió của
  công trình.
  Về nội bộ công trình, các phòng được thông gió trực tiếp và tổ chức lỗ cửa, hành
  lang, thông gió xuyên phòng.
  Mặt khác, do tất cả các mặt nhà đều tiếp giáp với hệ thống đường giao thông và đất
  lưu không nên chủ yếu là thông gió tự nhiên.
  1.6. Phương án kỹ thuật công trình.
  1.6.1. Phương án cấp điện:
  Điện cung cấp cho công trình được lấy từ lưới điện thành phố, nguồn điện được
  lấy từ trạm biến áp Văn Cao hiện có. Điện được cấp từ ngoài vào trạm biến áp Kios
  560 KVA – 22/ 0.4 KV của khu nhà bằng cáp hạ ngầm .
  Toàn bộ đây dẫn trong nhà sử dụng dây ruột đồng cách điện hai lớp PVC luồn trong
  ống nhựa 15 đi ngầm theo tường, trần, dây dẫn theo phương đứng được đặt trong hộp
  kĩ thuật, cột.
  Ngoài ra trong toà nhà còn có hệ thống điện dự phòng có khả năng cung cấp điện
  khi mạng điện bên ngoài bị mất hay khi có sự cố.
  1.6.2. Phương án cấp nước

  Hệ thống nước trong công trình gồm hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống cấp
  nước cứu hoả, hệ thống thoát nước sinh hoạt và hệ thống thoát nước mưa.

  Các đường ống cấp thoát nước phục vụ cho tất cả các khu vệ sinh tại các tầng.

  Nước từ bể nước ngầm được bơm lên đến tầng mái

  Hệ thống nước cứu hoả được thiết kế riêng biệt đi đến các trụ chữa cháy được bố
  trí trên toàn công trình.

  1.6.3. Phương án thoát nước

  Toàn bộ nước thải, trước khi ra hệ thống thoát nước công cộng, phải qua trạm xử
  lý đặt tại tầng ngầm 2 .

  PHẠM MINH QUANG Page 6

 17. Trụ sở UBND Thành Phố Hưng yên

  Nước từ bể tự hoại, nước thải sinh hoạt, được dẫn qua hệ thống đường ống thoát
  nước cùng với nước mưa đổ vào hệ thống thoát nước có sẵn của khu vực.
  Lưu lượng thoát nước bẩn: 40 l/s.
  Hệ thống thoát nước trên mái, yêu cầu đảm bảo thoát nước nhanh.

  Hệ thống thoát nước mưa có đường ống riêng đưa thẳng ra hệ thống thoát
  nước thành phố.
  1. 6.4. Giải pháp phòng cháy chữa cháy và chống sét:
  a) Tại mỗi tầng đều có 2 ô cứu hoả ,mỗi ô gồm có 2 bình cứu hoả và một họng
  nước .Tất cả các phòng đều được lắp đặt thiết bị báo cháy và thiết bị chữa cháy tự
  động nhất là trong kho của ngân hàng .Các thiết bị điện đều được tắt khi xảy ra cháy .
  Mỗi tầng đều có bình đựng Canxi Cacbonat và axit Sunfuric có vòi phun để phòng khi
  hoả hoạn.
  Các hành lang cầu thang đảm bảo lưu lượng người lớn khi có hỏa hoạn, 1 thang bộ
  được bố trí cạnh thang máy.
  Các bể chứa nước trong công trình đủ cung cấp nước cứu hoả trong 2 giờ.Khi phát
  hiện có cháy, phòng bảo vệ và quản lý sẽ nhận được tín hiệu và kịp thời kiểm soát
  khống chế hoả hoạn cho công trình
  b) Hệ thống thu lôi, hệ thống dây dẫn bằng thép, cọc nối đất, tất cả được thiết kế
  theo đúng chống sét gồm: kim thu lôi, hệ thống dây quy phạm hiện hành. Sử dụng kim
  chống sét đặt tại nóc nhà .Kim được làm từ thép mạ kẽm chống gỉ có chiều chiều dài là
  1,5m.và chiều cao trên 40 mét so với mặt sàn .
  1.6.5. Xử lí rác thải
  Hệ thống thu gom rác thải dùng các hộp thu rác đặt tại các sảnh cầu thang và thu
  rác bằng cách đưa xuống bằng thang máy và đưa vào phòng thu rác ngoài công trình.
  Các đường ống kỹ thuật được thiết kế ốp vào các cột lớn từ tầng mái chạy xuống tầng
  1.

  PHẠM MINH QUANG Page 7

 18. Trụ sở UBND Thành Phố Hưng yên

  Chương 2
  TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÀN VÀ KHUNG TRỤC 5
  2. Lựa chọn giải pháp kết cấu
  2.1. Sơ bộ chọn phương án kết cấu
  2.1.1. Phương án sàn:
  Với hệ lưới cột 7×4,3; 3×4,3m ta chọn phương án sàn sườn toàn khối:
  Cấu tạo bao gồm hệ dầm và bản sàn.
  Ưu điểm: Tính toán đơn giản, được sử dụng phổ biến ở nước ta, với công nghệ thi
  công phong phú, thuận tiện cho việc lựa chọn công nghệ thi cụng.

  2.1.2. Phương pháp tính toán hệ kết cấu:
  Sơ đồ tính: Sơ đồ tính là hình ảnh đơn giản hoá của công trình, được lập ra chủ yếu
  nhằm hiện thực hoá khả năng tính toán các kết cấu phức tạp. Như vậy với cách tính
  thủ công, người thiết kế buộc phải dùng các sơ đồ tính toán đơn giản, chấp nhận việc
  chia cắt kết cấu thành các phần nhỏ hơn bằng cách bỏ qua các liên kết không gian.
  Đồng thời sự làm việc của vật liệu cũng được đơn giản hoá, cho rằng nó làm việc
  trong giai đoạn đàn hồi, tuân theo định luật Hooke. Trong giai đoạn hiện nay, nhờ sự
  phát triển mạnh mẽ của máy tính điện tử, đó cú những thay đổi quan trọng trong cách
  nhìn nhận phương pháp tính toán công trình. Khuynh hướng đặc thù hoá và đơn giản
  hoá các trường hợp riêng lẻ được thay thế bằng khuynh hướng tổng quát hoá. Đồng
  thời khối lượng tính toán số học không cũn là một trở ngại nữa. Cỏc phương pháp mới
  có thể dùng các sơ đồ tính sát với thực tế hơn, có thể xét tới sự làm việc phức tạp của
  kết cấu với các mối quan hệ phụ thuộc khác nhau trong không gian.
  Với độ chính xác cho phép và phù hợp với khả năng tính toán hiện nay, đồ án này
  sử dụng sơ đồ tính toán chưa biến dạng (sơ đồ đàn hồi) hai chiều (phẳng). Hệ kết cấu
  gồm hệ sàn dầm BTCT toàn khối liên kết với các cột.
  Tải trọng:
  Tải trọng đứng: Gồm trọng lượng bản thân kết cấu và các hoạt tải tác dụng lên sàn,
  mái. Tải trọng tác dụng lên sàn, thiết bị … đều qui về tải phân bố đều trên diện tích ô
  sàn.
  Tải trọng ngang: Tải trọng gió được tính toán qui về tác dụng tại các mức sàn.

  PHẠM MINH QUANG Page 8

 19. Trụ sở UBND Thành Phố Hưng yên

  Nội lực và chuyển vị:
  Để xác định nội lực và chuyển vị, sử dụng chương trình tính kết cấu SAP2000. Đây
  là một chương trình tính toán kết cấu rất mạnh hiện nay. Chương trình này tính toán
  dựa trên cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn.
  2.2. Xác định tải trọng, kích thước:
  2. 2. 1. Chọn loại vật liệu sử dụng :
  Bêtông cấp độ bền B20 có: Rb =11,5 MPa = 11500 KN/m2.
  Rbt= 0,9 MPa = 900 KN/m2.
  Thép có  12 dùng thép CI có: Rs= 225 MPa = 225000 KN/m2.
  Rsc = 225 MPa = 225000 KN/m2.
  Thép có  ≥ 12 dùng thép CII có: Rs= 280 MPa = 280000 KN/m2.
  Rsc= 280 MPa = 280000 KN/m2.

  2.2. 2. Chọn kích thước chiều dày sàn :
  Chiều dày sàn phải thoả mãn điều kiện về độ bền, độ cứng và kinh tế.
  Chiều dày bản được xác định sơ bộ theo công thức sau:
  D
  hb = .l1
  m
  Với D: Hệ số phụ thuộc tải trọng tác dụng lên bản, D = 0,8÷1,4
  m: Hệ số phụ thuộc liên kết của bản.
  l1: nhịp của bản (nhịp theo phương cạnh ngắn)

  a) Sàn trong phòng.
  L2 7
  Với kích thước: l1 = B = 4,3m ; l2 = = = 3,5m.
  2 2
  l2 3,5
  Xét tỷ số: = » 0,8 < 2 =>Bản làm việc theo hai phương (bản kê 4 cạnh)
  l1 4,3
  Với tải trọng tác dụng lên bản thuộc dạng trung bình chọn D = 1,2.(D = 0.8-1.4)
  Bản làm việc theo hai phương chọn m = 40.(m = 40-45)
  D 1, 2
  hb = .l1 = .3,5 = 0.105 m=10 cm.
  m 40
  Vậy ta chọn chiều dày bản sàn cho ô bản trong phòng :hs = 10(cm).
  b) Sàn hành lang.
  Để thuận tiện cho công tác thi công ván khuôn ta chọn chiều dày bản sàn hành lang
  cùng với chiều dày bản trong phòng vậy nên chọn: hs = 10(cm).
  c) Sàn mái.
  Ta chọn bề dày sàn mái :hsm = 10(cm).

  2.2. 3. Lựa chọn kích thước tiết diện của các bộ phận:
  a) Kích thước tiết diện dầm.
  – Tiết diện dầm AB, CD: Dầm chính trong phòng
  + Nhịp dầm: ldc = L2 = 7m.

  PHẠM MINH QUANG Page 9

 20. Trụ sở UBND Thành Phố Hưng yên

  1 1 1 1
  + Chiều cao dầm: hdc = ( ¸ )ldc = ( ¸ ).7 = (0,58 ¸ 0,875) m. Chọn chiều cao dầm
  12 8 12 8
  hdc= 60cm.
  + Chiều rộng dầm: bdc = (0,3 ¸ 0,5)hdc = (0,3 ¸ 0,5).60 = 18 ¸ 30 cm.
  Chọn bdc = 22cm.
  + Vậy với dầm chính trong phòng chọn: hdc = 60 cm; bdc = 22 cm.

  – Tiết diện dầm BC: (Dầm hành lang).
  + Nhịp dầm: lhl = L1 = 3 m.
  1 1 1 1
  + Chiều cao dầm: hhl = ( ¸ )lhl = ( ¸ ).3 = (0, 25 ¸ 0,375) m. Chọn chiều cao dầm hhl
  12 8 12 8
  = 30cm.
  + Chiều rộng dầm: Để thuận tiện cho công tác thi công và tổ hợp ván khuôn ta chọn
  bhl = 22cm
  + Vậy với dầm hành lang chọn: hhl = 30 cm; bhl = 22 cm.
  – Tiết diện dầm phụ dọc nhà:
  + Nhịp dầm: ldp = B = 4,3 m.
  1 1 1 1
  + Chiều cao dầm: hdp = ( ¸ )ldp = ( ¸ )4,3 = (0, 215 ¸ 0,358) m.
  20 12 20 12
  Chọn hdp= 30cm.
  1 1 1
  + Chiều rộng dầm: bdp = ( ¸ )hdp = .0,3 = 0,15m. Chọn bdp = 22cm.
  4 2 2
  + Vậy với dầm phụ chọn: hdp = 30 cm; bdp = 22 cm.
  2.2. 4. Lựa chọn sơ bộ kích thước tiết diện cột

  6
  4300

  sa sb sc sd
  5
  4300

  4
  7000 3000 7000

  a b c d

  SƠ BỘ LỰA CHỌN TIẾT DIỆN CỘT

  DIỆN CHỊU TẢI CỦA CỘT

  PHẠM MINH QUANG Page 10

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Trụ sở UBND thành phố Hưng Yên File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: