Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán kết cầu cầu liên tục khi có xét và không xét đến tương tác của đất nền – Download File Word, PDF

288 lượt xem

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán kết cầu cầu liên tục khi có xét và không xét đến tương tác của đất nền

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán kết cầu cầu liên tục khi có xét và không xét đến tương tác của đất nền
Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán kết cầu cầu liên tục khi có xét và không xét đến tương tác của đất nền


Mục tiêu nghiên cứu là so sánh nội lực trong kết cấu cầu khi có xét và không xét đến sự tương tác của đất nền. Sử dụng mô hình nền biến dạng đàn hồi cục bộ và mô hình nền biến dạng đàn hồi tổng quát để xác định hệ số nền cho các loại kết cấu móng công trình cầu.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán kết cầu cầu liên tục khi có xét và không xét đến tương tác của đất nền File Word, PDF về máy

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán kết cầu cầu liên tục khi có xét và không xét đến tương tác của đất nền

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán kết cầu cầu liên tục khi có xét và không xét đến tương tác của đất nền

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br />
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br />
<br />
TRẦN BÁ NIÊN<br />
<br />
TÍNH TOÁN KẾT CẤU CẦU LIÊN TỤC KHI CÓ XÉT<br />
VÀ KHÔNG XÉT ĐẾN TƯƠNG TÁC CỦA ĐẤT NỀN<br />
<br />
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông<br />
Mã số: 60.58.02.05<br />
<br />
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br />
<br />
Đà Nẵng – Năm 2015<br />
<br />
Công trình được hoàn thành tại<br />
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br />
<br />
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN VIẾT TRUNG<br />
<br />
Phản biện 1: PGS.TS. Hoàng Phương Hoa<br />
Phản biện 2: TS. Trần Đình Quảng<br />
<br />
Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br />
nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật họp tại Đại Học Đà Nẵng vào ngày 13<br />
tháng 09 năm 2015.<br />
<br />
Có thể tìm hiểu Luận văn tại:<br />
– Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br />
– Thư viện trường Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br />
<br />
1<br />
MỞ ĐẦU<br />
1. Lý do chọn đề tài<br />
Trước đây, việc phân tích và tính toán kết cấu trong bài toán<br />
phẳng hay bài toán không gian cho công trình xây dựng nói chung và<br />
công trình cầu nói riêng, ta thường phân tích và tính toán tách biệt sự<br />
làm việc độc lập giữa kết cấu-móng-đất nền. Đất nền được xem như<br />
là điều kiện giới hạn liên kết của kết cấu bằng các liên kết nối đất<br />
như gối di động, gối cố định, ngàm cứng và ngàm trượt. Khi bài toán<br />
kết cấu được xét độc lập với kết cấu móng và đất nền thì việc tính<br />
toán đơn giản hơn, kết quả nhanh hơn nhưng lại không phản ánh<br />
đúng sơ đồ làm việc thực của kết cấu trong quá trình khai thác và sử<br />
dụng.<br />
Ngày nay, do yêu cầu thực tế của ngành xây dựng, nhiều<br />
công trình cầu có kết cấu phức tạp, việc tính toán và thiết kế kết cấu<br />
phải xét đến sự làm việc đồng thời của kết cấu-móng-đất nền để có<br />
giải pháp thiết kế hợp lý và tiết kiệm. Vì vậy việc nghiên cứu bài<br />
toán đồng thời giữa nền và kết cấu để vận dụng trong thiết kế kết cấu<br />
và xây dựng cầu thực sự là cần thiết. Từ đó kiến nghị trong quá trình<br />
tính toán kết cấu cầu cần xét đến tính tương tác giữa kết cấu-móngnền để có giải pháp thiết kế hợp lý và hiệu quả kinh tế cao.<br />
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br />
Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu sự biến thiên<br />
nội lực trong kết cấu cầu dầm liên tục và cầu khung liên tục. Sử dụng<br />
các số liệu về địa chất, thủy văn, sơ đồ kết cấu và tải trọng của cầu<br />
Cẩm Lệ, cầu Hòa Phước để tính toán.<br />
Phạm vi nghiên cứu: Tính toán nội lực trong kết cấu cầu liên<br />
tục trong trường hợp có xét và không xét đến tương tác của đất nền.<br />
3. Mục tiêu nghiên cứu<br />
Mục tiêu nghiên cứu là so sánh nội lực trong kết cấu cầu khi<br />
<br />
2<br />
có xét và không xét đến sự tương tác của đất nền. Sử dụng mô hình<br />
nền biến dạng đàn hồi cục bộ và mô hình nền biến dạng đàn hồi tổng<br />
quát để xác định hệ số nền cho các loại kết cấu móng công trình cầu.<br />
Ứng dụng lý thuyết phần tử hữu hạn và phần mềm tính toán kết cấu<br />
SAP2000 để tính nội lực trong kết cấu khi có xét đến sự làm việc<br />
đồng thời của đất nền. Từ kết quả tính toán ta rút ra nhận xét và đề<br />
xuất phương pháp phân tích kết cấu cầu hợp lý và kinh tế.<br />
4. Phương pháp nghiên cứu<br />
Áp dụng lý thuyết tính toán hệ số nền kết hợp với các số liệu<br />
khảo sát địa chất, kết cấu thực của công trình cầu để tính toán hệ số<br />
nền cho công trình cầu thực tế. Phân tích và mô hình hóa kết cấu, sử<br />
dụng phần mềm SAP 2000 để tính toán. So sánh các kết quả tính để<br />
có kiến nghị phù hợp trong việc phân tích kết cấu cầu.<br />
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br />
Việc phân tích và tính toán kết cấu cầu có xét đến sự tương<br />
tác của đất nền bằng phương pháp phần tử hữu hạn và máy tính điện<br />
tử cho phép ta giải quyết được bài toán kết cấu không gian phức tạp<br />
với kết quả nhanh và độ chính xác cao. Vấn đề được giải quyết làm<br />
cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp phân tích kết cấu tương ứng,<br />
có giải pháp thiết kế hợp lý và hiệu quả kinh tế.<br />
Vì vậy, học viên lựa chọn đề tài: “Tính toán kết cầu cầu<br />
liên tục khi có xét và không xét đến tương tác của đất nền”.<br />
6. Dự kiến cấu trúc luận văn<br />
Ngoài phần mở đầu, luận văn gồm có 3 chương<br />
Chương 1: Tổng quan về mô hình tính toán kết cấu cầu<br />
Chương 2: Phương pháp xác định hệ số nền đàn hồi tương<br />
đương của đất nền<br />
Chương 3: Tính toán kết cấu một số cầu liên tục khi xét và<br />
không xét đến sự làm việc đồng thời của đất nền.<br />
<br />
3<br />
CHƯƠNG 1<br />
TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TÍNH TOÁN KẾT CẤU CẦU<br />
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG<br />
Công trình cầu có một vai trò đặc biệt quan trọng trong phát<br />
triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh cho mỗi đất<br />
nước. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa<br />
học và công nghệ, công nghệ thiết kế và thi công cầu cũng phát triển<br />
vô cùng mạnh mẽ. Nhiều công trình cầu có kiến trúc đẹp, kết cấu<br />
phức tạp và khả năng vượt nhịp lớn đã được xây dựng khắp nơi trên<br />
thế như cầu Millau ở Pháp, cầu Vasaco da Gama ở Bồ Đào Nha, cầu<br />
Rio de Janeiro ở Brasil, cầu Akashi Kaikyo ở Nhật. Ở Việt Nam có<br />
các cầu như cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Bãi Cháy, cầu Rồng,<br />
cầu Trần Thị Lý, cầu Nhật Tân…<br />
Hiện nay, gần như các kết cấu cầu phức tạp đều được phân<br />
tích bằng việc áp dụng các chương trình máy tính và hầu hết các<br />
chương trình này đều được xây dựng trên phương pháp phần tử hữu<br />
hạn. Tuy nhiên, kết quả tính toán và độ chính xác của nó phụ thuộc<br />
rất nhiều vào việc lựa chọn một cách hợp lý các đối tượng phần tử,<br />
liên kết và tải trọng.<br />
1.2. CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA MÔ HÌNH TÍNH TOÁN<br />
KẾT CẤU<br />
1.2.1. Mô hình hình học<br />
Mô hình hình học là mô hình chứa các thông số hình học, sự<br />
phân bố không gian của các bộ phận kết cấu cũng như mối quan hệ<br />
hình học giữa chúng. Nhằm mục đích đơn giản hóa quá tình tính<br />
toán, hầu hết các phương pháp tính từ thủ công đến tự động hóa trên<br />
máy tính, đều có xu hướng phân chia kết cấu thành các cấu kiện trên<br />
cơ sở hình dạng hình học, cấu tạo vật liệu, đặc điểm chịu lực,<br />
phương pháp thi công, v.v. Mô hình hình học thường lấy cấu kiện<br />
<br />

Download tài liệu Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Tính toán kết cầu cầu liên tục khi có xét và không xét đến tương tác của đất nền File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
  • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
  • Liên hệ: KTS Minh Đức
  • Phone: 0962.682.434
  • Email: info.homyland@gmail.com
  • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: