Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kiến trúc: Giải pháp thiết kế kiến trúc tích hợp pin năng lượng mặt trời vào lớp vỏ công trình trung tâm thương mại tại Bắc Trung Bộ, Việt Nam – Download File Word, PDF

442 lượt xem

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kiến trúc: Giải pháp thiết kế kiến trúc tích hợp pin năng lượng mặt trời vào lớp vỏ công trình trung tâm thương mại tại Bắc Trung Bộ, Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kiến trúc: Giải pháp thiết kế kiến trúc tích hợp pin năng lượng mặt trời vào lớp vỏ công trình trung tâm thương mại tại Bắc Trung Bộ, Việt Nam
Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kiến trúc: Giải pháp thiết kế kiến trúc tích hợp pin năng lượng mặt trời vào lớp vỏ công trình trung tâm thương mại tại Bắc Trung Bộ, Việt Nam


Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát, đánh giá thực trạng giải pháp thiết kế kiến trúc vỏ công trình trung tâm thương mại tích hợp pin năng lượng mặt trời tại Bắc Trung Bộ, Việt Nam. Đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc vỏ công trình trung tâm thương mại tích hợp pin năng lượng mặt trời tại Bắc Trung Bộ, Việt Nam.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kiến trúc: Giải pháp thiết kế kiến trúc tích hợp pin năng lượng mặt trời vào lớp vỏ công trình trung tâm thương mại tại Bắc Trung Bộ, Việt Nam File Word, PDF về máy

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kiến trúc: Giải pháp thiết kế kiến trúc tích hợp pin năng lượng mặt trời vào lớp vỏ công trình trung tâm thương mại tại Bắc Trung Bộ, Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kiến trúc: Giải pháp thiết kế kiến trúc tích hợp pin năng lượng mặt trời vào lớp vỏ công trình trung tâm thương mại tại Bắc Trung Bộ, Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br />
BỘ XÂY DỰNG<br />
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI<br />
———————————–LÊ THỊ THANH HÀ<br />
KHÓA: 2014- 2016<br />
<br />
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TÍCH HỢP PIN NĂNG<br />
LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO LỚP VỎ CÔNG TRÌNH TRUNG<br />
TÂM THƯƠNG MẠI TẠI BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM<br />
<br />
Chuyên Ngành: Kiến Trúc<br />
Mã Số: 60.58.01.02<br />
<br />
LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC<br />
<br />
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br />
TS.KTS.LÊ CHIẾN THẮNG<br />
<br />
Hà Nội – 2016<br />
<br />
LỜI CẢM ƠN<br />
Tôi xin chân thành cảm ơn tới khoa sau đại học – Trường đại học kiến<br />
trúc Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành xong luận văn của mình.<br />
Tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới TS.KTS. Lê Chiến<br />
Thắng, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn,<br />
cùng toàn thể các thầy cô trong tiểu ban hướng dẫn đã đóng góp những ý kiến<br />
quý báu, đưa ra những phương pháp, tìm ra hướng đi, giúp tôi hoàn thành<br />
luận văn này.<br />
Sau cùng, tôi xin cám ơn nhà trường, cơ quan công tác và toàn thể bạn<br />
bè đã giúp đỡ tôi tìm kiếm, thu thập tài liệu trong suốt quá trình thực hiện<br />
luận văn.<br />
Tác giả luận văn<br />
<br />
Lê Thị Thanh Hà<br />
<br />
LỜI CAM ĐOAN<br />
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa<br />
học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là<br />
trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.<br />
<br />
Tác giả luận văn<br />
<br />
Lê Thị Thanh Hà<br />
<br />
MỤC LỤC<br />
LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………………………………………..<br />
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………..<br />
MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………….<br />
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ………………………………………………………………<br />
DANH MỤC BẢNG BIỂU ……………………………………………………………………<br />
DANH MỤC HÌNH VẼ ………………………………………………………………………..<br />
A.MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………….1<br />
Lý do chọn đề tài…………………………………………………………………………………..1<br />
Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………………………………………2<br />
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………2<br />
Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………………………..2<br />
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài…………………………………………………..3<br />
Cấu trúc luận văn…………………………………………………………………………………..4<br />
Sơ đồ cấu trúc luận văn………………………………………………………………………….5<br />
B. NỘI DUNG………………………………………………………………………………….. 6<br />
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TÍCH<br />
HỢP PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO LỚP VỎ CÔNG TRÌNH<br />
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TẠI BẮC TRUNG BỘ, VIỆT NAM ……. 6<br />
1.1.<br />
<br />
Các khái niệm liên quan …………………………………………………………… 6<br />
<br />
1.1.1. Tích hợp pin năng lượng mặt trời và lớp vỏ công trình trên thế giới. …. 6<br />
1.1.2. Lớp vỏ bao che công trình: …………………………………………………………. 9<br />
1.2.<br />
<br />
Thực trạng sử dụng pin năng lượng mặt trời tích hợp vào lớp vỏ<br />
<br />
công trình. ……………………………………………………………………………………… 11<br />
1.2.1. Thực trạng sử dụng pin năng lượng mặt trời tích hợp vào lớp vỏ công<br />
trình trên thế giới và Việt Nam …………………………………………………………… 11<br />
<br />
1.2.2. Thực trạng sử dụng pin năng lượng mặt trời tích hợp vào lớp vỏ công<br />
trình trung tâm thương mại tại Bắc Trung Bộ, Việt nam. ………………………… 13<br />
1.2.3. Thực trạng nghiên cứu giải pháp vỏ bao che công trình. ………………… 17<br />
1.2.4. Thực trạng các chính sách của nhà nước liên quan đến sử dụng pin<br />
năng lượng mặt trời. …………………………………………………………………………. 17<br />
1.3.<br />
<br />
Một số công trình kiến trúc ứng dụng pin năng nặng mặt trời trên<br />
<br />
thế giới…………………………………………………………………………………………… 18<br />
1.4.<br />
<br />
Các nghiên cứu liên quan đến đề tài………………………………………… 20<br />
<br />
1.5.<br />
<br />
Những vấn đề cần quan tâm của đề tài ……………………………………. 21<br />
<br />
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KIẾN<br />
TRÚC TÍCH HỢP PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO LỚP VỎ<br />
CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TẠI BẮC TRUNG BỘ,<br />
VIỆT NAM. …………………………………………………………………………………… 23<br />
2.1.<br />
<br />
Tiềm năng phát triển pin năng lượng mặt trời tích hợp vào vỏ công<br />
<br />
trình ở Việt Nam…………………………………………………………………………….. 23<br />
2.1.1. Tiềm năng về điều kiện tự nhiên ………………………………………………… 23<br />
2.1.2. Tiềm năng về điều kiện kinh tế – xã hội ………………………………………. 25<br />
2.1.3. Các tiềm năng khác …………………………………………………………………. 26<br />
2.2.<br />
<br />
Cơ sở pháp lý. ……………………………………………………………………….. 27<br />
<br />
2.2.1. Một số bộ luật, quy định liển quan……………………………………………… 27<br />
2.2.2. Các chính sách hỗ trợ phát triển kiến trúc sử dụng pin năng lượng mặt<br />
trời…….. ………………………………………………………………………………………….. 33<br />
2.3.<br />
<br />
Cơ sở kỹ thuật……………………………………………………………………….. 33<br />
<br />
2.3.1. Các loại hình pin năng lượng mặt trời phù hợp lắp đặt trong công trình<br />
trung tâm thương mại. ………………………………………………………………………. 33<br />
2.3.2. Yếu tố ảnh hưởng đến công suất pin năng lượng mặt trời. ……………… 35<br />
<br />

Download tài liệu Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kiến trúc: Giải pháp thiết kế kiến trúc tích hợp pin năng lượng mặt trời vào lớp vỏ công trình trung tâm thương mại tại Bắc Trung Bộ, Việt Nam File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
  • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
  • Liên hệ: KTS Minh Đức
  • Phone: 0962.682.434
  • Email: info.homyland@gmail.com
  • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: