Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Công trình khu thực hành tiền lâm sàng trường Đại học Y Hải Phòng – Download File Word, PDF

61 lượt xem

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Công trình khu thực hành tiền lâm sàng trường Đại học Y Hải Phòng

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Công trình khu thực hành tiền lâm sàng trường Đại học Y Hải Phòng
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Công trình khu thực hành tiền lâm sàng trường Đại học Y Hải Phòng


Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm chi tiết về công trình; các giải pháp kiến trúc của công trình; điều kiện khí hậu thủy văn, tổ chức thi công khu thực hành tiền lâm sàng trường Đại học Y Hải Phòng.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Công trình khu thực hành tiền lâm sàng trường Đại học Y Hải Phòng File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Công trình khu thực hành tiền lâm sàng trường Đại học Y Hải Phòng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Công trình khu thực hành tiền lâm sàng trường Đại học Y Hải Phòng

 1. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
  KHOA XÂY DỰNG

  NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
  CÔNG TRÌNH:
  KHU THỰC HÀNH TIỀN LÂM SÀNG
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG

  GVHD : NGÔ ĐỨC DŨNG

  SVTH : ĐÀO THANH HẢI

  LỚP : XD1801D

  MSV : 1412402034

  1

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 2. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  MỤC LỤC

  PHẦN 1: KIẾN TRÚC ………………………………………………………………………………………………… 7

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH ………………………………………………………………. 8
  I. TÊN CÔNG TRÌNH…………………………………………………………………………………………….. 8
  II. GIỚI THIỆU CHUNG………………………………………………………………………………………….. 8
  III. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG………………………………………………………………………………………. 8

  CHƯƠNG II: CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CỦA CÔNG TRINH…………………………………. 9
  I. GIẢI PHÁP MẶT BẰNG……………………………………………………………………………………… 9
  II. GIẢI PHÁP MẶT ĐỨNG …………………………………………………………………………………….. 9

  CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH ………………………………. 10
  I. HỆ THỐNG ĐIỆN …………………………………………………………………………………………….. 10
  II. HỆ THỐNG NƯỚC …………………………………………………………………………………………… 10
  III. HỆ THỐNG GIAO THÔNG NỘI BỘ……………………………………………………………………. 10
  IV. HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHIẾU SÁNG……………………………………………………………… 11
  V. HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ………………………………………………………….. 11

  CHƯƠNG IV: ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU THỦY VĂN ……………………………………………………… 12

  PHẦN 2: KẾT CẤU…………………………………………………………………………………………………… 13

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ TÍNH TOÁN………………………………………………………………………………. 14
  I. CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG TÍNH TOÁN………………………………………………….. 14
  II. TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………………… 14
  III. VẬT LIỆU DÙNG TRONG TÍNH TOÁN ……………………………………………………………… 14
  1. Bê tông: ………………………………………………………………………………………………………… 14
  2. Thép: ……………………………………………………………………………………………………………. 14

  CHƯƠNG II: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU ………………………………………………………. 16
  I. GIẢI PHÁP KẾT CẤU PHẦN THÂN CÔNG TRÌNH ……………………………………………… 16
  1. Các lưa chọn cho giải pháp kết cấu chính…………………………………………………………….. 16
  2. Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu sàn ……………………………………………………………….. 17
  II. SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN ………………………………………………………………………. 18
  1. Chọn chiều dày sàn …………………………………………………………………………………………. 18
  2. Chọn tiết diện dầm ………………………………………………………………………………………….. 18
  3. Chọn kích thước tường …………………………………………………………………………………….. 19
  4. Chọn kích thước cột ………………………………………………………………………………………… 19
  5. Sơ đồ khung chịu lực ………………………………………………………………………………………. 23

  CHƯƠNG III: TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG………………………………………………………………. 24
  I. TẢI TRỌNG ĐỨNG ………………………………………………………………………………………….. 24
  1. Tĩnh tải …………………………………………………………………………………………………………. 24
  2

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 3. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  2. Hoạt tải…………………………………………………………………………………………………………. 28
  II. TẢI TRỌNG NGANG ……………………………………………………………………………………….. 29
  1. cơ sở lý thuyết ……………………………………………………………………………………………….. 29
  2. Thành phần gió tĩnh ………………………………………………………………………………………… 33
  3. Thành phần gió động ………………………………………………………………………………………. 34

  CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN KẾT CẤU ………………………………………………………………………. 43
  I. TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC X4…………………………………………………………………………. 43
  II. TÍNH TOÁN DẦM TRỤC X4 …………………………………………………………………………….. 56
  1. Tính cốt thép dọc dầm B527 tầng 2 ……………………………………………………………………. 56
  2. Tính cốt dọc cho phần tử dầm B526 tầng 3 ………………………………………………………….. 58
  3. Tính cốt dọc cho phần tử dầm B532 tầng 2 ………………………………………………………….. 59
  4. Tính cốt dọc cho phần tử dầm B527 tầng 11 ………………………………………………………… 60
  5. Tính cốt dọc cho phần tử dầm B532 tầng tum ………………………………………………………. 61
  6. Tính cốt thép đai dầm………………………………………………………………………………………. 63
  III. TÍNH TOÁN CỘT TRỤC X4………………………………………………………………………………. 65
  1. Tính thép ………………………………………………………………………………………………………. 65
  2. Tính cốt dọc cột C26 ……………………………………………………………………………………….. 66
  3. Tính cốt dọc cột C27 ……………………………………………………………………………………….. 72
  4. Tính cốt dọc cột C28 ……………………………………………………………………………………….. 77
  IV. TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 6 (tính ô sàn điển hình) …………………………………………………… 81
  1. Tính toán sàn O1 trục (X4-X5)-(Y2-Y3)……………………………………………………………… 81
  2. Tính toán sàn O3trục (X4-X5)-(Y2-Y3)………………………………………………………………. 83
  3. Tính toán sàn phòng vệ sinh trục (X3-X4)-(Y3-Y4) ………………………………………………. 85
  4. Tính toán sàn O4 trục (X5-X6)-(Y3-Y4)……………………………………………………………… 87
  V. TÍNH CẦU THANG BỘ TỪ TẦNG 5 ĐẾN TẦNG 6 (TRỤC X1,X2-Y3,Y4)………………. 89
  1. Tính toán bản chiếu nghỉ ………………………………………………………………………………….. 90
  2. Tính toán bản thang ………………………………………………………………………………………… 91
  3. Tính toán dầm chiếu nghỉ 1 ………………………………………………………………………………. 92
  4. Tính toán dầm chiếu nghỉ 2 ………………………………………………………………………………. 94
  5. Tính toán dầm chiếu tới……………………………………………………………………………………. 94
  VI. TÍNH TOÁN NỀN MÓNG………………………………………………………………………………….. 97
  1. Điều kiện địa chất công trình, lựa chọn giải pháp móng………………………………………….. 97
  2. Đề xuất phương án ………………………………………………………………………………………….. 98
  3. Phương pháp thi công và vật liệu móng cọc …………………………………………………………. 98
  4. Chọn độ sâu chôn đáy đài…………………………………………………………………………………. 99
  5. Chọn cọc và xác định sức chịu tải của cọc …………………………………………………………… 99
  VII. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC, BỐ TRÍ MÓNG, THIẾT KẾ ĐÀI:………………………… 103
  1. Tính toán đài móng cột C27 ……………………………………………………………………………. 103
  2. Tính toán thiết kế đài móng cột C26 …………………………………………………………………. 115
  3. Tính toán thiết kế đài móng cột C28 …………………………………………………………………. 115

  PHẦN 3: THI CÔNG ………………………………………………………………………………………………. 126

  3

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 4. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH ………………………………. 127
  I. KẾT CẤU VÀ QUY MÔ CÔNG TRÌNH …………………………………………………………….. 127
  II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA CÔNG TRÌNH………………………………………………………………….. 127
  III. HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC ………………………………………………………………………………… 128
  IV. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THỦY VĂN …………………………………………………………………. 128

  CHƯƠNG I : BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM………………………………………………… 131
  I. BIỆN PHÁP THI CÔNG ÉP CỌC BTCT …………………………………………………………….. 131
  1. Chuẩn bị mặt bằng: ……………………………………………………………………………………….. 131
  2. Thi công ép cọc ……………………………………………………………………………………………. 132
  3. Tính toán khối lượng cọc thi công: …………………………………………………………………… 135
  4. Tính toán chọn thiết bị ép cọc. …………………………………………………………………………. 135
  II. THI CÔNG ĐÀO ĐẤT …………………………………………………………………………………….. 148
  1. Lựa chọn phương án đào đất: ………………………………………………………………………….. 148
  2. Tiến hành đào đất: ………………………………………………………………………………………… 149
  3. Công tác cốt thép đài và giằng móng ………………………………………………………………… 157
  4. Công tác ván khuôn đài và giằng móng……………………………………………………………… 159
  5. Thi công bê tông đài: …………………………………………………………………………………….. 170
  6. Thi công lấp đất hố đào ………………………………………………………………………………….. 176

  CHƯƠNG II: BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN ………………………………………………… 178
  I. GIẢI PHÁP THI CÔNG……………………………………………………………………………………. 179
  1. Công nghệ thi công ván khuôn. ……………………………………………………………………….. 179
  2. Công nghệ thi công bê tông: ……………………………………………………………………………. 179
  II. CHỌN PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ THI CÔNG: …………………………………………………… 180
  1. Chọn loại ván khuôn, đà giáo, cây chống. ………………………………………………………….. 180
  2. Phương tiện vận chuyển lên cao ………………………………………………………………………. 182
  3. Thiết kế ván khuôn cột. ………………………………………………………………………………….. 184
  4. Thiết kế ván khuôn cho dầm. …………………………………………………………………………… 188
  5. Thiết kế ván khuôn sàn…………………………………………………………………………………… 195
  6. Thiết kế ván khuôn cầu thang bộ. …………………………………………………………………….. 202
  III. BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN. ……………………………………………………………… 207
  1. Thi công cột…………………………………………………………………………………………………. 207
  2. Thi công dầm sàn ………………………………………………………………………………………….. 210
  3. Sửa chữa khuyết tật trong bê tông. ……………………………………………………………………. 215
  4. Công tác xây:……………………………………………………………………………………………….. 216
  5. Công tác hoàn thiện ………………………………………………………………………………………. 217
  6. Thi công phần mái ………………………………………………………………………………………… 217
  7. Công tác trát: ……………………………………………………………………………………………….. 218
  8. Công tác lát nền: …………………………………………………………………………………………… 218
  9. Công tác sơn tường: ………………………………………………………………………………………. 219

  PHẦN 4: TỔ CHỨC THI CÔNG:……………………………………………………………………………… 220

  4

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 5. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  CHƯƠNG I: TIẾN ĐỘ THI CÔNG…………………………………………………………………………… 221
  I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG: …….. 221
  1. Mục đích: ……………………………………………………………………………………………………. 221
  2. Ý nghĩa:………………………………………………………………………………………………………. 221
  II. NỘI DUNG VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CHÍNH TRONG THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI
  CÔNG: ………………………………………………………………………………………………………………… 222
  1. Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………. 222
  2. Những nguyên tắc chính: ……………………………………………………………………………….. 222
  III. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG: ………………………………………………………………………………. 222
  1. Vai trò của kê hoạch tiến đô tron sản xuất xây dựng: ……………………………………………. 222
  2. Sự đóng góp của kế hoạch tiến độ thi công vào việc thực hiện mục tiêu: ………………….. 223
  3. Tính hiệu quả của kế hoạch tiến độ: ………………………………………………………………….. 223
  4. Tầm quan trọng của kế hoạch tiến độ. ……………………………………………………………….. 223
  IV. CĂN CỨ ĐỂ LẬP TIẾN ĐỘ ……………………………………………………………………………… 224
  1. Tính khối lượng công việc:……………………………………………………………………………… 224
  2. Thành lập tiến độ: …………………………………………………………………………………………. 224
  3. Điều chỉnh tiến độ:………………………………………………………………………………………… 225
  V. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG VIỆC ………………………………………………….. 225
  1. Khối lượng bê tông, cốt thép ván khuôn cột. ………………………………………………………. 225
  2. Khối lượng bê tông, cốt thép, ván khuôn dầm sàn: ………………………………………………. 227
  3. Tổng khối lượng các công việc: ……………………………………………………………………….. 229

  CHƯƠNG II: LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG:………………………………………………….. 235
  I. CƠ SỞ TÍNH TOÁN:……………………………………………………………………………………….. 235
  II. MỤC ĐÍCH: …………………………………………………………………………………………………… 235
  III. TÍNH TOÀN LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG: …………………………………………….. 235
  1. Số lượng cán bộ công nhân viên trên công trường và nhu cầu diện tích sử dụng: ……….. 235
  2. Tính diện tích kho bãi: …………………………………………………………………………………… 236
  3. Hệ thống điện thi công và sinh hoạt: …………………………………………………………………. 238
  4. Đánh giá biểu đồ nhân lực: ……………………………………………………………………………… 244
  IV. AN TOÀN LAO ĐỘNG……………………………………………………………………………………. 245
  1. An toàn lao động trong thi công đào đất. ……………………………………………………………. 245
  2. An toàn lao động trong công tác bê tông và cốt thép…………………………………………….. 246
  3. An toàn lao động trong công tác làm mái: ………………………………………………………….. 248
  4. An toàn lao động trong công tác xây và hoàn thiện: …………………………………………….. 249
  5. Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với máy móc: ……………………………………………………… 250
  6. Công tác vệ sinh môi trường:…………………………………………………………………………… 250

  5

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 6. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  LỜI MỞ ĐẦU
  Song song với sự phát triển của tất cả các ngành khoa học kỹ thuật, ngành xây
  dựng cũng đóng góp một phần quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại
  hóa ở nước ta hiện nay. Trong những năm gần đây, ngành xây dựng cũng đang trên
  đà phát triển mạnh mẽ và góp phần đưa đất nước ta ngày càng phồn vinh, vững mạnh
  sánh vai với các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới.
  Là sinh viên của ngành Xây dựng trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng để theo
  kịp nhịp độ phát triển đó đòi hỏi phải có sự nổ lực lớn của bản thân cũng như nhờ sự
  giúp đỡ tận tình của tất các thầy cô trong quá trình học tập.
  Đồ án tốt nghiệp ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp là một trong số
  các chỉ tiêu nhằm đánh giá khả năng học tập, nghiên cứu và học hỏi của sinh viên
  khoa xây dựng trong suốt khoá học.
  Qua đồ án tốt nghiệp này, em đã có dịp tổng hợp lại toàn bộ kiến thức của mình
  một cách hệ thống, cũng như bước đầu đi vào thiết kế một công trình thực sự. Đó là
  những công việc hết sức cần thiết và là hành trang chính yếu của sinh viên
  Hoàn thành đồ án tốt nghiệp này là nhờ sự giúp đỡ hết sức tận tình của các thầy
  cô giáo trong khoa Xây dựng và đặc biệt sự hướng dẫn tận tình trong suốt 15 tuần
  của các thầy
  Th.S : Ngô Đức Dũng : GV hướng dẫn kiến trúc và kết cấu
  Th.S. Nguyễn Tiến Thành : GV hướng dẫn thi công
  Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên trong quá trình thực hiện chắc chắn
  không tránh khỏi những sai sót do trình độ còn hạn chế. Rất mong nhận được các ý
  kiến đóng góp của quý thầy, cô.
  Em xin cảm ơn các thầy cô và các bạn đã tận tình chỉ bảo và tạo điều kiện thuận
  lợi để em có thể hoàn thành đồ án này!
  Con xin bày tỏ lòng cảm ơn tới bố mẹ và gia đình đã sinh thành và dưỡng dục
  con khôn lớn trưởng thành như ngày hôm nay!

  Sinh viên thực hiện

  Đào Thanh Hải

  6

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 7. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  PHẦN 1: KIẾN TRÚC

  GVHD : NGÔ ĐỨC DŨNG

  SVTH : ĐÀO THANH HẢI

  LỚP : XD1801D

  MSV : 1412402034

  NHIỆM VỤ:
  1. Giới thiệu về công trình
  2. Các giải pháp kiến trúc của công trình
  3. Các giải pháp kỹ thuật của công trình
  4. Điều kiện địa chất công trình

  CÁC BẢN VẼ KÈM THEO:
  1. Mặt đứng, mặt cắt kiến trúc
  2. Mặt bằng tầng 1
  3. Mặt bằng tầng 2,3,4
  4. Mặt bằng tầng 5,đến 10
  5. Mặt bằng tầng 11, tum, mái

  7

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 8. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH

  I. TÊN CÔNG TRÌNH
  Khu thực hành tiền lâm sàng trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
  II. GIỚI THIỆU CHUNG
  Hiện nay, công trình kiến trúc cao tầng đang được xây dựng khá phổ biến ở Việt
  Nam với chức năng phong phú: nhà ở, nhà làm việc, văn phòng, khách sạn, ngân
  hàng, trung tâm thương mại. Những công trình này đã giải quyết được phần nào nhu
  cầu về làm việc đồng thời phản ánh sự phát triển của các đô thị ở nước ta hiện nay
  Công trình xây dựng “Nhà thực hành tiền lâm sàng trường Đại Học Y Hải Phòng” là
  một phần thực hiện mục đích này.
  Xây dựng Khu thực hành tiền lâm sàng, các hạng mục phụ trợ, hệ thống hạ tầng
  kỹ thuật đồng bộ nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng và qui mô đào
  tạo cán bộ Y dược ở các ngành, bậc đào tạo đáp ứng qui mô giảng dạy và thực hành
  cho sinh viên Khối Y học lâm sàng của trường giai đoạn năm 2021 đến 2025. Nhằm
  đào tạo cho người học thành thạo 5 kỹ năng gồm: Kỹ năng giao tiếp; kỹ năng thăm
  khám; kỹ năng xét nghiệm; kỹ năng thủ thuật và kỹ năng điều trị.
  Từng bước hoàn thiện Qui hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Y Dược
  Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 được Bộ Y tế phê
  duyệt tại Quyết định 4176/QĐ-BYT ngày 02/8/2016.

  III. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
  Số 225c Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải
  Phòng

  8

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 9. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  CHƯƠNG II: CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CỦA CÔNG TRINH

  I. GIẢI PHÁP MẶT BẰNG
  Xây dựng Nhà thực hành tiền lâm sàng cao 11 tầng + 01 tầng tum thang. Diện
  tích xây dựng khoảng 1303m2, tổng diện tích sàn khoảng 12.555m2. Công trình dân
  dụng, cấp II;
  Xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ gồm: Nhà kỹ thuật 1 tầng diện tích
  sàn khoảng 45m2, công trình hạ tầng, cấp IV; Trạm biến áp treo công suất
  1.000KVA, công trình năng lượng, cấp IV; Bể nước ngầm dung tích 300m3 và trạm
  bơm, công trình hạ tầng, cấp IV;
  Xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng gồm: Tường rào bao quanh, sân vườn nội
  bộ diện tích 3.235m2; Hệ thống cấp điện ngoài nhà, cấp thoát nước ngoài nhà;
  Hệ thống trang thiết bị gắn với công trình gồm: Hệ thống thang máy; Hệ thống
  phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình; Hệ thống điện (bao gồm cả trạm biến
  áp treo công suất 1.000KVA và máy phát điện dự phòng; Hệ thống điện nhẹ; Hệ
  thống điều hòa không khí; Máy bơm nước

  II. GIẢI PHÁP MẶT ĐỨNG
  Mặt đứng thể hiện phần kiến trúc bên ngoài của công trình, góp phần để tạo
  thành quần thể kiến trúc, quyết định đến nhịp điệu kiến trúc của toàn bộ khu vực kiến
  trúc. Mặt đứng công trình được trang trí trang nhã , hiện đại với hệ thống cửa kính
  khung nhôm kết hớp với tường sơn màu trắng, tường ốp gạch inax màu nâu đỏ, với
  các phòng làm việc có cửa sổ mở ra không gian rộng tạo cảm giác thoáng mát, làm
  tăng tiện nghi tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Giữa các phòng làm việc
  được ngăn chia bằng tường xây , trát vữa xi măng hai mặt và lăn sơn 3 nước theo chỉ
  dẫn kỹ thuật .
  Hình thức kiến trúc công trình mạch lạc rõ ràng . Công trình bố cục chặt chẽ và
  qui mô phù hợp chức năng sử dụng góp phần tham gia vào kiến trúc chung của toàn
  khu.
  Chiều cao tầng 1 là 4,0 m ; các tầng từ tầng 2 cao 4,5m ; các tầng 3-10 mỗi tầng
  cao 3,6m ; tầng 11 thang cao 3m.

  9

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 10. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH
  I. HỆ THỐNG ĐIỆN
  Hệ thống điện cho toàn bộ công trình được thiết kế và sử dụng điện trong toàn
  bộ công trình tuân theo các nguyên tắc sau:
  + Đường điện trông công trình được đi ngầm trong tường, có lớp bọc
  bảo vệ.
  + Đặt ở nơi khô ráo, với những đoạn hệ thống điện đặt gần nơi có hệ
  thống nước phải có biện pháp cách nước.
  + Tuyệt đối không đặt gần nơi có thể phát sinh hỏa hoạn.
  + Dễ dàng sử dụng cũng như sửa chữa khi có sự cố.
  + Phù hợp với giải pháp Kiến trúc và Kết cấu để đơn giản trong thi công
  lắp đặt, cũng như đảm bảo thẩm mỹ công trình.
  Hệ thống điện được thiết kế theo dạng hình cây. Bắt đầu từ trạm điều khiển
  trung tâm , từ dây dẫn đến từng tầng và tiếp tục dẫn đến toàn bộ các phòng trong tầng
  đó. Tại tầng 1còn có máy phát điện dự phòng để đảm bảo việc cung cấp điện liên tục
  cho toàn bộ khu nhà.

  II. HỆ THỐNG NƯỚC
  Sử dụng nguồn nước từ hệ thống cung cấp nước của thành phố được chứa trong
  bể ngầm riêng sau đó cung cấp đến từng nơi sử dụng theo mạng lưới được thiết kế
  phù hợp với yêu cầu sử dụng cũng như các giải pháp Kiến trúc, Kết cấu.
  Tất cả các khu vệ sinh và phòng phục vụ đều được bố trí các ống cấp nước và
  thoát nước. Đường ống cấp nước được nối với bể nước. Bể nước ngầm dự trữ nước
  được đặt ở ngoài công trình, dưới sân vui chơi nhằm đơn giản hoá việc xử lý kết cấu
  và thi công, dễ sửa chữa, và nước được bơm lên tầng mái. Toàn bộ hệ thống thoát
  nước trước khi ra hệ thống thoát nước thành phố phải qua trạm xử lý nước thải để
  nước thải ra đảm bảo các tiêu chuẩn của ủy ban môi trưòng thành phố
  Hệ thống thoát nước mưa có đường ống riêng đưa thẳng ra hệ thống thoát nước
  thành phố.
  Hệ thống nước cứu hỏa được thiết kế riêng biệt. Tại các tầng đều có các hộp
  chữa cháy đặt tại hai đầu hành lang, cầu thang.

  III. HỆ THỐNG GIAO THÔNG NỘI BỘ
  Giao thông theo phương đứng có 03 thang máy đặt tại hai đầu hồi nhà và 02
  thang bộ dùng làm thang thoát hiểm đặt ở hai đầu hồi. Chức năng của từng thang máy
  phục vụ cho từng nhu cầu sử dụng khác nhau trong quá trình vận hành và khai thác
  hoạt động của công trình.
  Giao thông theo phương ngang : có các hành lang rộng 3,1 m được bố trí phù
  hợp, rộng dãi, thoáng thuận tiện cho việc đi lại phục vụ giao thông nội bộ giữa các
  tầng, dẫn dến các phòng và dẫn đến hệ thống giao thông đứng.

  10

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 11. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  Các cầu thang, hành lang được thiết kế đúng nguyên lý kiến trúc đảm bảo lưu
  thông thuận tiện cả cho sử dụng hàng ngày và khi xảy ra hoả hoạn.
  IV. HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHIẾU SÁNG
  Công trình được thông gió tự nhiên bằng các hệ thống cửa sổ kết hợp với các hệ
  thống thông gió nhân tạo, khu cầu thang và sảnh giữa được bố trí hệ thống chiếu sáng
  nhân tạo. Tao ra một hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng tối ưu nhất về yêu cầu thông gió
  chiếu sáng của công trình khi đưa vào khai thác và sử dụng.
  Tất cả các hệ thống cửa đều có tác dụng thông gió cho công trình. Do công trình
  phục vụ cho việc nghiên cứu học tập nên các yêu cầu về chiếu sáng là rất quan trọng.
  Phải đảm bảo đủ ánh sáng cho các phòng. Chính vì vậy mà các phòng của công trình
  đều được được bố trí tiếp giáp với bên ngoài đảm bảo chiếu sáng tự nhiên. Các hệ
  thống điện chiếu sáng nhân tạo cũng được bố trí hợp lý phù hợp với công năng sử
  dụng của từng phòng.

  V. HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
  Thiết bị phát hiện báo cháy được bố trí ở mỗi tầng và mỗi phòng, ở nơi công
  cộng những nơi có khả năng gây cháy cao như nhà bếp, nguồn điện các phòng thí
  nghiệm. Mạng lưới báo cháy có gắn đồng hồ và đèn báo cháy.
  Mỗi tầng đều có bình đựng Canxi Cacbonat có vòi phun để phòng khi hoả hoạn.
  Các hành lang cầu thang đảm bảo lưu lượng người lớn khi có hỏa hoạn với 2
  thang bộ bố trí 2 đầu hành lang có kích thước phù hợp với tiêu chuẩn kiến trúc và
  thoát hiểm khi có hoả hoạn hay các sự cố khác.
  Các bể chứa nước trong công trình đủ cung cấp nước cứu hoả trong 2 giờ.
  Khi phát hiện có cháy, phòng bảo vệ và quản lý sẽ nhận được tín hiệu và kịp
  thời kiểm soát khống chế hoả hoạn cho công trình.

  11

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 12. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  CHƯƠNG IV: ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU THỦY VĂN
  Công trình nằm ở quận Ngô Quyền thành phố Hải phòng mang tính chất đặc
  trưng của thời tiết miền Bắc Việt Nam: nóng ẩm, mưa nhiều, có 4 mùa Xuân, Hạ,
  Thu, Đông tương đối rõ rệt. Mùa đông ở Hải Phòng khí hậu thường lạnh và khô,
  nhiệt độ trung bình là 20,3oC; khí hậu mùa hè thường nồm mát và mưa nhiều, nhiệt
  độ trung bình khoảng 32,5°C
  Lượng mưa trung bình từ 1.600 – 1.800 mm/năm. Do nằm sát biển nên vào mùa
  đông, Hải Phòng ấm hơn 1oC và mùa hè mát hơn 1oC so với Hà Nội. Nhiệt độ trung
  bình trong năm từ 23°C – 26oC, tháng nóng nhất (tháng 6,7) nhiệt độ có thể lên đến
  44oC và tháng lạnh nhất (tháng 1,2) nhiệt độ có thể xuống dưới 5oC. Độ ẩm trung
  bình vào khoảng 80 – 85%, cao nhất vào tháng 7, 8, 9 và thấp nhất là tháng 1, tháng
  12.
  Hai hướng gió chủ yếu là gió Tây-Tây Nam và Bắc – Đông Bắc, một năm
  thường có 6 đến 7 cơn bão ảnh hưởng đến Thành Phố Hải Phòng. Sức gió có thể nên
  đến 58m/s ảnh hưởng rất lớp tới các công trình xây dựng trên địa bàn Hải Phòng.
  Địa chất công trình thuộc loại đất yếu, nên phải chú ý khi lựa chọn phương án
  thiết kế móng.

  12

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 13. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  PHẦN 2: KẾT CẤU
  ………

  GVHD : NGÔ ĐỨC DŨNG

  SVTH : ĐÀO THANH HẢI

  LỚP : XD1801D

  MSV : 1412402034

  NHIỆM VỤ:
  1. Chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu
  2. Tính toán khung trục X4 và móng khung trục X4.
  3. Tính toán sàn tầng 6
  4. Tính toán cầu thang bộ tầng 5 đến 6 trục X1X2-Y3Y4

  CÁC BẢN VẼ KÈM THEO:
  1. Kết cấu khung trục X4
  2. Mặt bằng bố trí thép sàn tâng 6 và bản thang,
  3. Kết cấu móng khung trục X4
  4. Bảng thống kê cốt thép Khung X4, sàn, bản thang,
  móng

  13

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 14. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ TÍNH TOÁN
  I. CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG TÍNH TOÁN
  1. Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.
  2. TCVN 5574-2012 Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế.
  3. TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.
  4. TCVN 40-1987 Kết cấu xây dựng và nền nguyên tắc cơ bản về tính
  toán.
  5. TCVN 220:1997 Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió
  theo tiêu chuẩn TCVN 2737:1995
  II. TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn sử dụng chương trình ETABS
  2. Phương pháp phần tử hữu hạn. – Trần Bình, Hồ Anh Tuấn.
  3. Giáo trình giảng dạy chương trình ETABS
  4. Kết cấu bê tông cốt thép (phần kết cấu nhà cửa) – Gs Ts Ngô Thế
  Phong, Pts Lý Trần Cường, Pts Trịnh Kim Đạm, Pts Nguyễn Lê Ninh.
  5. Kết cấu thép II (công trình dân dụng và công nghiệp) – Phạm Văn
  Hội, Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư, Đoàn Ngọc Tranh, Hoàng
  Văn Quang.
  III. VẬT LIỆU DÙNG TRONG TÍNH TOÁN
  1. Bê tông:
  _ Theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2012.
  Bêtông đựoc sử dụng là bêtông B30

  a) Với trạng thái nén:
  + Cường độ tính toán về nén : 17,0 MPa = 170 KG/cm2.
  + Cường độ tiêu chuẩn về nén : 40 MPa = 400KG/cm2.

  b) Với trạng thái kéo:.
  + Cường độ tính toán về kéo : 1,2 MPa = 12 KG/cm2.
  + Cường độ tiêu chuẩn về kéo : 1,85 MPa = 18,5 KG/cm2.
  – Môđun đàn hồi của bê tông:
  Được xác định theo điều kiện bê tông nặng, khô cứng trong điều kiện
  tự nhiên.Với B30 thì Eb = 3,25×105 KG/cm2.
  2. Thép:
  Thép làm cốt thép cho cấu kiện bê tông cốt thép dùng loại thép sợi thông
  thường theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2012
  Cường độ của cốt thép cho trong bảng sau:
  14

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 15. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  Chủng loại Cường độ tiêu chuẩn Cường độ tính toán
  2
  (Kg/cm ) (Kg/cm2)
  AI 2400 2300
  AII 3000 2800
  AIII 3900 3800

  Cường độ của cốt thép
  Môđun đàn hồi của cốt thép: E = 2,1.10 6 Kg/cm2.

  15

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 16. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  CHƯƠNG II: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU
  *Khái quát chung
  Lựa chọn hệ kết cấu chịu lực cho công trình( hệ chịu lực chính) có vai trò
  quan trọng tạo tiền đề cơ bản để người thiết kế có được định hướng thiết lập mô
  hình, hệ kết cấu chịu lực cho công trình đảm bảo yêu cầu về độ bền, độ ổn định phù
  hợp với yêu cầu kiến trúc, thuận tiện trong sử dụng và đem lại hiệu quả kinh tế.
  Trong thiết kế kế cấu nhà cao tầng việc chọn giải pháp kết cấu có liên quan
  đến vấn đề bố trí mặt bằng, hình thể khối đứng, độ cao tầng, thiết bị điện, đường
  ống, yêu cầu thiết bị thi công, tiến độ thi công, đặc biệt là giá thành công trình và sự
  làm việc hiệu quả của kết cấu mà ta chọn.
  I. GIẢI PHÁP KẾT CẤU PHẦN THÂN CÔNG TRÌNH
  1. Các lưa chọn cho giải pháp kết cấu chính
  Đối với nhà cao tầng có thể sử dụng các dạng sơ đồ chịu lực:
  + Hệ tường chịu lực
  + Hệ khung chịu lực
  + Hệ lõi
  + Hệ kết cấu khung vách kết hợp
  + Hệ khung lõi kết hợp
  + Hệ khung, vách lõi kết hợp

  a) Hệ tường chịu lực
  Trong hệ kết cấu này thì các cấu kiện chịu tải trọng đứng và ngang của nhà là
  các tường phẳng. Tải trọng ngang truyền đến các tấm tường thông qua các bản sàn
  được xem là cứng tuyệt đối. Trong mặt phẳng của chúng các vách cứng (chính là
  tấm tường) làm việc như thanh công xôn có chiều cao tiết diện lớn.Với hệ kết cấu
  này thì khoảng không bên trong công trình còn phải phân chia thích hợp đảm bảo
  yêu cầu về kết cấu, thiếu độ linh hoạt về không gian kiến trúc.
  Hệ kết cấu này có thể cấu tạo cho nhà khá cao tầng, tuy nhiên theo điều kiện
  kinh tế và yêu cầu kiến trúc của công trình ta thấy phương án này không thoả mãn.
  b) Hệ khung chịu lực
  Hệ khung gồm các cột và các dầm liên kết cứng tại các nút tạo thành hệ
  khung không gian của nhà. Hệ kết cấu này tạo ra được không gian kiến trúc khá linh
  hoạt. Kết cấu khung được tạo nên bởi cột và dầm liên kết với nhau bằng mắt cứng
  hoặc khớp, chúng cùng với sàn và mái tạo nên một kết cấu không gian có độ cứng.
  c) Hệ lõi chịu lực
  Lõi chịu lực có dạng vỏ hộp rỗng, tiết diện kín hoặc hở có tác dụng nhận toàn
  bộ tải trọng tác động lên công trình và truyền xuống đất. Hệ lõi chịu lực có hiệu quả
  16

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 17. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  với công trình có độ cao tương đối lớn, do có độ cứng chống xoắn và chống cắt lớn,
  tuy nhiên nó phải kết hợp được với giải pháp kiến trúc.
  So sánh với đặc điểm kiến trúc của công trình này ta thấy sử dụng hệ lõi là
  không phù hợp
  d) Hệ kết cấu hỗn hợp khung – vách – lõi chịu lực
  Đây là sự kết hợp của 3 hệ kết cấu đầu tiên. Vì vậy nó phát huy được ưu điểm
  của cả 2 giải pháp đồng thời khắc phục được nhược điểm của mỗi giải pháp.
  Tuỳ theo cách làm việc của khung mà khi thiết kế người ta chia ra làm 2 dạng
  sơ đồ tính: Sơ đồ giằng và sơ đồ khung giằng.
  * Sơ đồ giằng.
  Sơ đồ này tính toán khi khung chỉ chịu phần tải trọng thẳng đứng tương ứng
  với diện tích truyền tải đến nó còn tải trọng ngang và một phần tải trọng đứng do
  các kết cấu chịu tải cơ bản khác như lõi, tường chịu lực. Trong sơ đồ này thì tất cả
  các nút khung đều có cấu tạo khớp hoặc các cột chỉ chịu nén.
  * Sơ đồ khung – giằng.
  Hệ kết cấu khung – giằng được tạo ra bằng sự kết hợp giữa khung và vách
  cứng. Hai hệ thống khung và vách được lên kết qua hệ kết cấu sàn. Khung cũng
  tham gia chịu tải trọng đứng và ngang cùng với lõi và vách. Hệ thống vách cứng
  đóng vai trò chủ yếu chịu tải trọng ngang, hệ khung chủ yếu thiết kế để chịu tải
  trọng thẳng đứng. Sự phân rõ chức năng này tạo điều kiện để tối ưu hoá các cấu
  kiện, giảm bớt kích thước cột và dầm, đáp ứng được yêu cầu kiến trúc.
  Sơ đồ này khung có liên kết cứng tại các nút (khung cứng).
  * Kết luận:
  Qua phân tích ưu nhược điểm của các hệ kết cấu, đối chiếu với đặc điểm kiến
  trúc của công trình: ta chọn phương án kết cấu khung chịu lực làm kết cấu chịu lực
  chính của công trình
  2. Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu sàn
  Để chọn giải pháp kết cấu sàn ta so sánh 2 trường hợp sau:

  a) Kết cấu sàn không dầm ( sàn nấm)
  Hệ sàn nấm có chiều dày toàn bộ sàn nhỏ, làm tăng chiều cao sử dụng do đó
  dễ tạo không gian để bố trí các thiết bị dưới sàn (thông gió, điện, nước, phòng cháy
  và có trần che phủ), đồng thời dễ làm ván khuôn, đặt cốt thép và đổ bê tông khi thi
  công.
  b) Kết cấu sàn dầm
  Là giải pháp kết cấu được sử dụng phổ biến cho các công trình nhà cao tầng.
  Khi dùng kết cấu sàn dầm độ cứng ngang của công trình sẽ tăng do đó chuyển vị
  ngang sẽ giảm. Khối lượng bê tông ít hơn dẫn đến khối lượng tham gia dao động
  giảm. Chiều cao dầm sẽ chiếm nhiều không gian phòng ảnh hưởng nhiều đến thiết
  kế kiến trúc, làm tăng chiều cao tầng. Tuy nhiên phương án này phù hợp với công
  17

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 18. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  trình vì bên dưới các dầm là tường ngăn , chiều cao thiết kế kiến trúc là tới 3,6m nên
  không ảnh hưởng nhiều.
  Kết luận:
  Lựa chọn phương án sàn sườn toàn khối.
  II. SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN
  1. Chọn chiều dày sàn
  Chiều dày bản chọn sơ bộ theo công thức:
  𝐷∗𝑙
  ℎ𝑏 = với D = 0,8 – 1,4
  𝑚
  Trong đó : l là cạnh ngắn của ô bản.
  Xét ô bản lớn nhất có l = 8 m ; chọn D = 1 với hoạt tải 300kg/m2
  Với bản kê bốn cạnh chọn m = 40 – 45, ta chọn m = 42 ta có chiều dày sơ bộ của
  D * l 1*800
  bản: hb    19, 05 cm
  m 42
  Chọn thống nhất hb = 10 cm cho toàn bộ các mặt sàn. Các ô sàn sẽ được bố trí
  thêm các dầm phụ chia nhỏ ô sàn. Giúp tăng khả năng chịu lực của sàn, tăng sự ổn
  đinh, giảm độ võng của sàn khi diện tích ô sàn lớn.
  2. Chọn tiết diện dầm
  * Chọn dầm chính:
  1 1
  Vì nhịp dầm rất lớn nên không thể chọn theo công thức sơ bộ hdc ( ÷ )𝑙
  8 12
  được.
  Nên cần phải chọn thiết kế dầm theo dáng dầm dẹt, bề rộng dầm lớn hơn
  chiều cao dầm để đảm bảo kết cấu chịu lực và đảm bảo điều kiện về không gian
  kiến trúc đã được thiết kế.
  Việc sử dụng dầm bẹt xuất phát từ yêu cầu công năng của kiến trúc (phải đảm
  bảo chiều cao thông thủy tầng từ 2.6 – 2.7m). Khi dầm chính vượt khẩu độ lớn từ
  6m trở lên, chiều cao dầm chính phải thoả mãn yêu cầu của kiến trúc tức là không
  thể đáp ứng chiều cao hdầm= (1/8 -1/12) Lnhịp mà từ (1/15 – 1/20) Lnhịp, thậm chí
  trong nhiều trường hợp các kỹ sư kết cấu phải sử dụng phương án dầm bẹt hdầm =
  (1/18 -1/25)Lnhịp.
  * Chọn sơ bộ
  – Nhịp Y2 – Y3 : ld = 1150 cm
  Chọn hdc = 40 cm, bdc = 60 cm
  – Nhịp Y3 – Y4: ld = 800 cm
  Chọn hdc = 40 cm, bdc = 50 cm
  – Nhịp Y4 – Y5: ld = 270 cm
  Chọn hdc = 40 cm, bdc = 50 cm
  * Chọn dầm dọc:
  18

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 19. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  – Nhịp của dầm ld = 800 cm
  Chọn hdd = 40 cm, bdc = 60 cm
  * Dầm thang chọn kích thước 220×350
  * Chọn dầm phụ
  Vì ô bản sàn có kích thước quá lớn (1150cm x 800cm) nên cần phải bố trí
  thêm dầm phụ để tăng sức chịu tải của sàn và chia nhỏ ô sàn đảm bảo điều kiện kết
  cấu.
  + dầm học: chọn hdp = 30cm, bdp =30cm
  3. Chọn kích thước tường
  * Tường bao
  Được xây chung quanh chu vi nhà, do yêu cầu chống thấm, chống ẩm nên
  tường dày 22 cm xây bằng gạch đặc M75. Tường có hai lớp trát dày 2 x 1,5 cm
  * Tường ngăn
  Dùng ngăn chia không gian trong mỗi tầng, song tuỳ theo việc ngăn giữa các
  phòng hay ngăn trong 1 phòng mà có thể là tường 22 cm hoặc 11 cm. Tường có hai
  lớp trát dày 2 x 1,5 cm
  4. Chọn kích thước cột
  N
  Sơ bộ lựa chọn theo công thức : F b= (1,2 1,5)
  Rn
  Trong đó:
  Rn=170 kg/cm2
  N : lực dọc lớn nhất có thể xuất hiện trong cột
  Tính gần đúng N = số tầng x diện chịu tải x (Tĩnh tải + Hoạt tải)
  Dự kiến cột thay đổi tiết diện 2 lần tầng 1-5, tầng 6-11

  19

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

 20. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Đồ án tốt nghiệp 2018

  sơ đồ truyền tải nên cột
  20

  ĐÀO THANH HẢI_XD1801D_1412402034

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Công trình khu thực hành tiền lâm sàng trường Đại học Y Hải Phòng File Word, PDF về máy

Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: