Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc: Bảo tàng sinh vật biển Hải Phòng tại quận Đồ Sơn – Download File Word, PDF

216 lượt xem

Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc: Bảo tàng sinh vật biển Hải Phòng tại quận Đồ Sơn

Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc: Bảo tàng sinh vật biển Hải Phòng tại quận Đồ Sơn
Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc: Bảo tàng sinh vật biển Hải Phòng tại quận Đồ Sơn


Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu và bảo tồn các loài sinh vật biển, phát triển bảo vệ các loài quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc: Bảo tàng sinh vật biển Hải Phòng tại quận Đồ Sơn File Word, PDF về máy

Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc: Bảo tàng sinh vật biển Hải Phòng tại quận Đồ Sơn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc: Bảo tàng sinh vật biển Hải Phòng tại quận Đồ Sơn

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
  KHOA XÂY DỰNG – BỘ MÔN KIẾN TRÚC

  THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
  ĐỀ TÀI:

  BẢO TÀNG SINH VẬT BIỂN ĐỒ SƠN
  TẠI QUẬN ĐỒ SƠN
  ĐỊA ĐIỂM: TẠI QUẬN ĐỒ SƠN – TP. HẢI PHÒNG

  NIÊN KHÓA 2011 – 2016

  GVHD: THS.KTS.CHU ANH TÚ
  SVTH: TRẦN ĐẠT

  MSV: 1012109060
  LỚP : XD1502K

  1

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
  ——————————

  ISO 9001 – 2008

  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
  NGÀNH KIẾN TRÚC

  KHÓA: 2011– 2016

  ĐỀ TÀI: BẢO TÀNG SINH VẬT BIỂN HẢI PHÒNG TẠI QUẬN ĐỒ
  SƠN
  Giáo viên hứớng dẫn: THS.KTS. CHU ANH TÚ

  Sinh viên thực hiện : TRẦN ĐẠT

  MSV : 1012109060

  Lớp : XD1502K

  Hải Phòng 2019

  2

 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
  ————————————–

  NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Sinh viên: TRẦN ĐẠT Mã số:1012109060

  Lớp: XD1502K Ngành: Kiến trúc

  Tên đề tài: BẢO TÀNG SINH VẬT BIỂN HẢI PHÒNG TẠI QUẬN ĐỒ SƠN

  3

 4. NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
  1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp (về lý luận,
  thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán :
  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp:
  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  4

 5. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  Cán bộ hướng dẫn thứ nhất:

  Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

  Học hàm, học vị: ………………………………………………………………………………

  Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………………..

  Nội dung hướng dẫn: ……………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………….

  Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 15 tháng 10 năm 2018

  Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 25 tháng 01 năm 2019

  Đã nhận nhiệm vụ ĐATN Đã giao nhiệm vụ ĐATN

  Sinh viên Người hướng dẫn

  Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2019
  HIỆU TRƯỞNG

  GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị

  5

 6. PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN

  1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp:
  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  2. Đánh giá chất lƣợng của đồ án (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ
  Đ.A.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…):
  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………..

  Hải Phòng, ngày … tháng … năm 20…

  Cán bộ hứớng dẫn
  (họ tên và chữ ký)

  6

 7. LỜI CẢM ƠN
  Đầu tiên em xin gởi lời cảm ơn đến các thầy các cô và nhà trường đã tạo điều kiện
  thuận lợi để em có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

  Trong quá trình 5 năm học tại trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng em đã học tập và
  tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu để phục vụ cho công việc sau
  này cũng như phục vụ cho việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

  Sau những tháng khẩn trương nghiên cứu và thể hiện đến nay em đã hoàn thành đồ án tốt
  nghiệp kiến trúc sư của mình. Đây là thành quả cuối cùng của em sau 5 năm nghiên cứu
  và học tập tại trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng dưới sự dẫn dắt chỉ bảo tận tình của
  các thầy cô trong trường.

  Trong suốt quá trình làm đồ án em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô
  trong trường. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo
  của giảng viên hướng dẫn :THS.KTS. Chu Anh Tú đã giúp em hoàn thành đồ án tốt
  nghiệp này.

  Em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường ,Khoa xây dựng bộ môn
  kiến trúc dân dụng đã tạo điều kiện cho chúng em trong đợt tốt nghiệp này.

  Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng với lượng kiến thức còn hạn hẹp nên chắc chắn đồ án
  của em sẽ không tránh khỏi những sai sót…Em rất mong nhận được sự đóng góp, nhận
  xét và chỉ bảo thêm của các thầy cô.

  Em xin chân thành cảm ơn.

  Sinh viên

  Trần Đạt

  7

 8. MỤC LỤC

  I. Mở đầu
  1. Lí do và sự cần thiết
  II. Lí do chọn đề tài
  III. Khảo sát đánh giá hiện trạng
  1. Vị trí địa lí
  2. Điều kiện tự nhiên
  3. Khu dự trữ sinh quyển
  4. Sách đỏ Việt Nam
  5. Giá trị nổi bật của biển Hải Phòng
  6. Các loài sinh vật biển – đa dạng sinh học
  7. Trung tâm đa dạng sinh học cao của thế giới
  8. Đa dạng sinh vật biển của vùng Đồ Sơn
  IV. Nhiệm vụ thiết kế
  V. Ý tưởng thiết kế
  VI. Phương án chọn và phương án so sánh
  VII. Các yêu cầu về thiết kế
  1. Tài liệu tham khảo
  2. Các quy chuẩn quy phạm liên quan đến thiết kế
  VIII. Phần bản vẽ

  8

 9. THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

  I. Mở đầu:

  – VỊ TRÍ ĐỊA LÝ : Hải Phòng là một thành phố ven biển, phía Bắc giáp
  tỉnh Quảng Ninh, phía Tây giáp tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình, phía
  Đông giáp Vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông – cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 70 km.
  Thành phố cách thủ đô Hà Nội 120 km về phía Đông Đông Bắc.
  Điểm cực Bắc của thành phố là xã Lại Xuân thuộc huyện Thủy Nguyên; cực Tây là
  xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo; cực Nam là xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo; và cực
  Đông là đảo Bạch Long Vĩ. Bờ biển Hải Phòng dài trên 125 km, thấp và khá bằng phẳng,
  nước biển Đồ Sơn hơi đục nhưng sau khi cải tạo nước biển đã có phần sạch hơn, cát mịn
  vàng, phong cảnh đẹp.

   Đồ Sơn là một quận của thành phố Hải Phòng, cách trung tâm thành phố
  khoảng 22 km về hướng đông nam. Đồ Sơn có một khu nghỉ mát gồm nhiều bãi
  biển có phong cảnh đẹp ở miền bắc Việt Nam. Về phía tây và tây bắc, quận Đồ
  Sơn tiếp giáp với huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh, các hướng còn lại
  tiếp giáp với biển Đông. Do ở phía bắc và phía nam của quận là hai cửa
  sông Lạch Tray và Văn Úc thuộc hệ thống sông Thái Bình đổ ra biển đem theo
  nhiều phù sa, cộng thêm việc quai đê lấn biển ở Đảo Hòn Dấu để xây dựng khu
  Resort cao cấp, nên nước biển ở khu vực này (nhất là khu II) đục nhưng vẫn có
  sức thu hút du khách. Đồ Sơn là khu nghỉ mát và tắm biển nổi tiếng ở miền Bắc
  Việt Nam, nơi đây có sự kết hợp hài hòa giữa một bên là cát trắng mịn màng,
  biển cả mênh mông đậm màu phù sa và một bên là những ngọn núi đồi thông,
  phi lao… Trong thời kỳ phong kiến, Đồ Sơn là nơi lui tới nghỉ ngơi, hưởng thụ
  của vua chúa, quan lại đô hộ. Đồ Sơn có ba bãi tắm chính: khu Một, khu Hai và
  khu Ba.[5]

  9

 10. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  II. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
  – Thứ nhất: xuất phát từ yêu cầu của đồ án là phải thuộc loại công trình có cơ cấu nội dung
  hỗn hợp nhiều chức năng hoặc có tổ hợp nhiều công trình, diện tích sàn không quá
  20.000m2. ( khác với quy mô và nội dung của đồ án đã học) và đồ án thuộc thể loại công
  trình mới mà các đồ án trước đây chưa được đề cập tới. Từ đây tôi đã quyết định và chọn
  đề tài “ Bảo tàng sinh vật biển Đồ Sơn tại thị trấn Đồ Sơn ”
  – Mục tiêu:

  Thứ nhất: Nghiên cứu và bảo tồn các loài sinh vật biển, phát triển bảo vệ các loài
  quý hiếm trong sách đỏ việt nam

  Tiếp theo cũng là nơi trưng bày các mẫu hóa thạch “ tiêu bản” và các sinh vật sống
  tại đây.

  Thứ hai: Là một địa điểm thu hút khách du lịch cho quận Đồ Sơn, là nơi vui chơi
  giải trí và thăm quan, các giá trị về văn hóa

  Tài nguyên của Hải Phòng.

  Thứ ba: Công trình là một điểm nhấn cũng như là một biểu tượng đặc trưng cho Hải
  Phòng, về mặt văn hóa du lịch.
  – Hoạt động du lịch: Đồ Sơn là khu nghỉ mát và tắm biển nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam,
  nơi đây có sự kết hợp hài hòa giữa một bên là cát trắng mịn màng, biển cả mênh mông
  đậm màu phù sa và một bên là những ngọn núi đồi thông, phi lao… Trong thời kỳ phong
  kiến, Đồ Sơn là nơi lui tới nghỉ ngơi, hưởng thụ của vua chúa, quan lại đô hộ. Đồ Sơn có
  ba bãi tắm chính: khu Một, khu Hai và khu Ba. [5] – Khu du lịch đảo Dáu với bể bơi nhân tạo thuộc hàng lớn nhất Châu Á, có vườn chim, vườn
  thú, khu vui chơi giải trí, các khách sạn đẳng cấp 3 đến 5 sao, đặc biệt không thể thiếu
  ngọn hải đăng cổ kính hơn trăm năm tuổi. Kể từ khi được tu sửa khang trang, nơi đây còn
  có thêm khu “Đà Lạt thu nhỏ”, hằng năm được rất đông du khách đến vui chơi giải trí vào
  những ngày hè.
  – Ngoài ra,khu du lịch Đồ Sơn còn vinh dự là nơi có hòn đảo nhân tạo đầu tiên của Việt
  Nam – đảo Hoa Phượng, toạ lạc tại trung tâm khu du lịch, được trang bị đầy đủ các tiện nghi
  hiện đại cực kỳ sang trọng như trung tâm thương mại cao cấp ở giữa đảo, bể bơi nhân tạo,
  phố ăn uống, khách sạn đẳng cấp 5 sao, khu biệt thự, bến du thuyền,… là nơi lý tưởng để
  khách du lịch đến dừng chân và nghỉ dưỡng:
  – Đến với Đồ Sơn, du khách có thể đến thăm di tích bến tàu không số, nằm ở chân đồi
  Nghĩa Phong,tìm hiểu về con đường Hồ Chí Minh trên biển đầy gian khổ.
  – Tại đây hiện nay có sòng bạc Do Son Casino, là nơi rất nhiều du khách quốc tế đến chơi,
  đặc biệt là người Trung Quốc, tuy nhiên sòng bạc không cho phép người dân nội địa vào
  giải trí.
  10

 11. – Từ Đồ Sơn bằng tàu cao tốc du khách có thể đi ra đảo Cát Bà, Tuần Châu (TP Hạ Long)
  hoặc vịnh Hạ Long,để thăm thú hết những tinh hoa của Hải Phòng nói riêng, Việt
  Nam nói chung.
  – Các giá trị đa dạng sinh học: Hải Phòng có hệ động, thực vật khá phong phú và đa
  dạng. Theo điều tra bước đầu, nơi đây có 620 loài thực vật bậc cao phân bố thuộc 438
  chi và 123 họ. Với kiểu rừng nhiệt đới thưòng xanh mưa mùa ở đai thấp.Với nhiều kiểu
  phụ rừng như: Rừng trên sườn núi đá vôi, rừng trên đỉnh, rừng kim giao, rừng ngập
  nước trên núi và rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn nằm ở phía tây Bắc đảo với chủ yêu
  các loài họ đước, O zô, ráng, cỏ roi ngựa, thầu dầu, trang, sú…

  11

 12. – Các dự án có liên quan: Năm 1999-2000 được sự trợ giúp tài chính của Sứ quán Hà
  Lan, tổ chức WWF phối hợp với Vườn quốc gia thực hiện chương trình tăng cường giáo
  dục môi trường.
  – Dân số trong vùng: Quận Đồ Sơn có 42.37 km vuông diện tích tự nhiên và 102.234
  người. Quận có 7 phường: Bàng La, Hợp Đức, Minh Đức, Ngọc Hải, Ngọc Xuyên, Vạn
  Hương, Vạn Sơ

  III. KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
  I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHÍ HẬU CỦA KHU VỰC THIẾT
  KẾ.
  1. Vị trí địa lý: bản đồ Đồ Sơn

  12

 13. Khí Hậu:

  Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa chịu ảnh hưởng của đại dương nên các chỉ số trung
  bình về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa cũng tương đương như các khu vực xung quanh, tuy
  nhiên có đặc điểm là mùa đông thì ít lạnh hơn và mùa hè thì ít nóng hơn so với đất liền.
  Cụ thể là:

  Lượng mưa: 1.700-1.800 mm/năm, dao động theo mùa. Mùa mưa chủ yếu là tháng 7 , 8
  Nhiệt độ trung bình: 25-28°C, dao động theo mùa. Về mùa hè có thể lên trên 30°C, về
  mùa đông trung bình 15-20°C nhưng có thời điểm có thể xuống dưới 10°C (khi có gió
  mùa đông bắc).
  Độ ẩm trung bình: 85%.
  Dao động của thủy triều: 3,3-3,9 mét.
  Độ mặn nước biển: Từ 0,930% (mùa mưa) đến 3,111% (mùa khô
  Lễ hội của người dân Đồ Sơn giống như lễ hội của những người Kinh ở khu vực khác,
  tuy nhiên có thêm ngày 1 tháng 4 dương lịch là lễ hội khai trương mùa du lịch. Còn có
  thêm lễ hội ” Đền Bà ” ở xã Hiền Hào. Đây cũng là một trong những lễ hội lớn của người
  dân địa phương.
  Trên đảo chính Đồ Sơn có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi là một nơi đang được đẩy mạnh
  phát triển du lịch sinh thái. phía đông nam của đảo có vịnh Hạ Lan, phía tây nam có Vịnh Cát
  Gia có một số bãi cát nhỏ nhưng sạch, sóng không lớn thuận tiện cho phát triển du lịch tắm
  biển, nghỉ dưỡng. Trên biển xuất hiện nhiều núi đá vôi đẹp tương tự vịnh Hạ Long và Bái Tử
  Long. Ở một số đảo nhỏ, cũng có nhiều bãi tắm đẹp.
  Con đường độc đạo chạy ven biển và xuyên qua đảo Đồ Sơn

  Đường xuyên đảo Đồ Sơn: dài 27 km, có nhiều đèo dốc quanh co, xuống khoăn, qua áng,
  men theo mép biển, xuyên qua vườn quốc gia, phong cảnh kỳ thú, non nước hữu tình.
  Vườn quốc gia Đồ Sơn: có diện tích 15.200 ha, trong đó có 9.000 ha rừng, 5.400 ha biển
  tạo nên một môi trường sinh thái lý tưởng.
  Động Trung Trang: Nằm cách thị trấn 15 km cạnh đường xuyên đảo, có nhiều nhũ đá
  thiên nhiên. Động này có thể chứa hàng trăm người.
  Động Hùng Sơn: Cách thị trấn 13 km, trên đường xuyên đảo. Động còn có tên Động
  Quân Y vì trong Chiến tranh việt nam người ta đã xây cả một bệnh viện hàng trăm
  giường nằm ở trong lòng núi.
  Động Phù Long (Cái Viềng) mới tìm ra, được cho là đẹp hơn động Trung Trang.

  13

 14. 2. Khu dự trữ sinh quyển:

  Hải Phòng có rừng mưa nhiệt đới trên đảo đá vôi, rừng ngập mặn, các rặng san hô, thảm rong –
  cỏ biển, hệ thống hang động, tùng áng, là nơi hội tụ đầy đủ các giá trị bảo tồn đa dạng sinh học,
  bảo đảm các yêu cầu của khu dự trữ sinh quyển thế giới theo quy định
  của UNESCO.

  14

 15. Tổng diện tích khu dự trữ sinh quyển Hải Phòng rộng hơn 26.000 ha, với 2 vùng lõi (bảo
  tồn nghiêm ngặt và không có tác động của con người), 2 vùng đệm (cho phép phát triển
  kinh tế hạn chế song kết hợp với bảo tồn) và 2 vùng chuyển tiếp (phát triển kinh tế). Khu
  dự trữ sinh quyển Hari Phòng là vùng hội tụ đầy đủ cả rừng mưa nhiệt đới trên đảo đá vôi,
  rừng ngập mặn, các rạn san hô, thảm rong và đặc biệt là hệ thống hang động.

  3. Sách đỏ Việt Nam:
  Gần 60 loài đã được coi là các loài đặc hữu và quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ Việt
  Nam như các loài động vật: ác là, quạ khoang, voọc đầu vàng, voọc quần đùi trắng và
  các loài thực vật như chò đãi, kim giao (Podocarpus fleurii), lá khôi (Ardisia spp.), lát
  hoa (Chukrasia tubularis),dẻ hương, thổ phục linh, trúc đũa, sến mật. Ngoài ra còn 8
  loài rong, 7 loài động vật đáy cũng cần được bảo vệ.
  Theo số liệu khảo sát của cơ quan chức năng, Vườn Quốc gia Đồ Sơn hiện có 282
  loài động vật, trong đó có 32 loài thú, 48 loài chim, 20 loài bò sát và lưỡng ngư, 11
  loài ếch nhái… Đặc biệt, tại Vườn có loài voọc Đồ Sơn. Đây là một trong những loài
  linh trưởng quí hiếm (trên thế giới chỉ còn duy nhất ở Đồ Sơn).
  4. Giá trị nổi bật toàn cầu của thành phố Hải Phòng

  15

 16. Hải Phòng như là một ví dụ tiêu biểu và xuất sắc cho các hệ sinh thái nhiệt đới và cận nhiệt
  đới ở Châu Á. Nó là đặc trưng tiêu biểu như là hệ sinh thái núi đá vôi đảo lớn nhất Châu Á.
  Chính bởi sự tồn tại mức độ đa dạng cao nhất của các hệ sinh thái nhiệt đới và cận nhiệt đới
  rằng tuần tự và cạnh bên nhau bên trong tài sản như khu rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh
  trên đảo, rừng sú vẹt, bãi triều, hồ hải dương và rạn san hô. Chính các hệ sinh thái này đại
  diện cho các quá trình sinh học và sinh thái đang tiếp diễn trong sự phát triển và tiến hoá của
  các hệ sinh thái đảo và biển, minh hoạ bởi một sự đa dạng lớn của các quần thể động thực
  vật trên đảo và dưới biển, và 21 loài động thực vật đặc hữu cho tài sản.Qua thời kỳ phát triển
  hơn 18000 năm, tài sản vẫn tiếp tục giữ được sự nguyên sơ và duy trì sự không xuống cấp
  mặc dù đã có sự tồn tại của con người
  8000 năm
  nay.
  tiêu chí
  (x):Voọc
  đầu trắng
  hay voọc
  Đồ Sơn là
  một loài
  voọc cực kỳ
  nguy cấp từ
  đảo Đồ Sơn,
  đang được
  lưu giữ và
  bảo vệ bởi
  quỹ từ các
  tổ chức
  quốc tế bao
  gồm cả
  UNESCO.

  5. Các loài Sinh vật Biển – đa dạng sinh học.
  A. Hệ sinh thái đa dạng
  Đồ Sơn nổi bật toàn cầu với rừng mưa nhiệt đới trên núi đá vôi, hang – động,
  rừng ngập mặn, bãi triều, hồ nước mặn, động thực vật đáy mềm, các rạn san hô rộng lớn.

  Tại đây có rừng nhiệt đới xanh tốt quanh năm bao gồm đảo đá lớn Đồ Sơn và 387 đảo
  nhỏ, được bao phủ bởi thảm thực vật nhiệt đới, trong phần lớn diện tích là diện tích của
  vườn quốc gia. Ở đây có khu vực rừng nguyên sinh duy nhất còn sót lại ở Đồ Sơn
  và là vùng còn giữ được trang thái tự nhiên vốn có của nó, với diện tích vào khoảng

  16

 17. 1045,2ha nằm ở ngay vị trí trung tâm đảo.

  Hang động, một dạng sinh cảnh tiêu biểu của địa hình karst. Hơn thế nữa, hệ thống hang
  động ở Đồ Sơn rất độc đáo do nó chứa đựng cả hang trên cạn và hang dưới biển. Các loài
  động vật phổ biến ở Hàn động là dơi, chân bụng và côn trùng. Đặc biệt, các hang động ở
  Đồ Sơn còn là nơi cư trú của người nguyên thủy, cho nên nhiều hang hiện nay là các di
  chỉ khảo cổ quan trọng.
  Sinh cảnh đất ngập triều có rừng ngập mặn bao phủ có tổng diện tích khoảng 650ha.
  Rừng ngập mặn là tài nguyên quý giá của vùng ven biển nhiệt đới, có giá trị trong việc
  che cho đới bờ khỏi bị sóng – đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển và
  nơi cư trú của các loài chim di cư.
  Các bãi triều xung quanh đảo bao gồm bãi triều cát, bãi triều đá và triều bùn là môi
  trường sống lý tưởng cho các sinh vật vùng triều như các loài rong, tảo biển, động đáy. Ở
  các bãi triều đá,các loài động vật bám phát triển dày đặc, tạo thành các khảm sinh vật là
  một dạng quần xã độc đáo của khu di sản.
  Đáy mềm Đồ Sơn là nơi sinh cư của nhiều nhóm sinh vật như động vật đáy, cá
  biển, thú biển nhất là các loài di cư và ưa di chuyển, trong đó có nhiều loài quý hiếm về
  mặt bảo tồn. 50% nguồn gien sinh vật của vùng biển này được lưu giữ ở đây, do đó đây là
  hệ sinh cảnh có giá trị tiềm năng cho công tác bảo tồn.
  Ở hầu hết các cung lõm của các đảo đá trong khu di sản, đều có các rạn san hô phân bố ở
  các độ sâu: 3,6,9 và 11 mét. Được ví với những khu rừng dưới đáy biển, các rạn san hô
  có tính sinh học cao đặc biệt. Khu vực này là nơi tập trung cực kỳ đông đúc của các
  nhóm sinh vật biển. Các rạn san hô tại quần đảo Đồ Sơn u là nơi lưu giữ và phát tán nguồn
  gen cho toàn vịnh Bắc Bộ của Việt Nam, do đó sự tồn tại của chúng là cơ
  sở để bảo tồn nguồn gen và bảo vệ tính đa dạng sinh học biển.
  Các hồ karst chứa nước mặn hay còn gọi là tùng, áng là một dạng sinh cảnh đặc biệt của
  Đồ Sơn. Áng thường có diện tích không lớn, cho đến nay đã thống kê được 26 áng tại khu
  vực này.

  17

 18. 6. Trung tâm đa dạng sinh học cao của Thế Giới
  Hải Phòng còn là trung tâm đa dạng sinh học cao của thế giới có giá trị toàn cầu được
  Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp loại. Tiêu biểu là sự có mặt của 3.860 loài
  thực vật và động vật trên cạn và dưới biển. Có tới 130 loài được xác định là các loài quý
  hiếm, được đưa vào sách đỏ Việt Nam và thế giới, trong đó có 76 loài nằm trong dach mục
  quý hiếm của IUCN, 21 loài đặc hữu. Đặc biệt loài Voọc Đồ Sơn (Trachypithecus
  poliocephalus) là loài đặc hữu, hiện nay chỉ còn một quần thể với 63 cá thể phân bố duy nhất
  ở Đồ Sơn. Voọc Đồ Sơn cùng với một số loài thực vật và động vật được IUCN xếp hạng ở cấp
  cực kỳ nguy cấp.
  Ngoài các loài thú, còn có nhiều nhóm động vật độc đáo và nguy cấp khác cư trú trên đảo:
  62 loài bò sát và lưỡng cư, trong đó có 12 loài quý hiếm và nguy cấp, 155 loài chim bản địa
  và chim di cư, với loài Cốc đế (Phalacrocorax carbo sinensis) là loài quý hiếm trong sách đỏ
  Việt Nam và IUCN; bước đầu đã xác định được khoảng 274 loài côn trùng, tạo nên sức hấp
  dẫn về đa dạng và nhiều sắc màu cho quần đảo. Do môi trường đặc biệt của địa chất Caxto,
  nơi đây còn tồn tại nhiều loài thích nghi với các hang động đá vôi như dơi, cua, thân mềm
  (molluscs), nhện… có 19 loài dơi đã được ghi nhận, trong đó có tới 4 loài nằm trong danh
  lục sách đỏ IUCN. Đặc biệt, loài cua hang Tiwaripotamon edostilus cũng là loài đặc hữu chỉ

  18

 19. tìm thấy ở các một số hang động như Hoa Cưong, Thiên Long ở Đồ Sơn.

  Khu hệ sinh vật biển của quần đảo Đồ Sơn cũng hết sức phong phú. Cho đến nay, đã phân
  loại được 177 loài san hô, trong đó có 166 loài san hô cứng (hard coral) và 11 loài còn lại
  thuộc các nhóm các bộ san hô bò (Stolonifera), san hô mềm (Alcyonaria), san hô sừng
  (Gorgonacea). Bên cạnh đó, vùng biển Đồ Sơn còn là nơi sinh sống và phát triển của 196 loài
  cá biển (marine fish), 102 loài rong biển (alga), 131 loài động vật phù du (zooplankton), 400
  loài thực vật phù du (Phytoplankton) và 658 loài động vật đáy (zoobenthos).
  Rạn san hô rực rỡ sắc màu
  Với những
  giá trị vô
  cùng quý
  báu về đa
  dạng sinh
  học như
  trên, Quần
  đảo Đồ Sơn
  đã
  được chính
  phủ Việt
  Nam ra
  quyết định
  lập Vườn
  quốc gia
  năm 1984;
  Khu bảo
  tồn biển quốc gia năm 2010; danh lam thắng cảnh cấp quốc gia năm 2012 và được
  UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2004. Việc Chính phủ Nước
  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trân trọng đề cử Quần đảo Đồ Sơn tới UNESCO
  xem xét đưa vào danh mục Di sản Thế giới .

  19

 20. theo hai

  tiêu chí (IX) và (X) là niềm vinh dự của thành phố Hải Phòng, của mỗi người Việt Nam,
  cũng góp phần tạo ra sự cân bằng trong danh sách di sản thế giới giữa đại dương và đất
  liền; tạo ra hành lang bảo vệ có hiệu lực toàn cầu những giá trị nổi bật của chùm ngọc
  xanh này cho hôm nay và cho ngày mai.

  7. Về đa dạng loài sinh vật biển Hải Phòng:
  Các nhà thực vật học biển đã xác định được 71 loài và biến loài rong biển, 6 loài cỏ biển, 165
  loài và biến loài thực vật nổi về động vật biển, cho tới nay đã thống kê được 230 loài cá có ở
  vùng biển Đồ Sơn, bằng khoảng 1/10 số loài cá đã thống kê được ở Biển Việt Nam (2.038 loài
  cá biển), khoảng trên 500 loài động vật không xương sống ở đáy, 115 loài động vật nổi. Số
  lượng các loài kể trên có thể nói là chưa đủ so với thực có trong thiên nhiên, một mặt do công
  tác định loại chưa đầy đủ, mặt khác, nhiều nhóm động vật ở nước như động vật nguyên sinh
  (Protozoa)… chưa được đề cập tới.
  Với số lượng các loài sinh vật đã được xác định trong một khu vực không lớn về diện tích như
  trên đã cho thấy mức độ đa dạng sinh học khá lớn trong vùng này. Có thể xem vùng quần đảo
  Đồ Sơn là nơi ẩn náu các nguồn tài nguyên thủy sản giàu có, trong đó có nhiều loài có giá trị
  quan trọng về kinh tế.

  20

Download tài liệu Đồ án tốt nghiệp ngành Kiến trúc: Bảo tàng sinh vật biển Hải Phòng tại quận Đồ Sơn File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: