Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đồ án Kết cấu thép 2: Thiết kế nhà công nghiệp – Download File Word, PDF

936 lượt xem

Đồ án Kết cấu thép 2: Thiết kế nhà công nghiệp

Đồ án Kết cấu thép 2: Thiết kế nhà công nghiệp
Nội dung Text: Đồ án Kết cấu thép 2: Thiết kế nhà công nghiệp


Nội dung của án trình bày sơ đồ khung ngang và kết cấu của một nhà công nghiệp; kích thước chính của khung ngang; hệ giằng; tính toán tải trọng tác dụng lên khung; tính nội lực khung; xác định nội lực tính toán; xác định chiều dài tính toán của cột; thiết kế tiết diện cột; sơ đồ và kích thước chính của dàn.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án Kết cấu thép 2: Thiết kế nhà công nghiệp File Word, PDF về máy

Đồ án Kết cấu thép 2: Thiết kế nhà công nghiệp

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án Kết cấu thép 2: Thiết kế nhà công nghiệp

 1. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
        GVHD: TS Hoàng Bắc An

  Lời nói đầu.

  Môn học kết cấu thép là một môn học quan trong của ngành xây dựng. Vì vậy 
  đồ  án kết cấu thép 2 là một trong những đồ  án lớn và khó của sinh viên khoa xây 
  dựng. Trong quá trình làm đồ  án là thời gian sinh viên học hỏi được nhiều kiến  
  thức từ những lý thuyết sách vở cho đến những kiến thức thực tế, những kiến thức  
  đó được truyền đạt từ giảng viên thông qua đồ án đề sinh viên có thể thiết kế công 
  trình phù hợp với thực tiễn. Việc làm đồ án giúp sinh viên hiểu hơn về lý thuyết và 
  rèn luyện them các kỹ năng cho bản thân như  làm thuyết minh, hiểu và dựng bản 
  vẽ và kỹ năng bảo vệ đồ án trước giảng viên.
  Trong đồ án kết cấu thép 2 này, em được giao thiết kế một nhà công nghiệp gần  
  với thực tế. Với những kiến thức cơ bản và cũng có những hạn chế do chưa hiểu  
  thấu đáo hết nội dung nên đồ  án không thể  tránh khỏi các sai sót. Những sai sót 
  trong bài và những chi tiết chưa phù hợp với thực tiễn mong nhận được sự góp ý và 
  hướng dẫn của giảng viên để em có thể đúc kết them kiến thức cho chính bản thân  
  mình.
  Trong quá trình làm đồ  án em chân thánh cảm  ơn sự  nhiệt tình hướng dẫn của 
  thầy Hoàng Bắc An là giảng viên phụ trách lớp học phần đã hướng dẫn và giải đáp  
  các thắc mắc của em trong chính đố án này. Chân thành cảm ơn thầy.
  Sinh viên thực hiện.

  Lý Văn Vinh.

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 1

 2. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
        GVHD: TS Hoàng Bắc An

  Mục lục
   Lời nói đầu.                                                                                                                  
   
  …………………………………………………………………………………………………..
     
   1
   Mục lục                                                                                                                         
   
  …………………………………………………………………………………………………………
     
   2
   CHƯƠNG MỞ ĐẦU: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ                                                        
   
  ……………………………………………….
     
   6
  0.1. Mục đích yêu cầu của đồ án:…………………………………………………………………………… 6
  0.2. Nội dung và khối lượng yêu cầu:……………………………………………………………………… 6
  0.2.1. Đề tài và số liệu:……………………………………………………………………………………… 6
  0.2.2. Khối lượng yêu cầu:………………………………………………………………………………… 7
   CHƯƠNG 1: CHỌN SƠ ĐỒ KẾT CẤU                                                                   
   
  …………………………………………………………
     
   8
  1.1. Sơ đồ khung ngang và kết cấu của một nhà công nhiệp:…………………………………….. 8
  1.1.1. Sơ đồ kết cấu nhà công nghiệp 1 tầng:………………………………………………………. 8
  1.1.2. Sơ đồ khung ngang…………………………………………………………………………………. 8
  1.2. Kích thước chính của khung ngang:…………………………………………………………………. 8
  1.2.1. Kích thước cột:……………………………………………………………………………………….. 8
  1.2.2. Kích thước dàn:……………………………………………………………………………………… 9
  1.3. Hệ giằng:……………………………………………………………………………………………………. 12
   CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN KHUNG NGANG                                                        
   
  ……………………………………………….
      
   14
  2.1. Tính toán tải trọng tác dụng lên khung:……………………………………………………………. 14
  2.1.1. Tải trọng tác dụng lên dàn:……………………………………………………………………… 14
  2.1.2. Tải trọng tác dụng lên cột:………………………………………………………………………. 14
   2.1.2.1. Do phản lực của dàn:                                                                         
   
  ………………………………………………………………
      
   14
   2.1.2.2. Do trọng lượng dầm cầu chạy:                                                         
   
  ………………………………………………..
      
   14
   2.1.2.3. Do áp lực đứng của bánh xe cầu chạy:                                             
   
  ……………………………………..
      
   14
   2.1.2.4: Do lực hãm của xe con:                                                                      
   
  ……………………………………………………………
      
   15
   2.1.2.5: Tải trọng hệ giằng cột, tole tường:                                                   
   
  …………………………………………..
      
   16
  2.1.3. Tải trọng gió lên khung:………………………………………………………………………….. 16
  2.2. Tính nội lực khung:………………………………………………………………………………………. 17
  2.2.1. Sơ đồ tính của khung:……………………………………………………………………………. 17
  2.2.2. Biểu đồ nội lực cột trục A:………………………………………………………………………. 20
   2.2.2.1: Tĩnh tải:                                                                                              
   
  …………………………………………………………………………………
      
   20
   2.2.2.2: Hoạt tải:                                                                                             
   
  ………………………………………………………………………………..
      
   21
   2.2.2.7. Tính khung với tải trọng gió trái:                                                       
   
  ………………………………………………
      
   22
   2.2.2.8. Tính khung với tải trọng gió phải:                                                     
   
  …………………………………………….
      
   23

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 2

 3. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
        GVHD: TS Hoàng Bắc An

   2.2.2.3. Tính khung với momen cầu chạy trái:                                               
   
  ……………………………………….
      
   24
   2.2.2.4. Tính khung với momen cầu chạy phải:                                             
   
  ……………………………………..
      
   26
   2.2.2.5. Tính khung với lực hãm trái:                                                              
   
  …………………………………………………….
      
   27
   2.2.2.6. Tính khung với lực hãm phải:                                                            
   
  …………………………………………………..
      
   28
  2.3. Xác định nội lực tính toán:…………………………………………………………………………….. 29
  2.3.1. Nguyên tắc tổ hợp nội lực:……………………………………………………………………… 29
  2.3.2. Bảng tổ hợp nội lực:………………………………………………………………………………. 29
   2.3.2.1. Nội lực của cột trục A:                                                                      
   
  ……………………………………………………………
      
   30
   2.3.2.2. Tổ hợp nội lực:                                                                                  
   
  ………………………………………………………………………
      
   31
   CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CỘT                                                                                 
   
  ……………………………………………………………………..
      
   33
  3.1. Xác định chiều dài tính toán của cột:………………………………………………………………. 33
  3.1.1. Chiều dài tính toán trong mặt phẳng khung:………………………………………………. 33
  3.1.2. Chiều dài tính toán ngoài mặt phẳng khung:……………………………………………… 33
  3.2. Thiết kế tiết diện cột:…………………………………………………………………………………….. 34
  3.2.1. Tiết diện cột trên:………………………………………………………………………………….. 34
   3.2.1.1. Dạng tiết diện:                                                                                   
   
  ……………………………………………………………………….
      
   34
   3.2.1.2. Chọn tiết diện:                                                                                   
   
  ……………………………………………………………………….
      
   34
   3.2.1.3. Kiểm tra tiết diện đã chọn:                                                                
   
  ………………………………………………………
      
   35
  3.2.2. Tiết diện cột dưới:…………………………………………………………………………………. 44
   3.2.2.1. Cấu tạo cột:                                                                                       
   
  …………………………………………………………………………..
      
   44
   3.2.2.2. Chọn tiết diện:                                                                                   
   
  ……………………………………………………………………….
      
   44
   3.2.2.3. Kiểm tra tiết diện từng nhánh cột tại chân cột:                                
   
  ………………………….
      
   46
  3.2.2.4. Kiểm tra  ổn định toàn cột phương trục ảo với ngẫu lực do lực dọc  
   hai nhánh gây ra:                                                                                              
   
  …………………………………………………………………………………
      
   49
  3.3. Thiết kế các chi tiết cột:………………………………………………………………………………… 52
  3.3.1. Nối cột trên với phần cột dưới – vai cột:……………………………………………………. 52
   3.3.1.1. Mối nối hai phần cột:                                                                        
   
  ……………………………………………………………..
      
   52
   3.3.1.2. Cấu tạo và tính toán vai cột:                                                              
   
  …………………………………………………….
      
   53
  3.3.2. Chân cột – liên kết cột với móng:…………………………………………………………….. 55
   3.3.2.1. Cấu tạo chân cột:                                                                               
   
  ……………………………………………………………………
      
   55
   3.3.2.2. Tính toán chân cột cho từng nhánh cột:                                             
   
  ……………………………………..
      
   56

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 3

 4. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
        GVHD: TS Hoàng Bắc An

   3.3.2.3. Tính toán liên kết chân cột với móng – Bu lông neo.                        
   
  …………………..
      
   62
   CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ DÀN VÌ KÈO                                                                  
   
  ………………………………………………………..
      
   64
  4.1. Sơ đồ và kích thước chính của dàn:……………………………………………………………….. 64
  4.2. Tải trọng và nội lực của dàn:…………………………………………………………………………. 64
  4.2.1. Tải trọng tác dụng lên dàn:……………………………………………………………………… 64
  4.2.2. Nội lực tính toán các thanh dàn:………………………………………………………………. 65
  4.2.3. Tổ hợp nội lực thanh dàn:………………………………………………………………………. 67
  4.3. Xác định tiết diện các thanh dàn:……………………………………………………………………. 70
  4.3.1. Chiều dài tính toán các thanh dàn:…………………………………………………………… 70
  4.3.2. Cấu tạo thanh và nút:…………………………………………………………………………….. 70
   4.3.2.1. Những yêu cầu cấu tạo chung của dàn:                                            
   
  …………………………………….
      
   70
   4.3.2.2. Các dạng tiết diện thanh dàn:                                                            
   
  …………………………………………………..
      
   70
  4.3.3. Thiết kế tiết diện thanh dàn:……………………………………………………………………. 71
   4.3.3.1. Thiết kế thanh dàn chịu nén đúng tâm:                                              
   
  ………………………………………
      
   71
   4.3.3.2. Kiểm tra thanh dàn đã chọn chịu kéo:                                                
   
  ………………………………………..
      
   73
  4.3.4. Kết quả thiết kế tiết diện thanh dàn:…………………………………………………………. 73
  4.4. Tính toán các chi tiết của dàn:……………………………………………………………………….. 75
  4.4.1. Yêu cầu chung:…………………………………………………………………………………….. 75
  4.4.2. Nút không có nối thanh cánh:………………………………………………………………….. 75
   4.4.2.1. Chi tiết 3:                                                                                            
   
  ……………………………………………………………………………….
      
   75
   4.4.2.2. Chi tiết 4:                                                                                            
   
  ……………………………………………………………………………….
      
   76
   4.4.2.3. Chi tiết 5:                                                                                            
   
  ……………………………………………………………………………….
      
   78
  4.4.3. Nút có nối thanh cánh:…………………………………………………………………………… 79
   4.4.3.1. Chi tiết 6:                                                                                            
   
  ……………………………………………………………………………….
      
   79
   4.4.3.2. Chi tiết 7:                                                                                            
   
  ……………………………………………………………………………….
      
   81
  4.4.4. Nút nối ở công trường:…………………………………………………………………………… 82
   4.4.4.1. Chi tiết 8:                                                                                            
   
  ……………………………………………………………………………….
      
   82
   4.4.4.2. Chi tiết 9:                                                                                            
   
  ……………………………………………………………………………….
      
   83
   4.4.4.3. Chi tiết 10:                                                                                          
   
  ……………………………………………………………………………..
      
   85
  4.4.5. Nút liên kết dàn với cột:………………………………………………………………………….. 87
   4.4.5.1. Chi tiết 11:                                                                                          
   
  ……………………………………………………………………………..
      
   87
   4.4.5.2. Chi tiết 12:                                                                                          
   
  ……………………………………………………………………………..
      
   89

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 4

 5. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
        GVHD: TS Hoàng Bắc An

   TÀI LIỆU THAM KHẢO.                                                                                         
   
  …………………………………………………………………………….
      
   92

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 5

 6. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
        GVHD: TS Hoàng Bắc An

  CHƯƠNG MỞ ĐẦU: NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
  0.1. Mục đích yêu cầu của đồ án:
  Đồ  án kết cấu thép 2 là đồ  án thứ  tư  của sinh viên khoa xây dựng. Thông qua 
  kiến thức đã được học trên lớp và những hiểu biết được bổ  sung them thông qua  
  quá trình làm đồ án đã hỗ trợ them cho sinh viên ở một số mặt như:
  ­ Giúp sinh viên ôn lại kiến thức đã được học ở học phần kết cấu thép 1 và biết 
  cách vận dụng các kiến thức đó vào một công trình thực tế.
  ­ Biết thêm về cấu tạo của một công trình thép gồm những bộ phận và cấu trúc  
  ra sao.
  ­ Giúp sinh viên làm quen với một cách làm một đồ  án khác so với các đồ  án đã  
  được học trước đây.

  0.2. Nội dung và khối lượng yêu cầu:
  0.2.1. Đề tài và số liệu:
  ­ Thiết kế nhà công nghiệp một tầng 2 nhịp gồm: một nhịp chính có cầu trục và 
  một nhịp phụ không cầu trục.

  Hình 0.1: Sơ đồ nhà công nghiệp một tầng – hai nhịp.
  ­ Số liệu thiết kế:

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 6

 7. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
        GVHD: TS Hoàng Bắc An

  + Chiều dài nhà: ∑B = 120 + 6*4 = 144 (m).
  + Bề rộng nhịp chính AB: L1 = 27m.
  + Bề rộng nhịp phụ BC: L2 = 15m.
  + Bước khung: B = 6m.
  + Sức nâng cầu trục và chế độ làm việc: Q = 30/5 (T) – Nặng.
  + Cao trình mặt ray: H1 = 12,8 + 0,052×52 = 15,5m.
  + Chiều cao chênh lệch 2 khung: Hk = 4m.
  + Mái lộp tôn: độ dốc 10%
  + Kết cấu mái: nhịp chính – dàn cánh song song.
   nhịp phụ ­ dầm thép.
  + Cường độ  thép CT34 có: fu = 34 kN/cm2, f = 21 kN/cm2, fv = 12,2 kN/cm2, fc = 
  30,9 kN/cm2.
  + Hệ số điều kiện làm việc: γc = 0,9
  + Module đàn hồi của thép E = 21000 (kN/cm2)
  + Bê tông B20 có: Rb = 1,15 kN/cm2, Rbt = 0,09 kN/cm2.
  + Que hàn N42 có: fwf = 18 kN/cm2, fws = 16,65 kN/cm2.
  + Bu lông 5.6 có: fvb = 19 kN/cm2, ftb = 21kN/cm2.
  + Vùng gió II địa hình A có: qo = 0,95 kN/m2
  + Liên kết dàn với cột là liên kết cứng.
  0.2.2. Khối lượng yêu cầu:
  ­ Thiết kế sơ đồ kết cấu khung ngang cho nhà công nghiệp một tầng – hai nhịp,  
  xác định hệ giằng.
  ­ Tính toán tải trọng tác dụng lên khung ngang.
  ­ Dựng mô hình tính toán bằng phần mềm, xuất kết quả nội lực và tổ  hợp nội  
  lực cho cột trục A hoặc B và dàn mái.
  ­ Tính toán thiết kế cột trục A hoặc B và thiết kế dàn mái.
  ­ Thiết kế các chi tiết cột và chi tiết nút dàn.
  ­ Thể hiện bản vẽ khung ngang, các cột – dàn và các chi tiết thiết kế trên 2 bản  
  vẽ A1.

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 7

 8. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
        GVHD: TS Hoàng Bắc An

  CHƯƠNG 1: CHỌN SƠ ĐỒ KẾT CẤU

  1.1. Sơ đồ khung ngang và kết cấu của một nhà công nhiệp:
  1.1.1. Sơ đồ kết cấu nhà công nghiệp 1 tầng:
  ­ Nhà công nghiệp một tầng là kết cấu được cấu tạo từ các khung ngang liên kết 
  với nhau thông qua các hệ chống dọc lớp trên và hệ giằng dọc lớp dưới. Hệ khung  
  liên kết với nhau được gia cố  tang độ  cứng cho toàn bộ  công trình bằng các hệ 
  giằng cột và các hệ  giằng ngang lớp trên và lớp dưới tạo thành một hệ  bất biến 
  hình và chịu các tải trọng cục bộ. 
  ­ Các nhà công nghiệp còn có cấu tạo các cửa mái để lấy gió, các cửa mái cũng 
  được bố trí hệ giằng như hệ giằng mái.
  ­ Với các nhà công nghiệp có chiều dài lớn thì được bố trí các khu nhiệt độ, khi 
  đó công trình được chia thành các khối riêng biệt và cấu tạo như một nhà.
  ­  Ở  các vị  trí đầu và cuối một khối nhà các bước cột được bố  trí lùi vào một  
  đoạn khoảng 500mm cho việc lắp  đặt hệ  sườn tường chắn gió. Các hệ  sườn  
  tường này cũng có thể được sử dụng ở giữa các bước khung để  chịu tải trọng gió 
  giảm tải trọng tác dụng lên khung ngang.
  1.1.2. Sơ đồ khung ngang.
  ­ Khung ngang được cấu tạo bằng các côt và hệ dàn mái. Các cột của nhịp chính  
  là các cột bậc với cột trên là cột đặc và cột dưới là cột rỗng bản giằng do nhà có 
  hệ cầu trục tải trọng 30T (với nhà công nghiệp tải cầu trục dưới 30T sử dụng cột  
  đặc, từ  30­75T nên sử  dụng cột rỗng bản giằng và trên 75T thì sử  dụng cột rỗng  
  thanh giằng). Cột của nhịp phụ không có cầu trục thì sử dụng cột đặc.
  ­ Hệ  dàn mái là hệ  dàn cánh song song đỡ  các tấm lợp là tole. Hệ  cửa mái dọc 
  nhà với chiều cao sơ bộ là 1,5m và bề rộng là 6m do ngày nay việc lấy gió tự nhiên 
  làm mát bị  hạn chế  chủ  yếu sử  dụng thông gió cưỡng bức nên bề  rộng cửa mái 
  không lấy lớn như các công thức sơ bộ.

  1.2. Kích thước chính của khung ngang:
  1.2.1. Kích thước cột:
  ­ Chọn chiều cao mặt ray tới đỉnh cầu trục Hc dựa theo nhịp của cầu trục:
  Lk = L1 ­ 2λ = 25,5 (m).
  tra catalo cầu trục ta được: Hc = 2,75 (m).

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 8

 9. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
        GVHD: TS Hoàng Bắc An

  ­ Chiều cao mặt ray đến mép dười vì kèo: H2 = Hc + 0,1 + f = 2,75 + 0,1 + 0,15 
  =3 (m)
  với:   0,1 (m) là khe hở an toàn giữa cầu trục và vì kèo
  f là kích thước xét đến độ võng của dàn vì kèo thường chọn 0,15 (m).
  ­ Chiều cao sử dụng: H = H1 + H2 = 18,5 (m).
  ­ Chiều cao thực của cột trên từ vai đỡ dầm cầu trục đến mép dàn:
  Ht = H2 + Hdc + Hr = 3 + 0,7 + 0,2 = 3,9m
  với:  chiều cao dầm cầu trục Hdc = (1/8 : 1/10)B = 0,6 : 0,75 (m)
  chiều cao của ray Hr thường lấy 0,2 (m).
  ­ Chiều cao thực cột dưới từ mặt móng đến vị trí thay đổi tiết diện:
  Hd = H – Ht + H3 = 18,5 – 3,9 + 0,9 = 15,5 (m)
  với: H3 là phần cột chôn dưới cao trình thường chọn 0,6 – 1 (m).
  ­ Vì sức cần trục Q = 30T nên ta chọn:
  + Khoảng cách từ trục định vị đến mép cột; a = 0mm.
  + Khoảng cách từ tim ray đến trục định vị: λ = 750mm
  1 1
  ­   Chiều   cao  tiết   diện   cột   trên:   h t = ( )H t = 325 390(mm) và   ht  thường 
  12 10
  chọn theo bội số của 250mm => chọn ht = 500mm
  ­ Chiều cao tiết diện cột dưới: hd = a + λ = 750 (mm)
  1.2.2. Kích thước dàn:
  �1 1 � �1 1 �
  ­   Chiều  cao  dàn:   h dan = � L=�
  � * 26 = 1,73 3, 25(m) →chọn  hdan  = 

  �15 8 � �
  15 8 �
  1,8m.
  ­ Độ dốc dàn: i = 10% tương ứng nghiêng một góc 5o43’
  ­ Chiều cao cửa mái chọn 1,5m và bề rộng 6m.
  ­ Chiều cao dầm mái nhịp BC chọn hBC = 500mm.
  ­ Chiều cao thực cột trục C:
  HC = (H + 0,9) + hdan – Hk – L2*i – hBC =(18,5 + 0,9) + 1,8 – 4 – 15×0,1 – 0,5 = 
  15,2m.
  ­ Yêu cầu kỹ  thuật: Khoảng cách nút dàn cánh dưới thường từ  3–6m, ta chọn  
  khoảng cách nút dàn cánh dưới là 3m do mái sử dụng tôn lợp nên khoảng cách xà  
  gồ  thiết kế cách nhau 1,5m nên khoảng cách thanh bụng đứng chọn 3m. Góc giữa 
  thanh xiên và thanh cánh dưới thiết kế từ 35–55o.

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 9

 10. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2            GVHD: 
  TS Hoàng Bắc An

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 10

 11. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2            GVHD: 
  TS Hoàng Bắc An
  Hình 1.1: Kích thước khung ngang.

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 11

 12. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2  
  GVHD: TS Hoàng Bắc An

  Hình 1.2: Mô hình dàn mái

  1.3. Hệ giằng:
  ­ Hệ giằng mái cánh trên: gồm thanh chống dọc (xà gồ) và giằng xiên. Thanh chống 
  dọc liên kết các dàn vì kèo thành một khối và được bố  trí theo khoảng cách lắp ghép 
  các tấm tôn, nên khoảng cách xà gồ  được chọn là 1,5m. Giằng xiên là các thanh chéo  
  chữ thập được bố trí ở hai khoang đầu của mái, khoảng cách các hệ giằng xiên từ 50–
  60m; nhà công nghiệp thiết kế có chiều dài 144m nên được thiết kế bốn hệ giằng xiên 
  với khoảng cách các hệ giằng xiên lần lượt là 48–42–48m.
  ­ Hệ giằng mái cánh dưới: gồm thanh chống dọc, giằng ngang và giằng dọc. Thanh  
  chống dọc cánh dưới bố trí cho 3 vị trí là hai mép dàn là giữa dàn để  tạo liên kết các 
  dàn vì kéo. Giằng ngang được bố trí theo vị trí của hệ giằng xiên cánh trên. Giằng dọc  
  được bố  trí cho nhà có cần trục làm việc nhằm chịu lực hãm của cần trục, khoảng  
  cách của giằng dọc là 60m với cần trục có chế độ làm việc nặng; công trình còa nhịp 
  chính 27m nên bố trí giằng dọc ở hai khoang đầu theo phương ngang.
  ­ Hệ giằng đứng: được bố  trí theo vị  trí hệ  giằng ngang, vì nhà không có cầu trục  
  treo nên không cần bố  trí giằng đứng dọc suốt nhà. Theo phương ngang thì khoảng  
  cách giằng đứng là 12­15m, nhịp chính 27m nên được bố  trí ba vị  trí giằng đứng là ở 
  hai đầu gối tựa dàn và giữa dàn.
  ­ Hệ giằng cột: cũng được bố trí tại vị trí có giằng mái đảm bảo khoảng cách của  
  giằng cột là 75m từ đầu khối đến giằng cột dưới đầu và 50m giữa các hệ giằng cột.  
  Giằng cột gồm giằng trên và giằng dưới; ở gian đầu và cuối của một khối ta sẽ không  
  bố trí hệ giằng dưới. Góc giữa các thanh giằng theo phương ngang là 35­55o do không 

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 12

 13. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2  
  GVHD: TS Hoàng Bắc An

  phù hợp với điều kiện này nên cột dưới được bố  trí thêm thanh chống phụ   ở  giữa  
  chiều cao cột.

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 13

 14. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2  
  GVHD: TS Hoàng Bắc An

  CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN KHUNG NGANG
  2.1. Tính toán tải trọng tác dụng lên khung:
  2.1.1. Tải trọng tác dụng lên dàn:
  ­ Tĩnh tải:
  + Trọng lượng bản thân dàn: sử dụng phần mềm SAP2000 sẽ tự tính trọng lượng 
  bản thân.
  + Trọng lượng mái: gồm tole và xà gồ
  • Tải tiêu chuẩn của mái lấy gtcmái = 0,12 kN/m2
  • Tải tính toán của mái: gttmái = 0,12*1,1 = 0,132 kN/m2
  • Tải mái tác dụng lên khung ngang: gmái = 0,132xB = 0,132*6 = 0,792 kN/m
  ­ Hoạt tải:
  + Tải trọng mái là tải trọng sửa chữa được lấy theo tiêu chuẩn qtcmái = 0,3 kN/m2.
  + Hoạt tải mái tính toán: qttmái = 0,3*1,3 = 0,39 kN/m2
  + Tải tác dụng lên khung ngang: qmái = 0,39*6 = 2,34 kN/m

  2.1.2. Tải trọng tác dụng lên cột:
  2.1.2.1. Do phản lực của dàn:
  Phản lực của dàn sau khi máy phân tích tính toán sẽ được truyền vào cột. Do không  
  tách dàn ra tính riêng lẻ nên không xét đến phản lực này.
  2.1.2.2. Do trọng lượng dầm cầu chạy:
  ­ Sử dụng công thức Gdcc = αdctL2dct daN
  với:  hệ số trọng lượng bản thân dầm cầu trục lấy từ 24 ÷ 37 cho Q = 20 ÷ 75T,  
  cần trục công trình có sức trục 30T chọn αdct = 27.
  Ldct là bước cột trong nhà (m).

   Gdcc = 27*62 = 972 daN = 9,72 kN.
  2.1.2.3. Do áp lực đứng của bánh xe cầu chạy:
  ­ Thông số cầu trục:

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 14

 15. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2  
  GVHD: TS Hoàng Bắc An

  Bề rộng B  Đáy K  Áp lực bánh xe lên  Trọng lượng  Trọng lượng toàn 
  (m) (m) ray Pmax (T) xe con (T) cầu trục (T)
  6,3 5,1 33 12 56,5
  Q +G 30 +56,5
  ­ Áp lực nhỏ nhất:  Pmin = – Pmax = – 33 =10, 25T  
  2 2
  ­ Vị trí bất lợi của tải trọng cầu trục: sử dụng lý thuyết đường đàn hồi khi các xe di 
  chuyển trên dầm cầu trục.

  ­ Áp lực lớn nhất và áp lực bé nhất của cần trục tác dụng lên vai cột.
  Dmax = n.nc.Pmax.Σyi = 1,2×0,9x33x1,933 = 68,9 (T) = 689 (kN)
  Dmin = n.nc.Pmin.Σyi = 1,2×0,9×10,25×1,933 = 21,4 (T) = 214 (kN)
  với: n là hệ số vượt tải lấy 1,2.
  nc là hệ số tổ hợp lấy 0,9 đối với hai cần trục có chế độ làm việc nặng.
  Σyi là tổng tung độ  đường  ảnh hưởng phản lực gối tựa dưới các vị  trí bánh 
  xe cần trục.
  2.1.2.4: Do lực hãm của xe con:
  ­ Sử dụng công thức: T = n.nc.T1.Σyi
  To
  với: T1 là lực ngang tiêu chuẩn của một bánh xe  T1 =  
  no

  To là lực hãm ngang tác dụng lên toàn cầu trục:

  f (Q + G xc )n ,xc 1
  To = = 0, 2x(30 + 12)x = 4, 2(T)
  n xc 2

  no số bánh xe ở một bên cầu trục.

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 15

 16. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2  
  GVHD: TS Hoàng Bắc An

  f là hệ số ma sát lấy 0,1 đối với móc mềm và 0,2 với móc cứng.
  1
  nxc tổng số bánh xe của xe con, n’xc là số bánh xe hãm thường  n ‘xc = n xc  
  2

  To 4, 2
  ­ Ta được: T1 = = = 2,1(T) .
  no 2

  ­ Lực hãm của xe con: T = 1,2*0,9*2,1*1,933 = 4,4 (T) = 44 (kN).
  2.1.2.5: Tải trọng hệ giằng cột, tole tường:
  ­ Tải tiêu chuẩn của tường lấy gtctường = 0,15 kN/m2
  ­ Tải tính toán của tường: gtttường = 0,15*1,1 = 0,165 kN/m2
  ­ Tải tường tác dụng lên cột: gtường = 0,165xB = 0,132*6 = 0,99 kN/m

  2.1.3. Tải trọng gió lên khung:
  ­ Tải trọng gió: được tính toán theo tiêu chuẩn 2737:1995
  ­ Yêu cầu đề tài: vùng gió II có Wo = 95 daN/m2 và địa hình A
  ­ Áp lực gió phân theo độ cao: W = n.c.k.Wo.B
  với: n là hệ số vượt tải lấy 1,2
  c là hệ số khí động được xác định theo mục 14 Bảng 6 tiêu chuẩn 2737:1995
  k là hệ số độ cao tra theo Bảng 5 tiêu chuẩn 2737:1995
  B là bước khung 6m

   Hình 2.1. Hệ số khí động.
  ­ Áp lực gió tác dụng khi gió thổi từ trái sang phải:
  Điểm Cao độ (m) Hệ số khí động c Hệ số độ cao k Áp lực gió q (daN/m)
  1 10 +0,8 1 547,2
  2 20,3 +0,8 1,292 707
  3 21,35 ­0,2 1,3 ­177,8
  4 22,85 +0,6 1,313 538,9
  5 23,15 ­0,7 1,315 ­629,6

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 16

 17. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2  
  GVHD: TS Hoàng Bắc An

  6 22,85 ­0,6 1,313 ­538,9
  7 21,35 ­0,5 1,3 ­444,6
  8 20,3 ­0,6 1,292 ­530,2
  9 16,3 ­0,5 1,253 ­428,5
  10 14,8 ­0,5 1,238 ­423,4
  11 10 ­0,5 1 ­342
  ­ Áp lực gió tác dụng khi gió thổi từ phải sang trái:
  Điểm Cao độ (m) Hệ số khí động c Hệ số độ cao k Áp lực gió q (daN/m)
  1 10 ­0,5 1 ­342
  2 20,3 ­0,5 1,292 ­441,9
  3 21,35 ­0,5 1,3 ­444,6
  4 22,85 ­0,6 1,313 ­537,6
  5 23,15 +0,6 1,315 539,7
  6 22,85 +0,3 1,313 269,4
  7 21,35 ­0,3 1,3 ­266,8
  8 20,3 +0,7 1,292 618,6
  9 16,3 ­0,2 1,253 ­171,4
  10 14,8 +0,8 1,238 677,4
  11 10 +0,8 1 547,2
  ­ Khi gán tải trọng gió lên mái khi gán là gán vuông góc với mái nên phải nhân theo 
  chiều dài nhận gió ở phương nghiêng.

  2.2. Tính nội lực khung:
  2.2.1. Sơ đồ tính của khung:
  ­ Khung được giao thiết kế  là khung một tầng – hai nhịp nên mô hình được dựng là  
  một tầng – hai nhịp.
  ­ Hệ dàn mái được mô phỏng theo hệ dàn mái thiết kế cho công trình, không có sự quy  
  đổi hệ dàn thành thanh tương đương. Các thanh trong hệ dàn được giải phóng liên kết 
  khớp như các lý thuyết tính và những gì đã học.
  ­ Cột chính trong khung (trục A & B) là cột bậc được mô hình theo tính toán trọng tâm  
  tiết diện từng cấu kiện. Với cột rỗng được mô phỏng thành hai nhánh cột làm việc 
  tương quan với hệ bản giằng là các thanh nối có tiết diện theo tiết diện bản giằng.
  ­ Các cấu kiện nhịp phụ là các cấu kiện đặc mô phỏng bằng từng tim trục.
  ­ Liên kết gối của cột là liên kết ngàm của toàn cột và đất. Tuy nhiên với cột rỗng đó  
  là liên kết gối cố định của từng nhánh cột với đất. Cột rỗng được cấu tạo hai nhánh  
  liên kết với nhau bằng bản giằng thành một cấu kiện chung (giống một hệ dàn) với 
  hai liên kết gối cố định sẽ  ngăn cản chuyển vị  xoay chân cột rỗng, lúc đó mỗi nhánh 

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 17

 18. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2  
  GVHD: TS Hoàng Bắc An

  cột chủ yếu là lực dọc nhưng xét toàn cột sẽ xuất hiện momen trong mặt phẳng làm  
  việc của cột (một ngẫu lực hình thành từ lực dọc hai nhánh).

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 18

 19. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2            GVHD: 
  TS Hoàng Bắc An

  Hình 2.1. Sơ đồ mô phỏng khung trong phần mềm SAP2000.

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 19

 20. ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2
        GVHD: TS Hoàng Bắc An

  2.2.2. Biểu đồ nội lực cột trục A:
  2.2.2.1: Tĩnh tải:

  Lực dọc N (kN) Lực cắt Q (kN) Momen M (kNm)

  SVTH: Lý Văn Vinh – XD13/A2
  MSSV: 13520801452 Trang 20

Download tài liệu Đồ án Kết cấu thép 2: Thiết kế nhà công nghiệp File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: