Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Đề tài khoa học cấp trường: Thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm xe máy – Download File Word, PDF

223 lượt xem

Đề tài khoa học cấp trường: Thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm xe máy

Đề tài khoa học cấp trường: Thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm xe máy
Nội dung Text: Đề tài khoa học cấp trường: Thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm xe máy


Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu mô hình chống trộm và định vị xe máy thông qua sóng điện thoại. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết để xây dựng mô hình dựa trên các kiến thức đã học về lập trình. Ứng dụng các công nghệ gần gũi với cuộc sống con người để xây dựng lên hệ thống điều khiển từ xa.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đề tài khoa học cấp trường: Thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm xe máy File Word, PDF về máy

Đề tài khoa học cấp trường: Thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm xe máy

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đề tài khoa học cấp trường: Thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm xe máy

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
  VIỆN CNTT- ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
  —-—&–—-

  ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

  TÊN ĐỀ TÀI:

  THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG CHỐNG
  TRỘM XE MÁY

  Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Dũng

  Hướng dẫn khoa học: ThS. Phạm Chí Hiếu

  BÀ RỊA-VŨNG TÀU, NĂM 2018-2019

 2. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  TRƯỜNG ĐH BÀ RỊA VŨNG TÀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  VIỆN CNTT-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——o0o—–

  NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

  Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Dũng MSSV: 13030682
  Ngày, tháng, năm sinh: 24/06/1996 Nơi sinh: Vũng Tàu
  Chuyên Ngành: Tự động hóa
  I. TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm cho xe máy
  II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:
  · Tìm hiểu về Mạch Arduino UNO R3.
  · Đưa ra các phương án nghiên cứu.
  · Thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm cho xe máy.
  · Kiểm tra, đánh giá tính ứng dụng của đề tài.
  III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI: 01/11/2018
  IV. NGÀY HOÀN THÀNH ĐỀ TÀI: 31/03/2019
  V. HỌ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Th.S. Phạm Chí Hiếu

  Bà Rịa – Vũng Tàu, Ngày…… tháng ..…năm 2019
  CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN CHÍNH
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

  ThS. Phạm Chí Hiếu Nguyễn Hoàng Dũng

  PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỞNG VIỆN
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

  TS. Phan Ngọc Hoàng

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng

 3. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học này tổng quát lại kết quả quá trình
  nghiên cứu của tôi. Các số liệu, hình ảnh, thông tin trong đề tài đều trung thực, do tôi
  tìm hiểu, tham khảo từ nhiều nguồn tư liệu. Đề tài này không sao chép các đề tài đã có
  từ trước.

  Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội
  dung đề tài của mình. Trường đại học BÀ RỊA-VŨNG TÀU không liên quan đến
  những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

  Vũng Tàu, ngày …… tháng ..…. năm 2019
  Người cam đoan

  Nguyễn Hoàng Dũng

  Lời nhận xét của hội đồng phản biện

  Chủ tịch hội đồng Phản biện 1 Phản biện 2 Ủy viên

  Lưu Hoàng Phan Thanh Hoàng Anh Châu Nguyễn Ngọc Lan Phạm Văn Tâm

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng

 4. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  MỞ ĐẦU

  Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, cuộc sống của con
  người đã có những thay đổi ngày càng tốt hơn, với những trang thiết bị hiện đại phục
  vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt góp phần vào sự phát
  triển đó thì ngành kĩ thuật điện tử đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và
  phát triển đất nước. Những thiết bị điện, điện tử được phát triển mạnh mẽ và được ứng
  dụng rỗng rãi trong đời sống cũng như sản suất. Từ những thời gian đầu phát triển
  ngành kỹ thuật điện tử đã cho thấy sự ưu việt của nó và cho tới ngày nay tính ưu việt
  đó ngày càng được khẳng định thêm. Những thành tựu của nó đã có thể biến được
  những cái tưởng chừng như không thể thành những cái có thể, góp phần nâng cao đời
  sống vật chất và tinh thần cho con người.
  Để góp phần làm sáng tỏ hiệu quả của những ứng dụng trong thực tế của ngành
  kỹ thuật điện tử, sau một thời gian học tập được quý thầy cô trong viện giảng dạy về
  các kiến thức chuyên ngành, đồng thời được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô
  trong ngành Điện-Điện tử, cùng với sự nổ lực của bản thân, em đã nghiên cứu đề tài
  “thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm cho xe máy“ nhưng do thời gian, kiến thức
  và kinh nghiệm của em còn có hạn nên sẽ không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất
  mong được sự giúp đỡ và tham khảo ý kiến của thầy cô và các bạn nhằm đóng góp
  phát triển thêm đề tài.

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng

 5. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  LỜI CẢM ƠN

  Trước khi bắt đầu nghiên cứu khoa học, với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin
  cảm ơn quý thầy cô ngành Điện-Điện tử đã tận tình truyền đạt kiến thức cũng như giúp
  đỡ em trong quá trình học tập tại trường.
  Đặc biệt, em xin ghi nhớ sự nhiệt tình của thầy Phạm Chí Hiếu, người trực tiếp
  hướng dẫn và đã giúp em hoàn thành đề tài này.
  Sau cùng, em cũng xin cảm ơn những người bạn đã đóng góp ý kiến và hỗ trợ
  thông tin để em hoàn thiện đề tài.

  Vũng tàu, ngày ……..tháng….…. năm 2019
  Sinh viên thực hiện chính
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Nguyễn Hoàng Dũng

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng

 6. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  MỤC LỤC

  Đề mục Trang

  NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
  LỜI CAM ĐOAN
  MỞ ĐẦU
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN …………………………………………………………………………. 01
  1.1. Nhu cầu tự động hóa ở Việt Nam ……………………………………………………………. 01
  1.2. Mục tiêu của đề tài ……………………………………….……………………… 01
  1.3. Tính tối ưu của đề tài ……………………………………………………………………………. 01
  CHƯƠNG 2. THIẾT BỊ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ …………………………. 02
  2.1. Giới thiệu về mạch Arduino UNO R3 …….…………..………………………. 02
  2.1.1. Nguồn sử dụng …….……………………………………………..……….…. 03
  2.1.2. Các chân năng lượng………..……………………………………………….. 03
  2.1.3. Bộ nhớ sử dụng…….……………………………………………………..….. 04
  2.1.4. Các cổng vào/ra trên Arduino board ………………..…………….……….…. 04
  2.1.5. Lập trình cho Arduino ………..…………………………………..……….….05
  2.2. Module SIM800A …………………………………………….……………….. 06
  2.2.1. Kết nối Module SIM800A ……………………….…………….……………. 06
  2.2.2. Thông số kỹ thuật của module Sim800A mini V1………….……………….. 07
  2.2.3. Chức năng các chân của module……………….…….………………………. 08
  2.3. Giới thiệu về module GPS GY-NEO 6M V2………………………………….. 08
  2.3.1. Thông số kỹ thuật của module GPS………………………….…………………….. 09
  2.3.2. Chức năng các chân của module……….…………………………………….. 09
  2.3.3. Sơ lược về GPS…………………………….……..….……………………….. 10
  2.3.4. Sự hoạt động của GPS…………………………………………………..……. 11
  2.3.5. Các thành phần của GPS…………………..……………….………………….. 12
  2.3.6. Tín hiệu GPS……..……………….……………………………….…………. 13

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng

 7. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH……. …………………………. 14
  3.1. Sơ đồ nguyên lý……………..………..……..….………………………………. 14
  3.2. Sơ đồ mạch in……………..………..……..…..….……………………..…….. 14
  3.3. Mô hình thực tế……………..………..……………………………….……….. 15
  3.4. Chương trình……………..………..…………….…………………….……….. 15
  CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI………………………..21
  4.1. Kết luận…..……………..………..………………..….……………………….. 21
  4.1.1. Ưu điểm của đề tài …….……………..………..……..…..………………….. 21
  4.1.2. Nhược điểm của đề tài……….…………..………….……………………….. 21
  4.2. Hướng phát triển……………………..……………..….……………………….. 21
  TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………. 22

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng

 8. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN

  1.1. Nhu cầu tự động hóa ở Việt Nam
  Tự động hóa là một lĩnh vực công nghệ rất quan trọng trong sự phát triển của
  mỗi quốc gia. Khi ngành này phát triển và được ứng dụng rộng rãi thì nó sẽ góp phần
  cải thiện đáng kể trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nhưng hiện tại ở nước ta ngành này
  vẫn còn rất thiếu và yếu về quy mô hình lẫn năng lực làm chủ công nghệ. Điều đó làm
  hạn chế rất lớn đến sự phát triển của đất nước. Nhưng nhìn về mặt tích cực thì đó cũng
  là cơ hội để ngành này khai thác nhu cầu rất lớn từ nhiều vấn đề.
  Và một nhu cầu cấp thiết mà hàng ngày vẫn thường xuyên xảy ra ở nước ta đó là
  phòng tránh nạn trộm cắp xe gắn máy. Việc có một thiết bị giúp chúng ta có thể điều
  khiển bật tắt xe máy từ xa nhằm nâng cao khả năng bảo vệ tài sản của mình, đồng thời
  có thể định vị được chiếc xe mọi lúc mọi nơi là rất cần thiết.
  1.2. Mục tiêu của đề tài
  – Nghiên cứu mô hình chống trộm và định vị xe máy thông qua sóng điện thoại.
  – Nghiên cứu cơ sở lý thuyết để xây dựng mô hình dựa trên các kiến thức đã học
  về lập trình.
  – Ứng dụng các công nghệ gần gũi với cuộc sống con người để xây dựng lên hệ
  thống điều khiển từ xa.
  1.3. Tính tối ưu của đề tài
  – Tạo tính tư duy cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu.
  – Có tính linh động và mở rộng cho sinh viên thiết kế mô hình dựa trên cơ sở
  thực tế.
  – Mô hình đơn giản nhưng rất hữu ích.

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 1

 9. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  CHƯƠNG 2
  THIẾT BỊ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

  2.1. Giới thiệu về Mạch Arduino NANO
  Arduino NANO là dòng mạch Arduino phổ biến, sự tiện dụng, đơn giản, có thể
  lập trình trực tiếp bằng máy tính (như Arduino Uno) và đặc biệt hơn cả đó là kích
  thước của nó. Kích thước của Arduino Nano cực kì nhỏ gọn (1.85cm x 4.3cm), rất
  thích hợp cho các newbie, vì giá rẻ hơn Arduino Uno nhưng dùng được tất cả các thư
  việt của mạch này.

  Hình 2.1. Board mạch Arduino NANO

  Hình 2.2. Chip Atmega 328
  Arduino NANO sử dụng vi điều khiển chính là: ATmega328 (tương tự Board
  Arduino Uno r3). Bộ não này có thể xử lí những tác vụ đơn giản như điều khiển đèn
  LED nhấp nháy, xử lí tín hiệu cho xe điều khiển từ xa, điều khiển động cơ bước, điều
  khiển động cơ servo, làm một trạm đo nhiệt độ–độ ẩm và hiển thị lên màn hình
  LCD,… hay những ứng dụng khác.

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 2

 10. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  2.1.1. Nguồn sử dụng
  Arduino UNO R3 có thể được cấp nguồn 5V thông qua cổng USB hoặc cấp
  nguồn ngoài với điện áp khuyên dùng là 7-12VDC hoặc điện áp giới hạn là 6-20V.
  Thường thì cấp nguồn bằng pin 9V là hợp lí nhất nếu bạn không có sẵn nguồn từ cổng
  USB. Nếu cấp nguồn vượt quá ngưỡng giới hạn trên, bạn sẽ làm hỏng Arduino UNO.
  2.1.2. Các chân năng lượng
  GND (Ground): Cực âm của nguồn điện cấp cho Arduino NANO. Khi bạn dùng
  các thiết bị sử dụng những nguồn điện riêng biệt thì những chân này phải được nối với
  nhau.
  5V: Cấp điện áp 5V đầu ra. Dòng tối đa cho phép ở chân này là 500mA.
  3.3V: Cấp điện áp 3.3V đầu ra. Dòng tối đa cho phép ở chân này là 50mA.
  Vin (Voltage Input): Để cấp nguồn ngoài cho Arduino NANO, bạn nối cực
  dương của nguồn với chân này và cực âm của nguồn với chân GND.
  IOREF: Điện áp hoạt động của vi điều khiển trên Arduino Nano có thể được đo ở
  chân này. Và dĩ nhiên nó luôn là 5V. Mặc dù vậy bạn không được lấy nguồn 5V từ
  chân này để sử dụng bởi chức năng của nó không phải là cấp nguồn.
  RESET: Việc nhấn nút Reset trên board để reset vi điều khiển tương đương với
  việc chân RESET được nối với GND qua 1 điện trở 10KΩ.
  Lưu ý:
  Arduino NANO không có bảo vệ cắm ngược nguồn vào. Do đó bạn phải hết sức
  cẩn thận, kiểm tra các cực âm–dương của nguồn trước khi cấp cho Arduino UNO.
  Việc làm chập mạch nguồn vào của Arduino NANO sẽ biến nó thành một miếng nhựa
  chặn giấy, khuyên bạn nên dùng nguồn từ cổng USB nếu có thể.
  Các chân 3.3V và 5V trên Arduino là các chân dùng để cấp nguồn ra cho các
  thiết bị khác, không phải là các chân cấp nguồn vào. Việc cấp nguồn sai vị trí có thể
  làm hỏng board. Điều này không được nhà sản xuất khuyến khích.
  Cấp nguồn ngoài không qua cổng USB cho Arduino NANO với điện áp dưới 6V
  có thể làm hỏng board.
  Cấp điện áp trên 13V vào chân RESET trên board có thể làm hỏng vi điều khiển
  ATmega328.
  Cường độ dòng điện vào/ra ở tất cả các chân Digital và Analog của Arduino
  NANO nếu vượt quá 200mA sẽ làm hỏng vi điều khiển.
  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 3

 11. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  Cấp điệp áp trên 5.5V vào các chân Digital hoặc Analog của Arduino NANO sẽ
  làm hỏng vi điều khiển.
  Cường độ dòng điện qua một chân Digital hoặc Analog bất kì của Arduino
  NANO vượt quá 40mA sẽ làm hỏng vi điều khiển. Do đó nếu không dùng để truyền
  nhận dữ liệu, bạn phải mắc một điện trở hạn dòng.
  Khi sử dụng mạch Arduino, đặc biệt một số bạn mới bắt đầu tiếp xúc, làm quen
  thì việc cấp nguồn nên thận trọng. Theo mình thì nên sử dụng nguồn 5V chuẩn qua
  USB, hoặc sử dụng nguồn 9v cấp cho cổng đầu vào mạch Arduino. Tránh trường hợp
  hỏng mạch Arduino.
  2.1.3. Bộ nhớ sử dụng
  Vi điều khiển Atmega328 tiêu chuẩn sử dụng trên Arduino NANO có:
  32KB bộ nhớ Flash: Những đoạn lệnh bạn lập trình sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ
  Flash của vi điều khiển. Thường thì sẽ có khoảng vài KB trong số này sẽ được dùng
  cho bootloader nhưng đừng lo, bạn hiếm khi nào cần quá 20KB bộ nhớ này đâu.
  2KB cho SRAM (Static Random Access Memory): Giá trị các biến bạn khai báo
  khi lập trình sẽ lưu ở đây. Bạn khai báo càng nhiều biến thì càng cần nhiều bộ nhớ
  RAM. Tuy vậy, thực sự thì cũng hiếm khi nào bộ nhớ RAM lại trở thành thứ mà bạn
  phải bận tâm. Khi mất điện, dữ liệu trên SRAM sẽ bị mất.
  1KB cho EEPROM (Electrically Eraseble Programmable Read Only Memory):
  Đây giống như một chiếc ổ cứng mini–nơi bạn có thể đọc và ghi dữ liệu của mình vào
  đây mà không phải lo bị mất khi cúp điện giống như dữ liệu trên SRAM.
  2.1.4. Các cổng vào/ra trên Arduino Board

  Hình 2.3. Các cổng ra/vào

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 4

 12. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  Mạch Arduino NANO có 14 chân digital dùng để đọc hoặc xuất tín hiệu. Chúng
  chỉ có 2 mức điện áp là 0V và 5V với dòng vào/ra tối đa trên mỗi chân là 40mA. Ở
  mỗi chân đều có các điện trở pull-up từ được cài đặt ngay trong vi điều khiển
  ATmega328 (mặc định thì các điện trở này không được kết nối).
  Một số chân digital có các chức năng đặc biệt như sau:
  2 chân Serial: 0 (RX) và 1 (TX): Dùng để gửi (transmit–TX) và nhận (receive –
  RX) dữ liệu TTL Serial. Arduino Uno có thể giao tiếp với thiết bị khác thông qua 2
  chân này. Kết nối bluetooth thường thấy nói nôm na chính là kết nối Serial không dây.
  Nếu không cần giao tiếp Serial, bạn không nên sử dụng 2 chân này nếu không cần thiết.
  Chân PWM (~): 3, 5, 6, 9, 10, và 11: cho phép bạn xuất ra xung PWM với độ
  phân giải 8bit (giá trị từ 0 → 28-1 tương ứng với 0V → 5V) bằng hàm analog Write().
  Nói một cách đơn giản, bạn có thể điều chỉnh được điện áp ra ở chân này từ mức 0V
  đến 5V thay vì chỉ cố định ở mức 0V và 5V như những chân khác.
  Chân giao tiếp SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Ngoài các chức
  năng thông thường, 4 chân này còn dùng để truyền phát dữ liệu bằng giao thức SPI với
  các thiết bị khác.
  LED 13: trên Arduino NANO có 1 đèn led màu cam (kí hiệu chữ L). Khi bấm
  nút Reset, bạn sẽ thấy đèn này nhấp nháy để báo hiệu. Nó được nối với chân số 13.
  Khi chân này được người dùng sử dụng, LED sẽ sáng.
  Arduino NANO Broad có 8 chân analog (A0 → A7) cung cấp độ phân giải tín
  hiệu 10bit (0 → 210-1) để đọc giá trị điện áp trong khoảng 0V → 5V. Với
  chân AREF trên board, bạn có thể để đưa vào điện áp tham chiếu khi sử dụng các chân
  analog. Tức là nếu bạn cấp điện áp 2.5V vào chân này thì bạn có thể dùng các chân
  analog để đo điện áp trong khoảng từ 0V → 2.5V với độ phân giải vẫn là 10bit.
  Đặc biệt, Arduino NANO có 2 chân A4 (SDA) và A5 (SCL) hỗ trợ giao tiếp
  I2C/TWI với các thiết bị khác.
  2.1.5. Lập trình cho Arduino
  Các thiết bị dựa trên nền tảng Arduino được lập trình bằng ngôn ngữ riêng. Ngôn
  ngữ này dựa trên ngôn ngữ Wiring được viết cho phần cứng nói chung. Và Wiring lại
  là một biến thể của C/C++. Một số người gọi nó là Wiring, một số khác thì gọi là C
  hay C/C++. Riêng mình thì gọi nó là “ngôn ngữ Arduino”, và đội ngũ phát triển
  Arduino cũng gọi như vậy. Ngôn ngữ Arduino bắt nguồn từ C/C++ phổ biến hiện nay
  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 5

 13. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  do đó rất dễ học, dễ hiểu. Nếu học tốt chương trình tin học thì việc lập trình Arduino
  sẽ rất dễ thở đối với bạn.
  Để lập trình cho Mạch Arduino, nhà phát triển cung cấp một môi trường lập trình
  Arduino được gọi là Arduino IDE (Intergrated Development Environment) như hình
  dưới đây.

  Hình 2.4. Giao diện lập trình
  2.2. Module SIM800A

  Hình 2.5. Module SIM800A Mini
  Module sim800 mini sử dụng nguồn khoảng 3.7V ~ 5V DC, có thể dùng pin
  lithium nhưng không được quá 5V nếu không các linh kiện điện tử sẽ bị cháy.
  2.2.1. Kết nối Module SIM800A

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 6

 14. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  Module này sử dụng giao diện TTL, có thể được kết nối trực tiếp với MCU,
  ARM, mà không cần thiết bị chuyển đổi và không sử dụng các liên kết máy tính như
  cổng USB, RS232, RS485 và liên kết nối tiếp khác, module sẽ bị cháy.
  2.2.2. Thông số kỹ thuật của module Sim800A mini V1
  · IC chính: Module GSM GPRS Sim800A.
  · Nguồn cấp: 4.5-5V, có thể sử dụng với nguồn dòng thấp từ 500mAh trở lên (như
  cổng USB, nguồn từ Board Arduino). Khuyên dùng nguồn 2A để đảm bảo hiệu suất
  hoạt động của SIM.
  · Tích hợp Khe Micro Sim.
  · Tích hợp led báo trạng thái Sim800A.
  · Tích hợp tụ bù điện dung cao và Diode giảm áp để có thể cấp 5VDC và nguồn
  dòng thấp.
  · Dòng khi ở chế độ chờ: 10 mA.
  · Dòng khi hoạt động: 100 mA đến 2A.
  · Kích thước: 2.5 cm x 3.1 cm.

  Hình 2.6. Mặt trước Module sim800A Mini

  Hình 2.7. Mặt sau Mudule sim800A Mini

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 7

 15. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  Hình 2.8. Các chân của Modile sim800A mini
  2.2.3. Chức năng các chân của module:
  · GND: Chân Mass, cấp 0V.
  · 5V: Nguồn dương cấp 4.5~5VDC nuôi Module Sim800A hoạt động.
  · BAT: Nếu sử dụng pin Lion 3.7VDC thì dùng chân này để cấp nguồn.
  · DTR: Chân chức năng của Module SIM800A, có thể không sử dụng.
  · TXD: Chân truyền Uart TX.
  · RXD: Chân nhận Uart RX.
  · LL: Chân Linein_L của Sim800, có thể không sử dụng.
  · LR: Chân Linein_R của Sim800, có thể không sử dụng.
  · McN: Chân Mic_N của Sim800, có thể không sử dụng.
  · McP: Chân Mic_P của Sim800, có thể không sử dụng.
  2.3. Giới thiệu về module GPS GY-NEO 6M V2

  Hình 2.9. Module GPS NEO 6M V2
  Mạch GPS Ublox Neo6 sử dụng module NEO-6M-0-001 của hãng U-
  Blox. Mạch GPS Ublox với hiệu suất bắt sóng cao kèm theo 1 anten GPS gốm.
  Module có tích hợp sẵn EEPROM, tất cả các thông tin cấu hình có thể được lưu trữ

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 8

 16. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  trong EEPROM. Trên mạch có tích hợp 1 pin dự phòng, khi nguồn chính ngắt, pin dự
  phòng có thể duy trì trong 30 phút cho dữ liệu GPS được lưu trữ.
  2.3.1. Thông số kỹ thuật của module GPS
  · Module GPS: Neo-6M-0-001 của hãng U-Blox.
  · Điện áp cung cấp: 3.3-5V.
  · Giao tiếp UART TTL.
  · Baudrate: 4800, 9600 (mặc định), 19200, 38400, 57600, 115200, 230400.
  · Khi chưa bắt được sóng chân PPS (tương ứng với con led trên mạch) sẽ sáng liên
  tục, Khi bắt được sóng tương ứng con led sẽ nhấp nháy.

  Hình 2.10. Các chân của Module gps neo 6m v2
  2.3.2. Chức năng các chân của module
  · GND: Chân Mass, cấp 0V.
  · 5V: Nguồn dương cấp 4.5~5VDC nuôi Module GPS NEO 6M V2 hoạt động.
  · BAT: Nếu sử dụng pin Lion 3.7VDC thì dùng chân này để cấp nguồn.
  · PPS: Chân chức năng của Module GPS NEO 6M V2, sau gần 1s sẽ xuất 1 xung ra
  (có thể kết nối với led).
  · TXD: Chân truyền Uart TX.
  · RXD: Chân nhận Uart RX.
  Để sử dụng với Arduino Cần kết nối chân theo bảng sau:
  NEO-6M Arduino
  VCC 5V
  GND GND
  RX TX
  TX RX

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 9

 17. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  Lưu ý quan trọng: Để module có thể định vị chúng ta cần đưa module (anten) ra
  ngoài trời và chờ trong vòng 2 đến 3 phút để module thực hiện các quá trình thiết lập
  ban đầu.
  2.3.3. Sơ lược về GPS
  Hệ thống Định vị Toàn cầu (tiếng Anh: Global Positioning System-GPS) là hệ
  thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo, do Bộ Quốc phòng Hoa
  Kỳ thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý. Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một
  điểm trên mặt đất sẽ được xác định nếu xác định được khoảng cách từ điểm đó đến ít
  nhất ba vệ tinh. Tuy được quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhưng chính phủ Hoa
  Kỳ cho phép mọi người trên thế giới sử dụng một số chức năng của GPS miễn phí, bất
  kể quốc tịch nào. Các nước trong Liên minh Châu Âu đang xây dựng Hệ thống định vị
  Galileo, có tính năng giống như GPS của Hoa Kỳ.
  Hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ là hệ dẫn đường dựa trên một mạng lưới 24
  quả vệ tinh được Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đặt trên quỹ đạo không gian. Các hệ thống
  dẫn đường truyền thống hoạt động dựa trên các trạm phát tín hiệu vô tuyến điện. Được
  biết đến nhiều nhất là các hệ thống sau: LORAN – (LOng RAnge Navigation) – hoạt
  động ở giải tần 90-100 kHz chủ yếu dùng cho hàng hải, hay TACAN – (TACtical Air
  Navigation) – dùng cho quân đội Mỹ và biến thể với độ chính xác thấp VOR/DME –
  VHF (Omnidirectional Range/Distance Measuring Equipment) – dùng cho hàng
  không dân dụng.
  Gần như đồng thời với lúc Mỹ phát triển GPS, Liên Xô cũng phát triển một hệ
  thống tương tự với tên gọi GLONASS. Hiện nay Liên minh châu Âu đang phát triển
  hệ dẫn đường vệ tinh của mình mang tên Galileo. Trung Quốc thì phát triển hệ thống
  định vị toàn cầu của mình mang tên Bắc Đẩu bao gồm 35 vệ tinh.
  Ban đầu, GPS và GLONASS đều được phát triển cho mục đích quân sự, nên mặc
  dù chúng dùng được cho dân sự nhưng không hệ nào đưa ra sự đảm bảo tồn tại liên tục
  và độ chính xác. Vì thế chúng không thỏa mãn được những yêu cầu an toàn cho dẫn
  đường dân sự hàng không và hàng hải, đặc biệt là tại những vùng và tại những thời
  điểm có hoạt động quân sự của những quốc gia sở hữu các hệ thống đó. Chỉ có hệ
  thống dẫn đường vệ tinh châu Âu Galileo (đang được xây dựng) ngay từ đầu đã đặt
  mục tiêu đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của dẫn đường và định vị dân sự.

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 10

 18. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  GPS ban đầu chỉ dành cho các mục đích quân sự, nhưng từ năm 1980 chính phủ
  Mỹ cho phép sử dụng trong dân sự. GPS hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, mọi
  nơi trên Trái Đất, 24 giờ một ngày. Không mất phí thuê bao hoặc mất tiền trả cho việc
  thiết lập sử dụng GPS nhưng phải tốn tiền không rẻ để mua thiết bị thu tín hiệu và
  phần mềm nhúng hỗ trợ ( Giá của module GPS cũng khá đắt, khoảng trên 300k). Các
  máy thu GPS ngày nay cực kì chính xác, nhờ vào thiết kế nhiều kênh hoạt động song
  song của chúng. Tuy nhiên bạn phải đưa máy thu GPS đến nơi thoáng đãng để nó hoạt
  động thật sự chính xác.
  2.3.4. Sự hoạt động của GPS
  Các vệ tinh GPS bay vòng quanh Trái Đất hai lần trong một ngày theo một quỹ
  đạo rất chính xác và phát tín hiệu có thông tin xuống Trái Đất. Các máy thu GPS nhận
  thông tin này và bằng phép tính lượng giác tính được chính xác vị trí của người dùng.
  Về bản chất máy thu GPS so sánh thời gian tín hiệu được phát đi từ vệ tinh với thời
  gian nhận được chúng. Sai lệch về thời gian cho biết máy thu GPS ở cách vệ tinh bao
  xa. Rồi với nhiều quãng cách đo được tới nhiều vệ tinh máy thu có thể tính được vị trí
  của người dùng và hiển thị lên bản đồ điện tử của máy.
  Máy thu phải nhận được tín hiệu của ít nhất ba vệ tinh để tính ra vị trí hai chiều
  (kinh độ và vĩ độ) và để theo dõi được chuyển động. Khi nhận được tín hiệu của ít nhất
  4 vệ tinh thì máy thu có thể tính được vị trí ba chiều (kinh độ, vĩ độ và độ cao). Một
  khi vị trí người dùng đã tính được thì máy thu GPS có thể tính các thông tin khác, như
  tốc độ, hướng chuyển động, bám sát di chuyển, khoảng hành trình, quãng cách tới
  điểm đến, thời gian Mặt Trời mọc, lặn và nhiều thứ khác nữa. Ở phần sau, chúng ta sẽ
  tìm hiểu cách lấy các thông tin này từ các vệ tinh.

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 11

 19. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  2.3.5. Các thành phần của GPS
  GPS hiện tại gồm 3 phần chính: phần không gian, kiểm soát và sử dụng. Không
  quân Hoa Kỳ phát triển, bảo trì và vận hành các phần không gian và kiểm soát. Các vệ
  tinh GPS truyền tín hiệu từ không gian, các máy thu GPS sử dụng các tín hiệu này để
  tính toán vị trí trong không gian 3 chiều (kinh độ, vĩ độ và độ cao) và thời gian hiện tại.
  a) Phần không gian
  Phần không gian gồm 27 vệ tinh (24 vệ tinh hoạt động và 3 vệ tinh dự phòng)
  nằm trên các quỹ đạo xoay quanh trái đất. Chúng cách mặt đất 20.200 km, bán kính
  quỹ đạo 26.600 km. Chúng chuyển động ổn định và quay hai vòng quỹ đạo trong
  khoảng thời gian gần 24 giờ với vận tốc 7 nghìn dặm/1giờ. Các vệ tinh trên quỹ đạo
  được bố trí sao cho các máy thu GPS trên mặt đất có thể nhìn thấy tối thiểu 4 vệ tinh
  vào bất kỳ thời điểm nào.

  Các vệ tinh được cung cấp bằng năng lượng Mặt Trời. Chúng có các
  nguồn pin dự phòng để duy trì hoạt động khi chạy khuất vào vùng không có ánh
  sáng Mặt Trời. Các tên lửa nhỏ gắn ở mỗi quả vệ tinh giữ chúng bay đúng quỹ đạo đã
  định.
  b) Phần kiểm soát
  Mục đích trong phần này là kiểm soát vệ tinh đi đúng hướng theo quỹ đạo và
  thông tin thời gian chính xác. Có 5 trạm kiểm soát đặt rải rác trên trái đất. Bốn trạm
  kiểm soát hoạt động một cách tự động, và một trạm kiểm soát là trung tâm. Bốn trạm
  này nhận tín hiệu liên tục từ những vệ tinh và gửi các thông tin này đến trạm kiểm soát
  trung tâm. Tại trạm kiểm soát trung tâm, nó sẽ sửa lại dữ liệu cho đúng và kết hợp với
  hai an-ten khác để gửi lại thông tin cho các vệ tinh. Ngoài ra, còn một trạm kiểm soát
  trung tâm dự phòng và sáu trạm quan sát chuyên biệt.
  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 12

 20. Báo cáo nghiên cứu khoa học Trường ĐHBRVT

  c) Phần sử dụng
  Phần sử dụng là thiết bị nhận tín hiệu vệ tinh GPS và người sử dụng thiết bị này
  (SmartPhone, module GPS, …).
  2.3.6. Tín hiệu GPS
  Các vệ tinh GPS phát hai tín hiệu vô tuyến công suất thấp dải L1 và L2. (dải L là
  phần sóng cực ngắn của phổ điện từ trải rộng từ 0,39 tới 1,55 GHz). GPS dân sự dùng
  tần số L1 là 1575.42 MHz trong dải UHF. Tín hiệu truyền trực thị, có nghĩa là chúng
  sẽ xuyên qua mây, thuỷ tinh và nhựa nhưng không qua phần lớn các đối tượng cứng
  như núi và nhà. L1 chứa hai mã ” giả ngẫu nhiên”(pseudo random), đó là mã Protected
  (P) và mã Coarse/Acquisition (C/A). Mỗi một vệ tinh có một mã truyền dẫn nhất định,
  cho phép máy thu GPS nhận dạng được tín hiệu. Mục đích của các mã tín hiệu này là
  để tính toán khoảng cách từ vệ tinh đến máy thu GPS.
  Tín hiệu GPS chứa ba mẫu thông tin khác nhau: mã giả ngẫu nhiên, dữ liệu thiên
  văn và dữ liệu lịch. Mã giả ngẫu nhiên đơn giản chỉ là mã định danh để xác định được
  quả vệ tinh nào là phát thông tin nào. Có thể nhìn số hiệu của các quả vệ tinh trên
  trang vệ tinh của máy thu Garmin để biết nó nhận được tín hiệu của quả nào.
  Dữ liệu thiên văn cho máy thu GPS biết quả vệ tinh ở đâu trên quỹ đạo ở mỗi
  thời điểm trong ngày. Mỗi quả vệ tinh phát dữ liệu thiên văn chỉ ra thông tin quỹ đạo
  cho vệ tinh đó và mỗi vệ tinh khác trong hệ thống.
  Dữ liệu lịch được phát đều đặn bởi mỗi quả vệ tinh, chứa thông tin quan trọng về
  trạng thái của vệ tinh (lành mạnh hay không), ngày giờ hiện tại. Phần này của tín hiệu
  là cốt lõi để phát hiện ra vị trí.

  SVTH: Nguyễn Hoàng Dũng 13

Download tài liệu Đề tài khoa học cấp trường: Thiết kế và chế tạo hệ thống chống trộm xe máy File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: