Ghi chú: Kéo xuống dưới để xem toàn bộ ảnh về nội thất. Hiện tại, HomyLand giảm 10% chi phí thiết kế từ hôm nay cho đến hết tháng 3/2021. Gọi hotline để được chúng tôi tư vấn tốt hơn.

Tải Báo cóa thực tập: TÍNH KẾT CẤU CÂU THANG TRỤC 6-7 – Download File Word, PDF

128 lượt xem

Báo cóa thực tập: TÍNH KẾT CẤU CÂU THANG TRỤC 6-7

Báo cóa thực tập: TÍNH KẾT CẤU CÂU THANG TRỤC 6-7
Nội dung Text: Báo cóa thực tập: TÍNH KẾT CẤU CÂU THANG TRỤC 6-7


Bản thang vế 1: 1 đầu tựa lên dầm chân thang (đôí vơí ban̉ vê ́ 1 tâǹ g 1), tưạ lên dâm̀ DCT (đôí với bản vế 1 cać tầng trên), 1 đầu tựa lên dầm DCN. Nói cách khác, hai điểm được gọi là đối xứng với nhau qua một đường thẳng nếu đường thẳng đó là đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó. Đối xứng này gọi là đối xứng trục.

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Báo cóa thực tập: TÍNH KẾT CẤU CÂU THANG TRỤC 6-7 File Word, PDF về máy

Báo cóa thực tập: TÍNH KẾT CẤU CÂU THANG TRỤC 6-7

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Báo cóa thực tập: TÍNH KẾT CẤU CÂU THANG TRỤC 6-7

 1. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  BÁO CÁO THỰC TẬP

  TÍNH KẾT CẤU CÂU THANG TRỤC

  6-7

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 43

 2. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  MỤC LỤC

  TÍNH KẾT CẤU CẦU THANG TRỤC 6-7……………………………………………………………………… 46
  MẶT BẰNG CẦU THANG TẦNG 1 ……………………………………………………………………………….. 46
  MẶT BẰNG CẦU THANG TẦNG 2 ĐẾN TẦNG 9 ………………………………………………………….. 47
  3.1.1. CHỌN CHIỀU DÀY BẢN THANG ………………………………………………………………………… 48
  Các lớp cấu tạo bản thang ……………………………………………………………………………………………….. 48
  3.1.2.1. Tĩnh tải ……………………………………………………………………………………………………………… 48
  Kết quả tính toán thể hiện ở bảng sau:………………………………………………………………………………. 49
  Bảng 1: Tỉnh tải tính toán ……………………………………………………………………………………………… 49
  Bảng 2: Tổng tải tính toán……………………………………………………………………………………………… 50
  3.1.3.1. Bản thang vế 1 (tầng 1): ………………………………………………………………………………………. 50
  *Sơ đồ tính: Với: L=3000+200=3200mm; h=1650mm …………………………………………………………. 51
  3.1.3.3. Bản thang vế 1 (tầng 2 đến tầng 9): ………………………………………………………………………. 51
  3.1.3.4. Bản thang vế 2 (tầng 2 đến tầng 9): ………………………………………………………………………. 51
  3.1.3.5. Bản chiếu nghỉ: ………………………………………………………………………………………………….. 51
  a. Thép chịu momen dương ở nhịp: Mnh= Mmax =2.25 (T.m) ………………………………………………. 52
  Chọn  12, s = 120 có As =9.43cm2 >9.02 cm2. ……………………………………………………………………. 52
  b. Thép chịu momen âm ở gối: Mg= 0 (T.m ) …………………………………………………………………….. 52
  Chọn  10, s = 200 có As =3.93 cm2. ………………………………………………………………………………….. 52
  a. Thép chịu momen dương ở nhịp: Mnh= Mmax =1.6 (T.m) ………………………………………………… 52
  Chọn  12, s = 150 có As = 7.54cm2 >6.2 cm2. …………………………………………………………………….. 53
  b. Thép chịu momen âm ở gối: Mg= 0 (T.m ) ……………………………………………………………………. 53
  Chọn  10, s = 200 có As =3.93 cm2. ………………………………………………………………………………….. 53
  a. Thép chịu momen dương ở nhịp: Mn= 0.2 (T.m )…………………………………………………………… 53
  Chọn  8, s = 200 có As =2.52 cm2 . …………………………………………………………………………………… 53
  b. Thép chịu momen âm ở gối: Mg= 0 (T.m ) …………………………………………………………………….. 53
  Chọn  8, s = 200 có As =2.52 cm2 . …………………………………………………………………………………… 53
  3.2.1./ XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG VÀ NỘI LỰC ………………………………………………………………… 53
  1./ Xác định tải trọng ……………………………………………………………………………………………………… 54
  a) Sơ đồ tính ………………………………………………………………………………………………………………….. 54
  b) Tính nội lực……………………………………………………………………………………………………………….. 54
  c) Tính toán cốt thép dọc: M max  3245daN .m …………………………………………………………………… 54
  Chọn thép 2 18 có As = 5.09 cm2 > 4.8cm2 ……………………………………………………………………….. 54
  Đoạn giữa nhịp lực Q bé có thể không cần tính cốt đai ………………………………………………………….. 55
  Chọn a = 3 cm  h0 =30-3=27 cm …………………………………………………………………………………….. 55
  2
   (1  n ) Rbt .bh0 1.5  (1  0)  9  20  27 2 h
  Smax= b 4   48cm  sct   15cm ……………………………… 55
  Q 4056 2
  1./ Xác định tải trọng ……………………………………………………………………………………………………… 56
  a) Sơ đồ tính ………………………………………………………………………………………………………………….. 56
  b) Tính nội lực……………………………………………………………………………………………………………….. 57
  1./ Xác định tải trọng ……………………………………………………………………………………………………… 57
  1 1
  qs  q cn l1   871 1.4 = 610 daN/m ………………………………………………………………………………. 57
  2 2
  a) Sơ đồ tính ………………………………………………………………………………………………………………….. 58
  b) Tính nội lực……………………………………………………………………………………………………………….. 58
  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 44

 3. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  1./ Xác định tải trọng ……………………………………………………………………………………………………… 58
  a) Sơ đồ tính: dầm CN3 liên kết ngàm vào cột…………………………………………………………………….. 59
  b) Tính nội lực……………………………………………………………………………………………………………….. 59
  Chọn a = 3cm  hO = h – a = 30 – 3 = 27 cm ………………………………………………………………………. 59
  a) Sơ đồ tính ………………………………………………………………………………………………………………….. 60
  b) Tính nội lực……………………………………………………………………………………………………………….. 60
  q l 2602  3.2
  Qmax    4163 daN ……………………………………………………………………………………. 60
  2 2
  Bảng tính cốt thép dọc dầm DCN1,DCN2,DCN3,DCT:……………………………………………………… 60
  Bảng tính cốt thép đai dầm DCN1,DCN2,DCN3,DCT: ……………………………………………………… 60

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 45

 4. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  CHƯƠNG III

  TÍNH KẾT CẤU CẦU THANG TRỤC 6-7

  10X3=3000 1400

  1650
  150

  3600
  1950
  150

  300X12=3600 200 1300

  1400
  200
  1400

  300X2 200

  4500

  MẶT BẰNG CẦU THANG TẦNG 1

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 46

 5. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  10X3=3000 1400

  1700
  155

  3400
  155

  1700
  300X10=3000 200 1300

  1400
  200
  1400

  200

  MẶT BẰNG CẦU THANG TẦNG 2 ĐẾN TẦNG 9

  3.1./ BẢN THANG:
  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 47

 6. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  3.1.1. CHỌN CHIỀU DÀY BẢN THANG

  – Cầu thang thuộc loại cầu thang 2 vế dạng bản.
  – Chiều cao tầng 1: 3.6m, gồm 24 bậc, mỗi bậc cao 150, bề rộng bậc b=300
  – Chiều cao tầng 2 đến tầng 9: 3.4m, gồm 2 bậc 150, 10 bậc cao 155, bề rộng bậc b=300
  1 1

  – Bề dày bản thang là hs =    380  (15.2  12.6)cm .
    l1  
   25  30   25  30 
  (Chọn chiều dày bản thang 12cm.)
  – Bậc cấp cầu thang được xây bằng gạch thẻ.
  – Bản thang vế 1: 1 đầu tựa lên dầm chân thang (đối với bản vế 1 tầng 1), tựa lên dầm DCT
  (đối với bản vế 1 các tầng trên), 1 đầu tựa lên dầm DCN.
  – Bản thang vế 2: 1 đầu tựa lên dầm DCN, 1 đầu tựa lên dầm DCT.
  – Bản chiếu nghỉ : bốn bên tựa lên dầm chiếu nghỉ .
  – Góc nghiêng của bản thang với mặt phẳng nằm ngang là . Ta có:
  h 150
   0.5    26.560  cos   0.89
  tg  
  b 300
  300

  T
  150

  Maët baäc laùt ñaù granit daøy 2 cm
  Vöõa loùt VXM maùc 75, daøy 2cm
  Baäc xaây gaïch theû
  Baûn thang BTCT daøy 12 cm
  Vöõa traùt VXM maùc 75 daøy 1.5 cm

  Các lớp cấu tạo bản thang

  3.1.2./ XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG:

  3.1.2.1. Tĩnh tải
   Bản thang
   granit  (lb  hb )
  +Lớp đá mài Granit: g1  n   Granit   td1 ; với  td1  .cos 
  lb
    (l  h )
   v b b  cos 
  +Lớp vữa lót: g 2  n   v   td 2 ; với  td 2
  lb
  hb
  +Bậc gạch: g3  n   g   td 3 ;  td 3   cos 
  2

  +Lớp bản BTCT: g 4  n   b   b
  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 48

 7. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  +Lớp vữa trát mặt dưới: g5  n   v   v
  Ngoài ra ,bản thang còn chiụ tải trọng của lan can, tay vịn truyền xuống .
   lc 30 2
  glc    21.4( daN / m )
  b 1.4
   Bản chiếu nghỉ
  +Lớp đá mài Granit: g1  n   Granit  
  +Lớp vữa lót: g 2  n   v   v
  +Lớp bản BTCT: g3  n   b   b
  +Lớp vữa trát mặt dưới: g 4  n   v   v
  Kết quả tính toán thể hiện ở bảng sau:

  Bảng 1: Tỉnh tải tính toán

  b h Bản thang Chiếu nghỉ
  δ 
  Cấu tạo n
  (daN/m3) gtt1(daN/m2) gtt2 (daN/m2)
  (m) (m) (m)
  Lớp đá granit 0.027 0.3 0.155 2000 1.1 59.4 44
  Vữa ximăng lót 0.027 0.3 0.155 1800 1.3 63.18 46.8
  Bậc gạch 0.069 0.3 0.155 1800 1.2 149.04
  Bản BTCT 0.12 2500 1,1 330 385
  Vữa trát mặt dưới 0.015 1800 1.3 35.1 35.1
  Tổng cộng 644.72 510.9

  3.1.2.2. Hoạt tải
  Xác định hoạt tải phân bố đều trên mặt bậc theo công thức sau:
  ptt = n.ptc = 1.2×300 = 360 daN/m2
  Với ptc = 300 daN/m2 (tra bảng 3, TCVN 2737 – 1995)
   Tổng tải trọng tính toán
  Tổng tải trọng theo phương thẳng đứng phân bố trên 1m2 bản:
  qđ b = gtt1 / cosα + ptt +glc
  Tổng tải trọng phân bố trên 1m2 bản thang theo phương vuông góc bản:
  qx = qđb x cosα
  Kết quả tính toán:

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 49

 8. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  Bảng 2: Tổng tải tính toán

  Tĩnh tải Hoạt tải Tổng tải trọng tính toán
  gtt ptt qx
  q đb
  Ô bản
  (daN/m2) (daN/m2) (daN/m2) (daN/m2)
  Bản thang vế 1,2 644.72 360 1109 987
  510.9 360 871
  Bản chiếu nghỉ

  3.1.3./ TÍNH NỘI LỰC
  – Sô boä choïn tieát dieän daàm DCN, DCT
  1 1 1 1
     lnh      320   20.6  32  cm
  hdầm= 
   13 10   13 10 
  – Chọn tiết diện dầm chân thang CT, DCN, DCT kích thước là: 200×300.
  – Bản thang làm việc theo phương cạnh dài.
  – Bản thang và bản chiếu nghỉ tính từng ô bản độc lập.
  l1 3.2
   2.28  2  Bản làm việc 1 phương.
  – Đối với bản chiếu nghỉ: 
  l2 1.4
  – Liên kết bản cầu thang với dầm được chọn là liên kết khớp vì:
  hD 3.0
   2.53 nên xem liên kết giữa bản thang, bản chiếu nghỉ và dầm là liên kết khớp.
  + 
  hb 1.2
  3.1.3.1. Bản thang vế 1 (tầng 1):
  * Sơ đồ tính:
  + Xem bản thang như dầm đơn giản tiết diện bxh=(1×0.12)m có sơ đồ tính như hình:
  Với: L=3600+200=3800mm
  h=1950 mm

  1.11T/m
  1950

  2.37 T

  2.25 Tm

  2.37 T
  3800
  Sơ đồ tính vế 1 Biểu đồ nội lực:
  2 2
  ql 1.11 3.8
  * Nội lực: M max   2.25 Tm

  8  cos  8  0.89
  3.1.3.2. Bản thang vế 2 (tầng 1):
  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 50

 9. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  *Sơ đồ tính: Với: L=3000+200=3200mm; h=1650mm

  1.11T/m
  1650

  2.0 T
  1.6 Tm

  2.0 T
  3800

  Sơ đồ tính vế 2 Biểu đồ nội lực:
  2 2
  ql 1.11 3.2
  * Nội lực: M max   1.6 Tm

  8  cos  8  0.89
  3.1.3.3. Bản thang vế 1 (tầng 2 đến tầng 9):
  *Sơ đồ tính:
  Với: L=3000+200=3200mm; h=1700mm
  1.11T/m
  1700

  2.0 T

  1.6 Tm

  2.0 T
  3200

  Sơ đồ tính vế 1 Biểu đồ nội lực:
  q  l2 1.11 3.2 2
  * Nội lực: M max  1.6 Tm
   
  8  cos  8  0.89
  3.1.3.4. Bản thang vế 2 (tầng 2 đến tầng 9):
  *Sơ đồ tính: Với: L=3000+200=3200mm; h=1700mm

  1.11T/m
  1700

  2.0 T

  1.6 Tm

  2.0 T
  3800

  Sơ đồ tính vế 2 Biểu đồ nội lực:
  q  l2 1.11 3.2 2
  * Nội lực: M max   1.6 Tm

  8  cos  8  0.89
  3.1.3.5. Bản chiếu nghỉ:
  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 51

 10. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  *Sơ đồ tính: Cắt bản bề rộng 1m theo phương cạnh ngắn
  0.87 T/m

  0.2 Tm

  1400

  Sơ đồ tính Biểu đồ nội lực:
  3.1.4./ TÍNH TOÁN CỐT THÉP:
  3.1.4.1./ Bản thang vế 1 (tầng 1):
  a. Thép chịu momen dương ở nhịp: Mnh= Mmax =2.25 (T.m)
  Chọn a = 2 cm  ho = hb- a = 12 – 2 = 10 cm.
  M 225000
  m=  0.19 < R=0.429

  2
  115  100  102
  Rb  b  ho

  1  1  2   m 1  1  2  0.19
     0.89
  2 2
  M 225000
   9.02cm2
  AsTT  
   .Rs .ho 0.89 x 2800 x10

  Chọn  12, s = 120 có As =9.43cm2 >9.02 cm2.
  As ch 9.43
  Kiểm tra hàm lượng :  %   100  0.943% >µmin% = 0.05%.
   100% 
  bh0 100 x10

  b. Thép chịu momen âm ở gối: Mg= 0 (T.m )
  Tại gối ta đặt thép cấu tạo:
  Chọn  10, s = 200 có As =3.93 cm2.
  As ch 3.93
  Kiểm tra hàm lượng :  %  100  0.393% >µmin% = 0.05%.
   100% 
  100 10
  bh0

  3.1.4.2./ Bản thang vế 2 (tầng 1) và vế 1,2( tầng 2 đến tầng 9):
  a. Thép chịu momen dương ở nhịp: Mnh= Mmax =1.6 (T.m)
  Chọn a = 2 cm  ho = hb- a = 12 – 2 = 10 cm.
  M 160000
  m=  0.14 < R=0.429

  2
  115  100  102
  Rb  b  ho

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 52

 11. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  1  1  2   m 1  1  2  0.14
     0.92
  2 2
  M 160000
   6.2 cm2
  AsTT  
    Rs  ho 0.92 x 2800 x10

  Chọn  12, s = 150 có As = 7.54cm2 >6.2 cm2.
  As ch 7.54
  Kiểm tra hàm lượng :  %  x100  0.754% >µmin% = 0.05%.
   100% 
  bh0 100 x10

  b. Thép chịu momen âm ở gối: Mg= 0 (T.m )
  Tại gối ta đặt thép cấu tạo:
  Chọn  10, s = 200 có As =3.93 cm2.
  As ch 3.93
  Kiểm tra hàm lượng :  %  100  0.393% >µmin% = 0.05%.
   100% 
  100 10
  bh0

  3.1.4.3./ Bản chiếu nghỉ (tầng 1):
  a. Thép chịu momen dương ở nhịp: Mn= 0.2 (T.m )
  Chọn a = 2 cm  ho = hb- a = 12 – 2 = 10 cm.
  M 20000
  m=  0.017 < R=0.429

  2
  115  100  102
  Rb  b  ho

  1  1  2   m 1  1  2  0.017
     0.98
  2 2
  M 20000
   0.72 cm2
  AsTT  
    Rs  ho 0.98 x 2800 x10

  Chọn  8, s = 200 có As =2.52 cm2 .
  As ch 2.52
  Kiểm tra hàm lượng :  %  100  0.252% >µmin% = 0.05%.
   100% 
  100 10
  bh0

  b. Thép chịu momen âm ở gối: Mg= 0 (T.m )
  Chọn  8, s = 200 có As =2.52 cm2 .
  3.2./ TÍNH TOÁN DẦM CHÂN THANG, DẦM CHIẾU NGHỈ, DẦM CHIẾU TỚI
  3.2.1./ XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG VÀ NỘI LỰC
  N m  qs  Fs 10  935.2  2.25  3.5
   960cm 2
  Sơ bộ chọn tiết diện cột: Fc  k   1.5 
  Rb Rb 115

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 53

 12. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  + Chọn tiết diện cột : (30×50)cm
  + Chọn tiết diện dầm: 200×300 mm.
  3.2.1.1/ Dầm chân thang (CT)
  1./ Xác định tải trọng
  – Trọng lượng bản thân dầm:
  gbt = 1.1x2500x0.2×0.3 = 165 daN/m
  – Do bản thang truyền vào là phản lực tại gối tựa của vế thang 1 lên dầm chân thang
  được quy về dạng phân bố đều:
  – Tổng tải trọng tác dụng lên dầm chân thang CT:
  q=165+2370= 2535 daN/m
  2. / Tính nội lực :
  a) Sơ đồ tính
  Mmax
  2535 daN/m
  (M)

  Qmax

  3200 (Q)

  Sơ đồ tải trọng Biểu đồ nội lực
  b) Tính nội lực
  q  l 2 2535  3.22
   3245 daN.m
  M max  
  8 8
  q  l 2535  3.2
   4056 daN
  Qmax  
  2 2
  c) Tính toán cốt thép dọc: M max  3245daN .m

  M max 324500
  m=  0.19 < R=0.432 (thép AII)

  2
  115 x 20 x 27 2
  Rb  b  ho

  1  1  2   m 1  1  2  0.19
     0.89
  2 2
  M max 324500
   4.8 cm2
  AsTT  
    RS  ho 0.89  2800  27

  Chọn thép 2 18 có As = 5.09 cm2 > 4.8cm2

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 54

 13. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
  As ch 5.09 x100%
  µ%=  0.94% >  min % = 0.05%..
  .100% 
  b.ho 20 x 27

  * Tính toán cốt đai:
  Sơ bộ chọn thép đai theo cấu tạo:
  Đoạn gần gối tựa:
  h ≤ 450 thì sct ≤ min(h/2, 150)
  Đoạn giữa nhịp lực Q bé có thể không cần tính cốt đai
  h > 300 thì sct ≤ min(3h/4, 500)
  Chọn a = 3 cm  h0 =30-3=27 cm
  – Giả thiết chọn cốt đai  6, n=2, Rsw=175 MPa
  – Tính khoảng cách cốt đai lơn nhất
  2
   (1  n ) Rbt .bh0 1.5  (1  0)  9  20  27 2 h
  Smax= b 4   48cm  sct   15cm
  Q 4056 2
  2
  4  2  1 9  20  27 2
  4    R  b  h0
  Stt= b 2 b 2 bt  Rsw  n  Aw   1750  2  0.283  63cm
  40562
  Q max
  Chọn S=150 mm.
   Kiểm tra khả năng chịu ứng suất nén chính của bụng dầm
  Điều kiện kiểm tra:
  Qmax  Qbt  0.3 w1b1 Rb bh0
  ASW 2 x0.283
  w    0.0019
  b.s 20 x15
  Es 21×104
     7.77
  Eb 27 x103
  Trong đó:
  Es – mô đun đàn hồi của cốt thép, với thép AI có Es = 21×104 MPa
  Eb – mô đun đàn hồi của bêtông, với B20có Eb = 27×103 MPa
   w1  1  5 w  1  5 x 7.77 x 0.0019  1.07  1.3
  b1  1   Rb  1  0.01×11.5  0.885
  (Đối với bê tông nặng và bê tông hạt nhỏ  =0.01)
  Qbt  0.3 x1.07 x0.885 x115 x20 x 27  17641 daN
  Thoả mãn điều kiện: Qmax = 4056 daN < Qbt =17641 daN
  Bêtông đủ khả năng chịu ứng suất nén chính.
   Khả năng chịu cắt của cốt đai:

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 55

 14. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  Rsw  n  asw 1750  2  0.283 2
   66 daN/cm
  qsw  
  s 15
  Khả năng chịu cắt của cốt đai và bê tông:
  Qswb  2 2   b  Rbt  b  h02  qsw

  = 2 2 1 9  20  27 2  66  8324 daN
  Qmax = 4056 daN < Qswb = 8324 daN nên không cần tính cốt xiên chịu cắt.
  – Vậy đặt cốt đai:  6, s =150mm đoạn ¼ nhịp dầm (đoạn gần gối tựa), đoạn giữa dầm
  chọn  6, s =300mm
  3.2.1.2./ Dầm chiếu nghỉ 1 (CN1)
  1./ Xác định tải trọng
  – Trọng lượng bản thân dầm:
  gbt = 1.1x2500x0.2×0.3 = 165 daN/m
  – Trọng lượng phần vữa trát:
  gtr = 1.3x1800x0.015x(0.2+2×0.18) = 19.66 daN/m.
  – Bản chiếu nghỉ truyền vào dạng hịnh chữ nhật:
  gcn = 870×1.4/2 = 609 daN/m
  – Do bản thang truyền vào là phản lực tại gối tựa của vế thang 1 và 2 lên dầm chiếu nghỉ
  được quy về dạng phân bố đều: V1=2370 daN; V2=2000 daN
  – Tổng tải trọng tác dụng lên dầm DCN1:
  q=165+19.66+609+2370=3164 daN/m
  2. / Tính nội lực :
  a) Sơ đồ tính
  – Ta xác định độ cứng giữa cột và dầm:
  EJ c EJ d 0.3  0.53 0.2  0.33
   9.2  4  liên kết cột và dầm là ngàm

  : :
  12  2.38 12  3.2
  lc ld

  Mmin Mmax
  3164 daN/m
  (M)

  Qmax
  3200 (Q)

  Sơ đồ tải trọng Biểu đồ nội lực

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 56

 15. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  b) Tính nội lực
  q  l 2 3164  3.22
   1350 daN.m
  M max  
  24 24
  q.l 2 3164  3.22
   2700 daN.m
  M min   
  12 12
  q  l 3164  3.2
   5062 daN
  Qmax  
  2 2
  3.2.1.3./ Dầm chiếu nghỉ 2 (CN2)
  1./ Xác định tải trọng
  – Trọng lượng bản thân dầm:
  gbt = 1.1x2500x0.15×0.3 = 124 daN/m
  – Trọng lượng phần vữa trát:
  gtr = 1.3x1800x0.015x(0.15 +0.18+0.3) = 24 daN/m.
  – Trọng lượng tường xây trên dầm(tường dày 150 chiếm 40% DT).
  gt  (n   t  ht )  40%  (1.1 330 1.4)  40%  203 daN/m

  – Trọng lượng vữa trát tường.
  g v  (n   v  hv   v )  40%  (1.3  1800 1.4  2  0.015)  40%  39 daN/m

  – Do diện tích cửa truyền lên dầm D1(cửa kính khung thép: gctc=40 daN/m2):
  g c  ( c  nc  DTc ) / l  (40  1.05  2.0 1.7) / 3.2  45daN / m
  – Trọng lượng do ô bản chiếu nghỉ truyền vào dầm:
  Ô bản chiếu nghỉ có l1 = 1.4m, l2 = 3.2m nên tải trọng tác dụng lên dầm là tải trọng phân bố
  đều.
  1 cn 1
  q l1   871 1.4 = 610 daN/m
  qs 
  2 2
   Tổng tải trọng tác dụng lên dầm CN2:
  q=124+24+203+39+45+610=1086 daN/m

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 57

 16. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  2. / Tính nội lực :
  a) Sơ đồ tính

  1086 daN/m Mmax

  (M)

  Qmax

  3200 (Q)

  Sơ đồ tải trọng Biểu đồ nội lực
  b) Tính nội lực
  q  l 2 1068  3.2 2
   1367 daN.m
  M max  
  8 8
  q  l 1068  3.2
   1709 daN
  Qmax  
  2 2
  3.2.1.4./ Dầm chiếu nghỉ 3 (CN3)
  1./ Xác định tải trọng
  – Trọng lượng bản thân dầm:
  gbt = 1.1x2500x0.2×0.3 = 165 daN/m
  – Trọng lượng phần vữa trát dầm:
  gtr = 1.3x1800x0.015x(0.2 +0.18+0.3) = 24 daN/m.
  – Trọng lượng tường xây trên dầm(tường dày 200).
  gt  (n   t  ht )  (1.1 330 1.4)  508 daN/m

  – Trọng lượng vữa trát tường.
  g v  (n   v  hv   v )  (1.3  1800 1.4  2  0.015)  98 daN/m

   Tổng tải trọng tác dụng phân bố đều lên dầm CN3:
  q=165+24+508+98=795 daN/m
  – Ngoài ra dầm chiếu nghỉ 3 còn chịu 1lực tập trung của dầm CN2 truyền về:
  1 1
  Q  (  qcn  l )  (  1086  3.2)  1738 daN
  2 2

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 58

 17. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  2. / Tính nội lực :
  a) Sơ đồ tính: dầm CN3 liên kết ngàm vào cột
  795 daN/m 1738 daN
  Mmax

  (M)
  Qmax
  1400 (Q)

  Sơ đồ tải trọng Biểu đồ nội lực
  b) Tính nội lực
  ql 2 795  1.42
   1738  1.4  3212 daN.m
    Ql 
  M max
  2 2
  Qmax  ql  Q  795  1.4  1738  2851 daN

  3.2.1.5./ Dầm chiếu tới (DCT)
  Chọn tiết diện dầm: 200×300 mm.
  Chọn a = 3cm  hO = h – a = 30 – 3 = 27 cm
  1./ Xác định tải trọng
  – Trọng lượng bản thân dầm:
  gbt = 1.1x2500x0.2×0.3 = 165 daN/m
  – Trọng lượng phần vữa trát:
  gtr = 1.3x1800x0.015x(0.2+2×0.18) = 19.66 daN/m.
  – Trọng lượng do ô bản chiếu tới truyền vào dầm:
  Ô bản chiếu tới có l1 = 1.3m, l2 = 3.2m nên tải trọng tác dụng lên dầm là tải trọng phân bố
  1 1
  đều. qs  q ct l1   642  1.3 = 417.3 daN/m
  2 2
  – Do bản thang truyền vào là phản lực tại gối tựa của vế thang 2 lên dầm chiếu tới được
  quy về dạng phân bố đều: V2= 2000 daN/m
  – Tổng tải trọng tác dụng lên dầm DCT:
  q=165+19.66+417.3+2000=2602 daN/m

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 59

 18. Thuyết Minh Đồ Án Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007-2011 SVTH: Lê Văn Quốc – Lớp:TCPY07B1

  2. / Tính nội lực :
  a) Sơ đồ tính
  2602 daN/m Mmax

  (M)

  Qmax

  3200 (Q)

  Sơ đồ tải trọng Biểu đồ nội lực
  b) Tính nội lực
  ql 2 2602  3.22
   3331 daN.m
  M max  
  8 8
  q l 2602  3.2
   4163 daN
  Qmax  
  2 2
  3.2.2/ TÍNH TOÁN CỐT THÉP:
  Bảng tính cốt thép dọc dầm DCN 1,DCN2,DCN3,DCT:
  TT ch
  µTT
  Mttoán ho
  b h a As As
  Tiết
  αm
  Tên p.tử ζ Bố Trí Cốt Thép
  diện 2 2
  (%)
  (T.m) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm ) (cm )
  Nhịp 1.350 20 30 4 26 0.087 0.955 1.943 2Ø 16 + 4.021 0.773
  DCN1
  Gối 2.700 20 30 4 26 0.174 0.904 4.103 2Ø 18 + 5.089 0.979
  Nhịp 1.367 15 30 4 26 0.117 0.937 2.003 2Ø 16 + 4.021 1.031
  DCN2
  Gối 0.000 15 30 4 26 0.000 1.000 0.000 2Ø 16 + 4.021 1.031
  Nhịp 0.000 20 30 4 26 0.000 1.000 0.000 2Ø 14 + 3.079 0.592
  DCN3
  Gối 3.212 20 30 4 26 0.207 0.883 4.997 2Ø 18 + 5.089 0.979
  Nhịp 3.330 20 30 4 26 0.214 0.878 5.210 2Ø 16 + 1Ø 16 6.032 1.160
  DCT
  Gối 0.000 20 30 4 26 0.000 1.000 0.000 2Ø 16 + 4.021 0.773

  Bảng tính cốt thép đai dầm DCN 1,DCN2,DCN3,DCT:
  tt max
  Sơ bộ chọn thép đai s ct
  Caáu Loại Qmax a h ho b Qwb Chọn
  0,3φ w1φ b1
  S S
  j w1 j b1 mw
  s (cm) (cm) (cm) Rbbh0
  kieän TD thép
  (daN) (cm) (cm) (cm) (cm) n fsw Asw (daN)
  DCN1 Gối 3 30 27 20 2 6 0.57 15 41 39 1.073 0.89 0.0019 f6s150
  5062 15 17697 8326
  DCN2 Gối 3 30 27 15 2 6 0.57 15 267 86 1.098 0.89 0.0025
  1709 15 13575 7210 f6s150
  DCN3 Gối 3 30 27 20 2 6 0.57 15 128 69 1.073 0.89 0.0019 f6s150
  2851 15 17697 8326
  DCT Gối 3 30 27 30 2 6 0.57 15 90 71 1.049 0.89 0.0013 10197
  4163 15 25941 f6s150

  Đề Tài: Trụ Sở Các Cơ Quan Thuộc Bộ KH& ĐT Tại Đà Nẵng Trang 60

Download tài liệu Báo cóa thực tập: TÍNH KẾT CẤU CÂU THANG TRỤC 6-7 File Word, PDF về máy

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết
Thông tin liên hệ:
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng HOMYLAND
 • Liên hệ: KTS Minh Đức
 • Phone: 0962.682.434
 • Email: info.homyland@gmail.com
 • Website: homyland.com.vn
Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà phố, biệt thư. HOMYLAND tự tin mang đến cho bạn những công trình hoàn hảo nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

Bài viết cùng chủ đề: